Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 45

Angol vegyes szógyűjtemény 45

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hív meg egy sörre ;)

Items (100)

 • teáskanál

  teaspoon

 • szórólap, nyomd röplap, nyomd röplapocska, katalógus, nyomtatvány, nyomtatványlap, reklámcédula

  leaflet

 • (fel)tép, (fel)hasít, összeszaggat, őrült iramban halad, őrült sebességgel hajt, felrepeszt

  rip

 • üt(ő), harcol, küzd, rajta az ütés sora, síkra száll, ütőt kezel, csicskás, csúnya nő, dáridó

  bat

 • ismételt, megismételt

  repeated

 • együttműködés, közreműködés

  collaboration

 • pompás, nagyszerű, nemes, fenséges, fényes, fényűző, fennkölt, biz remek, nagylelkű, fönséges

  magnificent

 • dolgozat, értekezés, doktori értekezés, disszertáció, tézis, tétel, tantétel, állítás, tézisdráma

  thesis

 • helyreállítás, visszaadás, helyreállás, gyógyulás, újjáépítés, restauráció, restaurálás

  restoration

 • szerencsére

  fortunately

 • hasonlóság

  similarity

 • belváros, belvárosi, városközpont, városközponti, üzleti negyed, üzleti negyedben, belvárosban

  downtown

 • jól, nagyon jól, pontosan, szabatosan

  nicely

 • liter

  litre

 • figyelembe véve, tekintetbe véve, tekintettel

  considering

 • kiterjedt, megnagyobbított, kiszélesített, kibővített, szélesen/messze elterülő, megnövekedett

  extended

 • házikó, kunyhó, elszállásol, megszáll, lakik, elhelyez, benyújt, bejelent, szabadkőműves-páholy

  lodge

 • lazac

  salmon

 • egyenes, nyílt, őszinte, becsületes, szókimondó/a lényeggel törődő [műalkotás], egyszerű

  straightforward

 • parti

  coastal

 • címsor, fejszöveg, címfelirat, aknafolyosó, aknavágat, előfúrás, előkészítő vágat, elővájás

  heading

 • mexikói

  Mexican

 • spanyol

  Spanish

 • meghatalmazott, megbízott, vagyonkezelő, gondnok, felügyelő, igazgatósági/kuratóriumi tag, kurátor

  trustee

 • amiből, amitől, ami által, amivel, amiről, minélfogva

  whereby

 • nyugdíjas, bérenc, csatlós, ösztöndíjjal nem rendelkező egyetemi hallgató

  pensioner

 • díszszemle, pompa, díszfelvonulás, parádézik, díszeleg, parádé, szemle, dísz, díszszemlét tart

  parade

 • szellő, szél, GB biz civakodás, veszekedés, családi jelenet, US biz könnyű dolog, gyerekjáték

  breeze

 • robban, parti, zajos dáridó, hepaj, banzáj, gyaláz, átkoz, fenébe/pokolba küld, belecsap

  blast

 • kényelmesen, kellemesen

  comfortably

 • kapitalista

  capitalist

 • hitelező

  creditor

 • közelít, közelítő, megközelít, megközelítő, közel jár/jut, közel jár, közelebb hoz, közelebb jut

  approximate

 • füge, [fig], cimbalomszeg, csipisz, fügefa

  fig

 • biz. fickó, fickó, alak, pacák, pasas, állkapocs, fiú, házaló árus, kuncsaft, pofa, pofacsont

  chap

 • riadó, élénk, felkészült, óvatos, éber, elővigyázatos, készenlétben levő, mozgékony, fürge, eleven

  alert

 • bánat, fájdalom, szomorúság, szerencsétlenség, baj, baleset, nyomorúság

  grief

 • örököl, régi. birtokol, örökbe kap, átvesz [korábban fennálló hibákat/nehézségeket]

  inherit

 • siralmas, nyomorúságos, szomorú, hitvány, szánalomra méltó, szánalmas, elszomorító, elkeseredett

  miserable

 • felhív, buzdít, tüzel, sarkall, serkent, ingerel, felingerel, bosszant, provokál, előidéz, kihív

  provoke

 • gabonapálinka, whisky

  whisky

 • összeolvadás, egybeolvadás, egyesülés, fúzió, fúzió [több vállalaté]

  merger

 • változó, változatos, különféle, egyenetlen, tarkabarka, sokféle, sokszínű

  varied

 • szaporodás, fajfenntartás [emberé is], újbóli előállítás, reprodukálás, visszaadás, sokszorosítás

  reproduction

 • felöltöztet, felruház, kifejez, öltöztet

  clothe, clothed / clad, clothed / clad

 • isteni, szent, megsejt, megérez, kitalál, jósol, hittudós, teológus, lelkész, biz isteni, felséges

  divine

 • ordít, ordítás, üvölt, üvöltés, bőg, bőgés, kiabál, kiabálás, zúg, bömböl, dörög, elzúg, ágyúdörgés

  roar

 • nem hivatásos, amatőr [sportoló], műkedvelő, pej dilettáns, kontár, amatőr ember

  amateur

 • vés, darabol, farag, kifarag, kivés, metsz, vág

  carve

 • birodalom, világ, vidék, övezet, tartomány, állam, királyság

  realm

 • comb

  thigh

 • védő, védelmező

  defender

 • valószínűség, esély, eshetőség, lehetőség

  probability

 • kongresszusi

  congressional

 • (el)rejtett, eldugott, titkos, rejtélyes

  hidden

 • présel, sajtol, szorít, megakaszt, becsíp [ujjat], eltorlaszol, dzsem, gyümölcsíz, lekvár, II

  jam

 • együttműködő, kooperáló, együttműködik, szövetkezik, közösen jár el, elősegít, hozzájárul

  cooperate

 • császári, birodalmi, méltóságteljes, fenséges, felséges, nagyszerű, magasztos, GB brit birodalmi

  imperial

 • népszerűség, közkedveltség, népiesség

  popularity

 • tartam, időtartam, fennállás ideje

  duration

 • belélegzés, lelkesítés, ösztönzés, sugalmazás, ihletettség, ihlet, inspiráció, ötlet

  inspiration

 • múló [szeszély], mulandó, futó, felületes, odavetett [megjegyzés], átmeneti, halál, elmúlás

  passing

 • mn/fn ázsiai, ázsiai

  Asian

 • különösen, különösképpen, furcsa módon, érdekes módon

  curiously

 • bocsánatkérés, mentegetőzés, apológia

  apology

 • papság, klérus, szolgálók v. egyházi rend, szolgálók v. egyházi rend tagjai

  clergy

 • társadalomkutatás, szociológia

  sociology

 • élvezetes, kellemes, örvendetes

  enjoyable

 • (el)helyez, kijelöl, kitűz [helyet]

  situate

 • elindít, megindít, előidéz, kivált, elsüt, elsütő billentyű [puskáé], ravasz, elsütő szerkezet

  trigger

 • láthatatlan

  invisible

 • jó, jóságos, jóindulatú, jólelkű, kedves, enyhe, kellemes, kedvező, barátságos, kedvesen

  kindly

 • megfontolt, óvatos, körültekintő, elővigyázatos, gyanakvó, bizalmatlankodó, pej gyanakvó

  cautious

 • meglepetésszerűen, nem várt módon, várakozáson fölül, váratlanul

  unexpectedly

 • részfoglalkozású, másodállás(ú), részidő(s)

  part-time (job)

 • hátlap, hátrész, támogatás, erkölcsi támogatás, támogatók, támogatók összessége, megerősítés

  backing

 • díszítő, díszítő hatású, dekoratív

  decorative

 • unoka

  grandchild

 • korszerűsít, modernizál, naprakész állapotba hoz, korszerűsítés, modernizálás, korszerűvé tesz

  update

 • munkásosztály(ból való/származó), munkás(származású); munkásság

  working-class

 • azonnal, rögtön, haladéktalanul

  promptly

 • egymást követő sorozata vminek, következés, egymásra következés, egymásutániság, sorrend, követés

  succession

 • hajléktalan, otthontalan, hontalan, hazátlan

  homeless

 • kápolna, imaház, istentisztelet

  chapel

 • majom, bolondozik, majmol, 500 dollár, 500 font, cölöpverő kos, sulyok

  monkey

 • szőke [nő], szőke nő, szőke

  blonde

 • érsek, fővárosi, fővárosi lakos, metropolita

  metropolitan

 • napfény, napvilág

  sunlight

 • lélegzés, lélegző

  breathing

 • módosítás, pontosabb meghatározás

  modification

 • jog ellen, kontra, szemben, ellentétben, ellen

  versus

 • aggasztó, aggódás, gyötrő, idegeskedés, nyugtalanító, nyugtalankodás

  worrying

 • pók, árboctámasz, differenciálkereszt, dugattyúagy, háromláb, háromlábú állvány, háromlábú serpenyő

  spider

 • szabadidős tevékenység, hobbi, kedvenc időtöltés/elfoglaltság/szórakozás, szenvedély, passzió

  hobby

 • nehéz/kiúttalan helyzet, kényszerhelyzet, dilemma, szarvasokoskodás

  dilemma

 • szakszervezeti tag, a(z) szövetkezés/egyesülés híve, egységesítő, unionista

  unionist

 • vezető, irányító, igazgató, telefonkönyv, távbeszélőnévsor, címjegyzék, lakásjegyzék, címtár

  directory

 • bűnös, vétkes, bűnöző, tettes

  offender

 • megjelölt, meghatározott

  specified

 • jutalom, pótlék, térítés, fizetésen felüli jutalom, prémium, nyereségrészesedés, bónusz

  bonus