Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 48

Angol vegyes szógyűjtemény 48

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (98)

 • bak, kecskebak, kecske, bűnbak, élvhajhász, kecskebőr, kéjenc, mongol kecske prémje, szatír

  goat

 • bél, belek, belső részek, zsigerek, vmnek a veleje/tartalma/lényege, mersz, kurázsi, kizsigerel

  gut

 • idegösszeroppanás, sikertelenség, bukás, csőd, összeomlás, rongálódás, elakadás, osztályozás

  breakdown (nervous breakdown)

 • (meg)puhít, enyhít, tompít, (meg)lágyít/megindít [szívet], csillapul, elernyeszt, ellágyul, elpuhít

  soften

 • állam, közösség, nemzetközösség, államközösség, közjó, a haza üdve, nemzet, nép, köztársaság

  commonwealth

 • kinevezés, jelölés, ajánlás

  nomination

 • aviatika, eliramodás, elrepülés, felröppenés, futó, gyors, kibontás, kifüggesztés, kitűzés, lebegő

  flying

 • szoros

  confined

 • (el)ernyedt, meglazult, petyhüdt, laza, enyhe, mérsékelt, fesztelen, megenyhült [idő]

  relaxed

 • harminc

  thirty

 • helyszín, találkozóhely, találkozó, találka, jog illetékes törvényszék/bíróság, tárgyalás helye

  venue

 • homályos, bizonytalan, fakó, ködös, halvány, megbízhatatlan, pontatlan, határozatlan, tétova

  vague

 • gipsz, ragtapasz, sebtapasz, gipszvakolat, flastrom, ír, gyógyír, csodaszer, agyonrak, begipszel

  plaster

 • expedíció, hadjárat, hadi vállalkozás, felfedező út/utazás, kutatóút, felfedező út, fürgeség

  expedition

 • átad, közöl, közvetít, továbbad, átvisz, átörökít, lead, sugároz, továbbít, vezet

  transmit

 • harcos, katona

  warrior

 • DNS

  DNA (deoxyribonucleic acid)

 • jelentős, figyelemre méltó, fontos, tekintélyes, előkelő/kiváló ember, előkelőség, nevezetes

  notable

 • fokhagyma

  garlic

 • botladozik, megbotlik, csetlik-botlik, [nehézségbe] ütközik, elbotlik [tárgyban/buktatón]

  stumble

 • kedvező, szerencsés, előzékeny [fogadtatás], előnyös [feltétel], biztató, jóval kecsegtető

  favourable

 • bárányoz, bárányt ellik, balek, bárány, bárányhús

  lamb

 • szervezett, szerves/szervekkel ellátott

  organized

 • rabszolgaság, lélekölő munka, rabszolgamunka

  slavery

 • részben, részlegesen

  partially

 • féreg, kukac, giliszta, csavarmenet, csavarmenetes rúd, csigafúró, csigamenet, csőkígyó

  worm

 • eddig, mindeddig, mind ez ideig, mostanáig

  hitherto

 • zavaró, nyugtalanító, izgató

  disturbing

 • zsindely, cserép, tetőcserép, padlólap, burkolólap

  tile

 • kockára tesz, kockáztat, megkockáztat, merészel megtenni vmit, veszélyeztet; akadály (golfpályán), bérkocsiállomás, eshetőség, kockajáték, kockázat, lehetőség, rizikó, sansz, vakeset, véletlen, veszély

  hazard

 • szakosít, elkülönül, elhatárolódik, egyenként felsorol, külön kimutat, részletez, specializálódik

  specialize

 • betör, eláraszt [pl. ellenség], bitorol [jogot], megsért [előjogot], beront

  invade

 • ellentmondás

  contradiction

 • lapított, összenyomott, redukált

  reduced

 • bőrönd, útibőrönd, utazótáska, koffer

  suitcase

 • lesújt, lever, lehangol, csökkent, elcsüggeszt, elkedvetlenít, elszomorít, lenyom, megnyom

  depress

 • vadul, összevissza, meggondolatlanul, felelőtlenül, féktelenül

  wildly

 • utótag, nemzeti hovatartozás, -os/-ös/-es/-s, -i, -szerű, <utótag

  -ish

 • méretű, nagyságú

  -sized

 • egy kicsit, egy kissé

  a bit

 • néhány, (egy) pár

  a couple

 • néhány, valahány, valamennyi, több

  a few

 • egy kicsit, egy kevés, egy keveset, egy kicsi

  a little

 • sok, rengeteg, tömérdek

  a lot of, a lot

 • délelőtt, de

  a.m.

 • elhagy(at)ott, magára hagyott, lakatlan, magára hagyott/maradt, elárvult, kiürített [jármű]

  abandoned

 • véletlen, előre nem látott/látható, akaratlan, esetleges, járulékos, pót, mellék, mellékes

  accidental

 • véletlenül, véletlenségből, esetlegesen

  accidentally

 • szerint

  according to

 • utal, figyel, rátér, figyelmet irányít, figyelembe vesz, hivatkozik, hirdetés

  advert

 • aggódó, (meg)rémült, ijedt, (fel)izgatott., izgatott

  alarmed

 • aggasztó, ijesztő, riasztó

  alarming

 • alkoholista, alkoholos, szeszes, alkohol/szesz szagú/-tartalmú, iszákos, megrögzött szeszivó

  alcoholic

 • rendben, rendben van, minden rendben, minden rendben van, úgy van, helyes, kitűnő

  all right

 • ábécé, ábécérend, betűrend, elemi/alapfokú ismeretek

  alphabet

 • betűsoros, betűrendes, ábécérendi, ábécé-, alfabetikus

  alphabetical

 • betűrendben, ábécérendben, alfabetikusan

  alphabetically

 • csodálatba/ámulatba/bámulatba ejt, meghökkent, elképeszt, meglep, nagyon meglep, megzavar

  amaze

 • elképedt, meghökkent, (b)ámuló, megrökönyödött

  amazed

 • élvezetes, mulattató, szórakoztató

  amusing

 • bosszús, bosszankodó, mérges, bosszankodik

  annoyed

 • bosszantó, kellemetlen

  annoying

 • ellen, elleni, anti-, előtag ellen-, ellenes, ellen-, elleni-

  anti-

 • vmn kívül, vmtől eltekintve, vmt kivéve, vmt nem számítva/nézve, kivéve

  apart from sth

 • beleegyezik, elismer, elismerően vélekedik, helyesel, hozzájárul, jóváhagy

  approve of

 • április

  April

 • mesterségesen

  artificially

 • (rögtön) amint/amikor, mihelyt, amint, amint hogy, rögtön amint, amikor

  as soon as

 • valamint, egyaránt, csakúgy mint, éppúgy/ugyanúgy mint

  as well as

 • azonfelül, méghozzá, ráadásul

  aside from

 • társult, kapcsolódó

  associated (with)

 • eleinte, először, kezdetben

  at first

 • legalább

  at least

 • fenséges [személy], magasztos [gyülekezet], tiszteletre méltó, méltóságteljes [magatartás]

  August

 • áhítatot keltően, áhítattal, borzasztóan, félelmet keltően, félő tisztelettel, irtózatosan

  awfully

 • esetlenül, félszegen, ügyetlenül

  awkwardly

 • zsémbes, zsörtölődő, házsártos, összeférhetetlen, kedvetlen, rosszkedvű

  bad-tempered

 • kötés, kötszer, sebpólya, bandázs, bekötöz, bepólyáz, tapasz

  bandage

 • vmi alapján

  based on

 • fog <jövő idő>

  be going to

 • hány(ingere van), émelyeg

  be sick

 • vm/vk miatt/által, vre tekintettel, miatt, következtében, által, mert, mivel

  because of sth/sb

 • (meg)hajl(ít)ott, elferdült, ívelt; hajlam, elgörbített, füves terület, görbített, hajló

  bent

 • fogadás

  betting

 • kifejezéstelenül, üresen

  blankly

 • lyukat fúr, furat, fúrólyuk, mélyfúrólyuk, fúr, kifúr, kiváj, kivés, belső átmérő, bosszantó dolog

  bore

 • fényesen, ragyogóan

  brightly

 • égetett, megégett

  burnt

 • üzletasszony

  businesswoman

 • esetleg

  by accident

 • vm által/révén/segítségével

  by means of sth

 • békésen, cinikusan, hidegvérrel, higgadtan, nyugodtan, pofátlanul, szenvtelenül, zavartalanul

  calmly

 • táborozás, kempigezés, kempingezés

  camping

 • nem tud, nem szabad, nem lehet

  cannot (can not)

 • képes/alkalmas vmre

  capable of

 • karton, kartonpapír

  cardboard

 • gondatlan, figyelmetlen, nemtörődöm, elővigyázatlan, meggondolatlan, könnyelmű, gondtalan

  careless

 • gondatlanul

  carelessly