Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Denizcilik Terimleri

Denizcilik Terimleri

Last update 

Denizcilik Terimleri (Türkçe)

Items (69)

 • Irgat

  Demir almada kullanılan mekanizma

 • İstralya

  Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma

 • Omuzluk

  Teknenin baş ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet

 • Koltuk

  Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için baş ve kıç omuzluklardan verdiği halat

 • Camadan

  Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi

 • Palanga

  Bir halat ve anaz iki makaradan oluşan kaldırma mekanizması

 • Rüzgar altı

  Rüzgarın estiği yönün aksi

 • Tayfa

  Ticaret gemilerindeki gemiciler

 • Avara

  Gemi, bot veya teknenin yanaşık olduğu yerden ayrılması[Avara etmek]

 • Ana omurga

  Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç / demir kısım

 • Apiko

  Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu vaziyet

 • Flok

  Baş taraf çekilen üç köşe yelken

 • Toka etmek

  Bir şeyi yerine kadar kaldırmak[Sancak toka etmek]

 • Baba

  Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmış bir eleman

 • İskele

  Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven

 • Baston

  Ana cıvadranın üzerinde ileriye doğru uzatılmış çubuk

 • Kaloma

  Demir üzerinde bulunan teknelerin denizde bulunan zincir mesafesi

 • Iskota

  Yelkenlerin iskota yakalarını kullanmak, yelkeni rüzgar ile doldurmak için halat - palanga donanımı

 • Tornistan

  Geri gitmek

 • Kemere

  Güvertenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine (omurgaya dik) konan kısımlar

 • Rüzgarüstü

  Rüzgarın estiği yön

 • Arma

  Sabit donanım [Direk çarmıhları, istralyalar]

 • Pruva

  Bir teknenin ön tarafından ileri istikameti

 • Sintine

  Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmının iç tarafıdır

 • Borda

  Su kesiminden yukarıda kalan kısım

 • Genova

  Flok yerine çekilen çok daha büyük flok

 • Volta

  Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırmak

 • Alesta

  Hazır olmak Alesta tramola [Tramola etmeye hazır ol]

 • Bumba

  Yan yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan bir cins seren.Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren

 • Fundo (funda)

  Demirlemek için verilen komut

 • Aborda

  Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması

 • Grandi direği

  Birden fazla direkli gemilerdeki en yüksek direk

 • Babafingo

  Yelkenli bir teknede eğer direk üç kısımdan ibaret ise; en üstteki parça

 • Flama

  Üç köşeli sancak

 • Anele

  Hareketli demir halka

 • Alarga

  Açıkta demektir. [Alargada bekle, alarga dur.]

 • Lumboz

  Gemideki pencerelere verilen isim

 • Ruba etmek

  Yelkenle rüzgarı başa alarak tekneyi geriletmek

 • Yeke

  Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan kol

 • Dirisa etmek

  Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek

 • Giz

  Kıç direkteki kısa seren

 • Ayı bacağı

  Yelkenlerin farklı kontralarda açılması

 • Kasara

  Güverteden daha yüksek olan güvertelere veya kısımlar

 • Alabanda

  Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması

 • Laçka

  Boşver, boşalt, boşalmış gevşemiş anlamında

 • Uskuna

  Pruva direği kabasorta armalı, grandi direği sübye armalı iki direkli yelkenli tekne veya gemi

 • Çarmık

  Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar.

 • Selviçev

  Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar

 • Mandar

  Yelkenli teknelerde, yelkeni ve/veya yelkenleri direğe basmaya yarayan basit makaralı sistemler

 • Alabora

  Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi

 • Sancak

  Bayrak veya teknenin sağ yarısı, sağ tarafı

 • Orsa

  Yelkenleri elden geldiği kadar rüzgarın estiği tarafa yaklaştırarak seyretmek

 • Karina

  Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmı (dış kısmı)

 • Silyon feneri

  Gece ve karanlıkta gemilerin seyir halindeyken yaktıkları beyaz fener

 • Gomina

  Uzunluğun 1/10

 • Aganta

  Zincir veya halatı kısa bir zaman süresi için elde tutulup bırakılmaması

 • Parakete

  Geminin hızını ölçmek için kullanılan alet

 • Hisa etmek

  Bir şeyi yukarı kaldırmak. [Hisa sancak, hisa kürek]

 • Gönder

  İnce düz ve uzunca olarak çekilmiş çubuklar

 • Puntel

  Vardevelaları tutmak için güverteye dik olarak konulan demir çubuklar

 • Gulet

  Brig'ten küçük iki direkli hafif armalı pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer uskuna

 • 1 Deniz Mili

  1852 mt

 • Kıble

  Güney

 • Gırcala

  Flasalanmış halatların çımasına piyan bağı atarken kullanılan ince iplik

 • Kabasorta arma

  Serenleri direklere dik ve kemere istikametinde olan dört köşe yelkenli arma

 • Kerte

  Bir dairenin 32'de biri. (11 derece 15 dakika)

 • Çamçak

  Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçe

 • Bandolet, bandra

  Milliyeti gösteren sancak

 • El iskandili

  Derinlik ölçmek için çımasına 5 kg lık bir kurşun asılmış ve üzerine kulaç taksimatı yapılmış olan savlo