Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 47

Angol vegyes szógyűjtemény 47

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • maradék, maradék készletet egyben elad, egyenleg, eladatlan példányok, fennmaradó összeg, hátralék

  remainder

 • szvetter, szvetter kötött gyapjúmellény, vastag hosszú ujjú gyapjúpulóver, kötött kabát/mellény

  sweater

 • hajótörést szenvedett hajó, hajóroncs, romos/elpusztult épület/tárgy, rom, roncs, összetör

  wreck

 • dzsessz, zenebona, zsivaj, összevisszaság, halandzsa, hazugság, hanta, kamu, rizsa

  jazz

 • megkísérelt, megpróbált

  attempted

 • elrejt, eldug, rejteget, leplez, palástol, álcáz, titkol, eltitkol, titokban tart, álcáz [valót]

  conceal

 • tanúság, tanúságtétel, bizonyság, bizonyságtétel, tanúvallomás, bizonyíték, hitvallás

  testimony

 • tini, tizenéves (kor), serdülőkor, kamaszkor

  teen

 • per, beperelés, perbe fogás, kereset, polgári per

  lawsuit

 • először (is), elsősorban

  firstly

 • tanács, tanácsadás, vélemény, bölcsesség, okosság, szándék/terv, szándék/terv rég., tanácsos

  counsel

 • testület, társaság, részvénytársaság, vállalat, jogi személy, korlátolt felelősségű társaság, pocak

  corporation

 • fogorvos, fogász

  dentist

 • zenekar, zsöllye

  orchestra

 • tölgy(fa), cser(fa)

  oak (tree)

 • pörölyöző [kovács], befejező középcsatár [labdarúgásban], csatár, fodorító tímár, fogadó, pörölyöző

  striker

 • csúszik, kúszik, mászik, mászkál, gyorsúszással úszik, krallozik, csúszás

  crawl

 • izzadt, ragadós, nyúlós [anyag], tapadó, tapadós, aprólékoskodó, cikis, fás, faszerű, kellemetlen

  sticky

 • rendszeres, módszeres, szisztematikus, rendszer-, rendszer-es

  systematic

 • gerilla, gerillaharcos

  guerrilla

 • nagyszülő

  grandparent

 • leszállás, leereszkedés, leszármazás, származás, eredet, lemenetel, süllyedés, esés, csökkenés

  descent

 • előcsarnok, US befolyást gyakorló érdekcsoport, lobbi [parlamentben], befolyásolni igyekszik

  lobby

 • adomány, ajándék, ajándékozási okirat

  donation

 • számvizsgáló, számvevő, könyvszakértő, könyvvizsgáló, könyvelési szakértő, számlaellenőr

  auditor

 • érzelmileg

  emotionally

 • ellenséges érzelem/érzület, gyűlölet, ellenségeskedés, viszály, háborúság, ellenséges érzelem

  hostility

 • szalag, kanyarog, kígyózik, csík, pántlika, rendjelszalag, sáv

  ribbon

 • alig, aligha, bajosan

  scarcely

 • kötelező, kényszer-, kényszerítő, kényszerítő erejű, szükségszerű

  compulsory

 • perem-/elő-/kert-/külváros, város környéke, külváros, peremváros, előváros, kertváros

  suburb

 • enzim

  enzyme

 • tombol, harag, düh, dühroham, szeszély, hóbort, szenvedély, mánia, dühöng, divat, dühöngés

  rage

 • felügyelet, ellenőrzés, irányítás, vezetés, igazgatás

  supervision

 • olasz, olasz nyelv

  Italian

 • MBBt: foly(tatód)ó, huzamos?, tartós?, maradandó?, kitartó?, szüntelen?, befejezetlen?, TFD:

  continuing

 • kifizetendő, esedékes [összeg], (ki)fizethető, kifizetődő, jövedelmező, lejárt [váltó], művelhető

  payable

 • árverés, (el)árverez, árvereztet, elárvereztet, árverésre bocsát, aukció

  auction

 • észrevehető, megfigyelhető, szemmel látható, figyelemre méltó, észrevehető/megfigyelhető

  noticeable

 • (meg)választott

  elected

 • meghatalmazott, megbízott, biztos, bizottság tagjai, kiküldött, bizottság képviselője

  commissioner

 • tapasztalati, empirikus

  empirical

 • tesz-vesz, mesterkedik, mozgat, kezel, ügyesen kezel, ügyesen bánik, irányít, ravaszul irányít

  manipulate

 • elrendez, elintéz, hajlamossá tesz, elrendel, szabályoz, eldob, berendez, elhelyez [tárgyakat]

  dispose

 • kontinentális, európai, szárazföldi, európai szárazföld lakója

  continental

 • beolvadás, összeolvadás, egyesülés, szövetkezés, fuzionálás [intézményeké], fúzió, magfúzió

  fusion

 • vonatkozás, jelentőség, fontosság, összefüggés, tárgyhoz tartozás

  relevance

 • magára von/zúdít, szenved, kelt [gyűlöletet], magára von

  incur

 • hadműveletre vonatkozó, harci, harcképes [repülőgép], műsz működésbe hozható [gép], működőképes

  operational

 • nappali fény, nappali világosság, napvilág

  daylight

 • bika, bulla, bulldog, hím állat, hosszra játszó személy, társasjáték-fajta, áremelkedésre spekulál

  bull

 • egyensúly, egyensúlyozottság, kiegyensúlyozottság, egyensúlyi helyzet, lelki egyensúly, higgadtság

  equilibrium

 • kiművel, civilizál, megnevel, kimosdik, kimosakszik, rendbe szedi/hozza a ruháját/öltözetét

  civilize

 • kereskedő, hajó kereskedelmi hajó [egy bizonyos forgalomban foglalkoztatva], vonalhajó

  trader

 • tengerész, tengeri, hajózási, tengerhajózási, tengerészeti, a tengerészetnél szolgáló, tengerészet

  marine

 • fogság, fogság babiloni, számkivetett, száműzött, száműz, számkivet, száműzés, száműzetés

  exile

 • zsúfolt, tömött

  crowded

 • bankár, előfogatmozdony, formázóállvány, medréből kilépni készülő folyó, tőkehalhalász

  banker

 • mágneses, delejes, vonzó, megbűvölő, mágnes-, mágnes-es, bűvös, hipnotikus, elbűvölő, elragadó

  magnetic

 • lakó, lakos(ság)

  inhabitant (inhabitants)

 • nagy képzelőtehetségű, színes/élénk képzeletű, gazdag/bő/dús fantáziájú, ötletes, képzelő[erő stb.]

  imaginative

 • politechnikai, műszaki, műszaki főiskolai, GB műszaki főiskola/egyetem, műszaki egyetem

  polytechnic

 • felelés (iskolában), ismétlés, ismétlődés, megismétlés, megismétlődés

  repetition

 • kényelem, megfelelés, komfort, alkalmasság, elérhetőség, [össz]komfort, illemhely

  convenience

 • bizalmas, bizalmi, meghitt, titkos

  confidential

 • szűk látókörű, vidéki, parlagi, tartományi, vidékies, helyi, helyi jellegű, tájjellegű

  provincial

 • szomszédos, határos, egymás melletti, egymás mellett fekvő/levő, egymással határos, közeli

  adjacent

 • biztosít, bebiztosít, biztosít [biztosító], biztosít [biztosított], biztosíttat [biztosított]

  insure

 • lopás, tolvajlás, betörés, fosztogatás

  theft

 • mérges, mérgező, mérgező hatású, toxikus, méreg

  toxic

 • előd, előző, ős, megelőző/előző/előbbi eset

  predecessor

 • dobogás, lüktetés, pulzus, érverés, hanglejtés, hangrezgés, hüvelyes vetemények, hüvelyesek

  pulse

 • őrmester, tiszthelyettes, fegyveres lovag, hűbéres, szakaszvezető, testőr

  sergeant

 • ékkővel díszít, ékszerrel díszít; ékkő, ékszer, kő (órában), kincs, rubin, drágakő

  jewel

 • rakéta, előreszökken, gyorsan emelkedik, gyorsan és egyenesen felszáll, rakétákkal lő

  rocket

 • méh, összejövetel

  bee

 • őshonos, hazai, bennszülött, belföldi, endemikus, velejáró, benne rejlő, lényeges, vele született

  indigenous

 • háború utáni

  post-war

 • derűlátó, bizakodó, optimista, reménykedő

  optimistic

 • kizárás, kirekesztés, belépés/felvétel megtagadása, orv kirekesztés, sebészi izolálás

  exclusion

 • biz tizenéves, serdülőkorú, kamaszkorú, fiatalkorú, húszon aluli, tizenéves

  teenage

 • tanúskodik, kijelent, igazol, bizonyít, bizonyságot tesz, jelez, kifejez, tanúsít

  testify

 • szocializmus

  socialism

 • közeledő, közelgő, megjelenés előtt álló, rövidesen megjelenő/rendelkezésre álló, bekövetkező

  forthcoming

 • ártalmas, sérelmes, káros, hátrányos

  harmful

 • közt, között, közepett, közepette, közepén, [idő] alatt, amid

  amid

 • kijelölt, kinevezett, kitűzött

  appointed

 • földrajzi

  geographical

 • befejezett, kidolgozott, kikészített, kiváló, tökéletes

  finished

 • koordinált [terv], egységbe rendezett, integrált

  integrated

 • felügyelő, igazgató, ellenőr, US közigazgatási tanács tagja, művezető/munkavezető, témavezető

  supervisor

 • elbocsátás, elküldés, elmozdítás, eltávolítás, felmondás, kidobás, felmentés, eltaszítás [asszonyé]

  dismissal

 • farkas

  wolf

 • dokk, kikötő, vádlottak padja; beáll a dokkba, dokkba állít, dokkol, kiköt, megkurtít, megnyirbál, összekapcsol (űrhajókat), összekapcsolódik (űrhajók)

  dock

 • szemlél(ődik), elmélkedik, fontolgat, megszemlél, megfontol, tervez, szándékozik, szándékol

  contemplate

 • érett, megfontolt, meggondolt, alapos, érlel, esedékessé válik, kidolgoz, kiforr, lejár, megérik

  mature

 • fejbe ver, koponya

  skull

 • pasas, alak, hapsi, krapek, pacák, pofa, tag, GB biz pasas, pali, fickó, pasi

  bloke

 • szervező, rendező

  organizer, organiser

 • hozzáértés, alkalmasság, képesség, szakértelem, hatáskör, bírói illetékesség, kompetencia

  competence