Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 46

Angol vegyes szógyűjtemény 46

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • fű, lágyszárú növény, konyhakerti fűszernövények, fűszer, fűszernövény

  herb

 • kinyilatkoztatás, kijelentés, látomás, felfedezés, valóságos felfedezés, meglepetés, vall

  revelation

 • lever, elnyom, elfojt, elrejt, elkendőz, eltussol, betilt, megtilt, elkoboz, eltitkol, elhallgat

  suppress

 • el-, beárul, kiad, kiad titkot, elárul, cserbenhagy, megcsal, hűtlenné válik, megszeg, elcsábít

  betray

 • síel

  ski

 • homályos, sötét, borús, érthetetlen, magyarázatra szoruló, bizonytalan értelmű, rejtett, távoli

  obscure

 • kedvenc, kedves, szeretett, bogárkám, drágám

  darling

 • szókép, metafora, szókép: hasonlat, szókép: a hasonlat, metafora [2HTB-metaphor] ., hasonlat

  metaphor

 • térdel

  kneel, knelt / kneeled, knelt / kneeled

 • spit/spat, spit: köp(köd), spit/spat köp, spit/spat köpköd, ásó, ásónyi, ásónyomnyi föld, földnyelv

  spit, spit / spat, spit / spat

 • természetes/törvénytelen gyermek, természetes/törvénytelen v. házasságon kívül született gyermek

  bastard

 • ellát/élelmez vkt, szórakoztat, szórakozásról gondoskodik, kielégít, for[/to] ellát/élelmez vkt

  cater

 • dönt [vm mellett], választ

  opt

 • elnöki méltóság, elnöki tisztség, elnöklés, elnökség

  presidency

 • oldal-, oldalvást, oldalról, oldalt

  sideways

 • folytonosan, szakadatlanul, folytatólagosan, folyamatosan, összefüggően

  continuously

 • latin, latin nyelv, latin szertartású, román, újlatin

  Latin

 • rövid, rövid ideig tartó, rövidtávú

  short-term

 • chief executive officer, (vezér-/ügyvezető) igazgató, főnök

  CEO

 • elégedett (vvel), megelégedett, kifizetett, kielégített

  satisfied (with...)

 • állít, felhoz, ismertet, idéz

  allege

 • járda, kövezet, útburkolat, járda/gyalogjáró

  pavement

 • megszegés, megsértés, áthágás, megszentségtelenítés, erőszak, háborgatás, megbecstelenítés

  violation

 • GB rendőr, GB közrendőr, US, tört, hadseregparancsnok, tört királyi várkapitány, kormányzó

  constable

 • bonyodalom, bonyolultság, szövődmény, komplikáció

  complication

 • uralkodás, uralom, országlás [fejedelemé], a növényvilág, régi. birodalom, uralkodik, hatalmon van

  reign

 • alap-, alapfokú, alapvető, elemi, kezdetleges

  elementary

 • jegyzetfüzet, notesz(gép)

  notebook

 • felügyelet, őrizet, megőrzés, őrzés, jog őrizet, jog őrizetbe vétel, letartóztatás, őrizetbe vétel

  custody

 • fórum, s fórum

  forum

 • (gyógyszer) recept, előírás, orvosi recept

  prescription

 • terrorizmus

  terrorism

 • kisebb, kevesebb, csekélyebb, kicsi, kicsiny, kisebbik

  lesser

 • vállalkozás, vállalat, temetkezési vállalat, vállalás [feladaté stb.], elvállalás [feladaté stb.]

  undertaking

 • jól ismert, ismert, közismert, neves, nevezetes

  well-known

 • bámulatos, csodá(lato)s, pompás, kitűnő, hihetetlen

  marvellous

 • megfelelő, egyező; levelező, hasonlító

  corresponding

 • árucikk, alapanyag, nyersanyag, áru, basic/primary commodity, elsőrendű fontosságú árucikk

  commodity

 • kitart, eltűr, elvisel, elszenved, kibír, kiáll, megadással visel/tűr, áll, bír, elbír, eltart

  endure

 • id est, (that is), azaz, úgymint, úm., annyi mint, a.m

  ie, i.e.

 • minimális

  minimal

 • ellenáll, ledob, ledob ló, dollár, bak [kecske], [bák], bak, hím, US kos, US tenyészkos, állványbak

  buck

 • átruházás, megbízás, bizottság, delegáció, jogátruházás, kiküldetés, küldöttség

  delegation

 • kötődik, ragaszkodik, szeret, kötött, odakötött, rögzített, erősített, kapcsolt, szolgálatában álló

  attached

 • vitorlavászon, ponyvavászon, bélésvászon, festővászon, kanavász, szl padló [ringé], festmény

  canvas

 • kíséret, díszkíséret, slepp [előkelőségé], sorozat, széria, készlet, garnitúra, bútorgarnitúra

  suite

 • vörösen fénylik/ragyog, izzik, parázslik, hevül, lelkesedik, hév, lelkesedés, felhevülés, hevülés

  glow

 • mellékel, csatol, bekerít, bezár, körülkerít, elhelyez, csatol

  enclose

 • engedély, engedmény, koncesszió

  concession

 • vezérmű, műsz timing screw szabályozócsavar [rugós szabályozókar érzékeny állításához], beütemezés

  timing

 • gratulál, szerencsét kíván

  congratulate

 • szabadulás/-szabadítás, felszabadítás, felszabadulás, megszabadítás

  liberation

 • megsemmisítő, nyomasztó, elsöprő, ellenállhatatlan, lesújtó, rettenetes

  overwhelming

 • étrend, harmadik rend, koszt, nép

  commons

 • (divat/közízlés) uralkodó/meghatározó irányzat(a), fősodrás(ú), főáram(lat)

  mainstream

 • méltóság, fennköltség, rang, magas rang, magas tisztség viselője, magasztosság

  dignity

 • helyesírás, írásmód, íráskép, betűzés [szóé], lebetűzés [szóé], írásszokás, betűzés

  spelling

 • alapos, beható, átfogó, erős, intenzív, erőteljes, erősítő, nyomatékosító

  intensive

 • jegyzőkönyv, protokoll, formaságok

  protocol

 • fenyő, fenyőfa, fenyő fája, fenyőfa fája, biz. ananász, emésztődik, bágyadozik, sorvadozik

  pine

 • nagykövetség, megbízatás, (ki)küldetés

  embassy

 • szemöldök

  eyebrow

 • értékelés, elismerés, méltánylás, helyes megítélés, áremelkedés, élvezés, értéknövelés

  appreciation

 • szabályozó, kötelező

  regulatory

 • előrelát, mérlegel, kitűz [célt], szembeszáll, előirányoz [összeget], kitűz [célul], szembenéz

  envisage

 • emlék, emlékmű, szobor, műemlék, nagy mű, irodalmi/nyelvi emlék, alappontot rögzítő jelzés, határkő

  monument

 • egyenlőség, egyformaság, egyöntetűség

  equality

 • iszlám, mohamedán

  Islamic

 • furcsa, földöntúli, kísérteties, bizarr, hátborzongató, természetfölötti, rejtelmes, különös

  weird

 • állítólag, ahogy mondják, jelentések szerint

  reportedly

 • (át)ismétel, tanul, készül, felülvizsgál, átnéz (vizsgára), átdolgoz, átjavít, kijavít, átvizsgál

  revise (for an exam)

 • oktató, házi- v. magántanító, nevelő, konzultáló tanár, konzulens [egyes egyetemeken], gyám

  tutor

 • előzetes, bevezető, előkészítő, bevezetés, tsz, felvételi, felvételi vizsga

  preliminary

 • kávéház, kávézó

  cafe

 • haldokló, elhaló, kimúlóban levő

  dying

 • bálna, cet, bálnára vadászik

  whale

 • kvint hangköz, ötödik fok, ötödik

  fifth

 • gonosz, bűnös, rossz, erkölcstelen, rosszlelkű, rosszindulatú, ártani vágyó, ártalmas, káros

  wicked

 • eltöröl, megszüntet, véget vet, érvénytelenít, hatályon kívül helyez

  abolish

 • étkezés

  dining

 • olimpiai

  Olympic

 • (ki)mondott, beszélt, -szavú, -beszédű

  spoken

 • szőke [férfi], szőke, szőke [főleg férfi], szőke ember [főleg férfi]

  blond

 • kivételes, különleges, rendkívüli, kiváló, rendkívüli [tehetség stb.], kimagasló

  exceptional

 • hittudomány, teológia

  theology

 • védő, védelmező, oltalmazó, óv-, óvó, óvszer, védőgumi

  protective

 • az utóbbi időben, nemrég, mostanában, újabban, régi utóbbi, késői, későbbi, utóbbi időben

  lately

 • profi, -ért, hivatásos, mellette, menő, prosti, prostituált, rossz lány, spíler, szakember

  pro

 • égő, égető, izzó, tüzes, lángoló, heves, égetés, forró

  burning

 • ellensúlyoz, kiegyenlít, kompenzál, kárpótol, kártalanít, pótol

  compensate

 • méz, kedvesség, nyájasság, biz, US kedves, US kedvesem, drágám, édes, édesem, lelkem, életem

  honey

 • bedug, bedugaszol, behúz vkinek, betöm, golyót ereszt vkibe, hirdet, reklámoz, tömít; bagó, csatlakozódugasz, dugó, gebe, gyertya (autóé), hirdetésszöveg, konnektor, préselt dohánytömb, tűzcsap, villásdugó, vízöblítő (vécéé)

  plug

 • bőbeszédűség, redundancia, bőség, dagályosság, felesleg, nagy bőség, nagy gazdagság, pleonazmus

  redundancy

 • vadász, agár, fedeles zsebóra, felhajtó, kincskereső, kopó, sikerhajhász, szerencsevadász, vadászeb

  hunter

 • igazolt, indokolt, megokolt, jogos, be justified in doing sg igaza/joga van vmt megtenni

  justified

 • szóbeli, szó szerinti, igei, verbális, szó-, szóról szóra való [fordítás], verbális inspiráció

  verbal

 • kanadai

  Canadian

 • betegség

  sickness

 • ellenőriz, felügyel, felülvizsgál, irányít, vezet

  supervise

 • <idős, beteg rokont otthon ápoló személy> (szociális) gondozó

  carer