Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
n2-smtm-6.5

n2-smtm-6.5

Last update 

hongtham

 • image description
  2downloads
 • image description
  1082puzzles solved
 • INSTALL

Items (55)

 • toàn bộ, tất cả

  すべて

 • tất cả các học sinh

  すべての学生

 • mỗi, mọi

  あらゆる

 • mỗi trường hợp, mọi trường hợp

  あらゆる場合

 • thứ nhất, đầu tiên, quan trọng

  第一(だいいち)

 • toôi k thể đi du lịch, thứ nhất là tôi k có tiền

  旅行に行けない。第一 お金がない

 • trước nhất, dẫn đầu

  真っ先に

 • tôi sẽ về nhà trước nhất

  真っ先に家に帰る

 • trước đây

  以前(いぜん)

 • trước đây tôi là nhân viên công ty

  私は以前サラリーマンだった

 • trước kia

  かつて

 • trước kia ở đây rất nhộn nhịp

  ここはかつてにぎやかだった

 • đơn thuần, chỉ là

  単に(たんに)

 • nguyên nhân chỉ là do bất cẩn

  原因は単に不注意だったという ことだ。

 • những bất cẩn đơn thuần

  単なる不注意

 • chỉ, đơn thuần, bình thường

  ただ

 • cậu k khỏe hả? k chỉ là buồn ngủ thôi

  具合悪いの?いや、ただ 眠いだけ

 • người bình thường

  ただの人

 • bắt chước, mô phỏng

  まね

 • bắt chước tiếng chim hót

  鳥の鳴き声のまねをする

 • giả điên, giả vờ

  ばかなまねをする

 • giả bộ

  ふり

 • giả bộ ngủ

  寝たふりをする

 • quyết tâm cho đến chết cũng..

  必死に(ひっしに)

 • tôi phản đối đến cùng

  必死に否定する(ひてい)

 • quá sức, quá khả năng

  無理に

 • làm quá sức

  無理やり

 • lôi kéo hết cỡ

  無理に引っ張る(ひっぱる)

 • cao cấp

  高級(こうきゅう)

 • khách sạn cao cấp

  高級ホテル

 • thưởng đẳng, cao cấp

  上等な(じょうとう)

 • quần áo hạng sang

  上等な服

 • mức độ cao

  高度な(こうどな)

 • kỹ thuật mức độ cao

  高度な技術

 • cao đẳng

  高等な(こうとう)

 • giáo dục cao đẳng

  高等教育

 • đắt tiền

  高価な(こうか)

 • hàng hóa dắt tiền

  高価な品物

 • tự ý, tự tiện

  勝手に(かってに)

 • đừng tự tiện hành động

  勝手に行動するな

 • k báo trước, k xin phép

  無断で(むだんで)

 • đừng về mà k xin phép

  無断で帰るな

 • lần lượt

  次々(に/と)(つぎつぎ)

 • thức ăn lần lượt dc dọn ra

  料理が次々に出てくる

 • liên tục, k ngừng

  続々と(ぞくぞくと)

 • cuốn tạp chí liên tục dc xuất bản

  雑誌が続々と出版される(しゅっぱん)

 • k như vẻ bề ngoài

  案外(あんがい)

 • cái này nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản nhưng thật sự rất khó

  これは簡単そうで案外難しい

 • ngoài sức tưởng tượng, ngạc nhiên

  意外(に・と)

 • mùa hè năm nay mát mẻ ngoài sức tưởng tượng

  今年の夏は意外と難しかった

 • vieệc bọn họ đám cưới thật là việc nằm ngoài sức tưởng tượng

  彼らが結婚したのは意外だった

 • quá nhiều

  余計に(よけいに)

 • học nhiều hơn người khác quá nhiều

  他人より余計に勉強する

 • nhiều hơn, hơn thêm

  余分に(よぶんに)

 • làm khi thức ăn nhiều hơn mọi khi

  いつもより余分に食事をつくる