Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 49

Angol vegyes szógyűjtemény 49

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (97)

 • CD, kompaktlemez, lézerlemez

  CD

 • mobil(telefon)

  cellphone

 • mobil(telefon)

  cellular phone

 • centiméter

  centimetre

 • elnöknő

  chairwoman

 • jókedvűen, vidáman, derűsen, szívesen

  cheerfully

 • gyógyszertár, patika

  chemist’s

 • tapsol, taps, tapsol[ás], csattanás, dörgés, durranás, gyenge ütés, kankó, kézlegyintés, kis pofon

  clap

 • emelkedés, hegymászás, kúszó, mászás, mászó

  climbing

 • barátságtalanul, hidegen, hűvösen

  coldly

 • magabiztosan, határozottan, bizakodóan, beképzelten, önhitten

  confidently

 • zavaros, összezavart, rendetlen, kusza, zagyva, homályos, zavarodott, zavarban levő, viharos

  confused

 • zavarba ejtő, zavarba hozó

  confusing

 • ellentétes, ellenkező, elütő [színek]

  contrasting

 • tűzhely, főző

  cooker

 • fedett

  covered

 • fedő, fedés, lefedés, beburkolás, huzat, tok, takaró, terítő, takarás

  covering

 • bolondos, dilis, félbolondos, hasadásos, hóbortos, megrepedt, repedezett, repedt, tökéletlen

  cracked

 • hitelkártya, bankkártya

  credit card

 • ropogós, porhanyós, omlós, göndör, hullámos, erőteljes, éles, élesen körvonalazott, friss

  crisp

 • járdaszegély, szegélykő, útpadka; (meg)zaboláz, megfékez, elfojt, mérsékel, járdaszél, kerékvető

  curb

 • göndör, kanyargós, kacskaringós, csigás, kondor, göndör [haj], kacskaringós [út], habos

  curly

 • görbe, ívelt, hajlított, hajlott

  curved

 • biciklizés, kerékpározás

  cycling

 • bánik, kezel, foglalkozik, kereskedik

  deal with sb/sth

 • december

  December

 • vmtől függ; vk más tartja el

  depend on sth/sb

 • lehangoló, elszomorító, nyomasztó

  depressing

 • elhagyatott, elhagyott, lakatlan, kietlen, elhagyott [ember], kietlen [hely]

  deserted

 • kiábrándító, elkeserítő, elszomorító, bosszantó, kellemetlen

  disappointing

 • rosszallás, helytelenítés, nemtetszés, elítélés

  disapproval

 • elítél, helytelenít

  disapprove of

 • helytelenítő, kifogásoló

  disapproving

 • csömört/undort/utálatot/ellenszenvet érző, utálkozó, undorodó

  disgusted

 • undorító, gusztustalan, visszataszító, undort/csömört keltő, förtelmes, felháborító

  disgusting

 • nem becsületes, tisztességtelen, becstelen, lelkiismeretlen, hűtlenül kezelő [pénztáros]

  dishonest

 • elvált

  divorced

 • lefelé, lefelé irányuló

  downward

 • lefelé, óta

  downwards

 • megmunkált, gyalult

  dressed

 • drogéria

  drugstore

 • (vm) miatt/folytán/következtében

  due to (sth)

 • DVD

  DVD

 • pl., például, (for example), exempli gratia

  e.g.

 • egymás(t), egyik a másikat

  each other

 • művelt, tanult

  educated

 • email, elektronikus levél

  email

 • zavar, megzavar, gátol, akadályoz, feltart, zavarba hoz/ejt, zavarba hoz

  embarrass

 • foglalt, eljegyzett, eljegyzik, elfoglalt, harcban álló, összekapcsolódott

  engaged (on the phone), , get engaged

 • házigazda, vendéglátó házigazda, háziasszony, szórakoztató, hivatásos szórakoztató, énekes

  entertainer

 • szórakoztató, mulatságos, mulattató, élvezetes, szórakoztatás, mulattatás, vendéglátás

  entertaining

 • stb., s a többi, és így tovább

  et cetera

 • v. Euro, tsz " v. -s, pénz euró [közös európai pénznem], euró

  euro

 • volt/egykori (házastárs, barát[nő]); <igeképző> ki-, fel-, el-

  ex-

 • eltúlzott, felfújt, felnagyított, szélsőséges, túlhajtott, túlméretezett, túlságos, túlzásba vitt

  exaggerated

 • kivételével, kivéve

  excluding

 • alig (hallhatóan), gyengén, halványan

  faintly

 • hűségesen, odaadóan, ragaszkodóan, megbízhatóan, hitelt érdemlően, hitelesen, kiváló tisztelettel

  faithfully

 • elalszik

  fall asleep

 • elesik, felborul, felbukik, feldől, hanyatt esik, hátra esik, ráesik, ráhull

  fall over

 • messzebb(re), távolabb(ra), tovább(á), ezenfelül, ezenkívül

  farther

 • legszélső

  farthest

 • vízcsap, táj csap, táj hordócsap, US csap, US vízcsap, US foglalat [csőé], összekötő karmantyú

  faucet

 • február

  February

 • émelyeg a gyomra, émelygése/hányingere van, émelyeg, hányingere van

  feel sick

 • rajtakap, megtudakol/megérdeklődik vmt, kitalál, kiderít, felfedez, megállapít, megérdeklődik

  find out

 • influenza

  flu

 • mindörökre, örökre

  for ever

 • példának okáért, például

  for instance

 • péntek

  Friday

 • rémisztő, rémítő, rémületes

  frightening

 • legtovább(i), legmesszebb(i)

  furthest

 • szerencsejátékot játszik (pénzben), kockázat, kockáztat, játszik, fogadás, hazárdjáték, hazardíroz

  gamble

 • hazárdjáték, szerencsejáték

  gambling

 • nagylelkűen, bőkezűen, nemes lelkűen

  generously

 • megúszik vmit (büntetés nélkül), összejön vkivel, elindul, elküld, elmegy, elmenekül, elszabadul

  get off with sb

 • jól kijön/összefér/megfér vkvel, belebújik, boldogul, előresegít, érvényesül, felhúz

  get on (with sb)

 • megszabadul vtől, megszabadul vmitől

  get rid of sb/sth

 • elajándékoz, odaad, adakozik, ajándékba ad, ajándékba odaad, elszalaszt [alkalmat], elárul

  give away (money)

 • megellik, (meg)szül, alkalmat ad, létrehoz

  give birth to

 • fogytán van, kifogy, kimerül, felmondja a szolgálatot, kioszt, szétoszt [élelmet stb.], elfogy

  give out

 • felad, abbahagy, lemond, felhagy vmivel, átad, átenged, kiszolgáltat, alábbhagy, kézre ad

  give up

 • szemüveg, cvikker, orrcsíptető, pápaszem

  glasses

 • enyv, ragasztó, ragasztószer, enyvez, ragaszt

  glue

 • elromlik, megromlik, megzápul, megrothad

  go bad

 • lemegy, fennmarad, tovább él, folyik, folytatódik, tart [meghatározott pontig], feljegyzik

  go down

 • emelkedik, épül, felemelkedik, felmegy, felrobban, felszáll, levegőbe repül, odamegy

  go up

 • elromlik, eltéved, hibázik, balul üt ki, rosszul sikerül, felmondja a szolgálatot, baj éri

  go wrong

 • jó vmre/vknek

  good for

 • viszontlátásra, isten vele(d), istenhozzád

  goodbye

 • gramm

  gram

 • élelmiszer(áru), fűszeráru

  groceries

 • felnő, megnő, felnőtté válik, felnőtté lesz/válik, kialakul [szokás], fejlődik, kialakul

  grow up (grew, grown)

 • fodrász, női fodrász

  hairdresser

 • ártalmatlan, ártatlan [szórakozás stb.], régi ép, ártatlan

  harmless

 • kell

  have to

 • elhalmoz, halomba rak, rakás, halom, kupac, biz csomó, tömeg, felhalmoz, halomba hord, megrak

  heap