Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 50

Angol vegyes szógyűjtemény 50

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (99)

 • humoros, tréfás, vicces, mulatságos, komikus, mókás

  humorous

 • fagylalt, jégkrém

  ice cream, ice-cream

 • erkölcstelen, züllött, kicsapongó, buja, immorális, bűnöző [osztályok]/alvilág

  immoral

 • türelmetlen

  impatient

 • türelmetlenül

  impatiently

 • sietve, sietségben, kutyafuttában, sebtében

  in a hurry

 • ráadásul, tetejében, vmn felül/kívül, azonkívül

  in addition to

 • előlegképpen, előre, előzetesen

  in advance

 • vk érdekében/kedvéért/mellett

  in behalf of

 • esetében, esetén

  in case of

 • v. felügyeletével/intézésével/irányításával/gondozásával megbízott [személy]

  in charge of, be in charge of sth

 • vmi közös bennük, közös

  in common, have sth in common

 • uralma/ellenőrzése alatt tart(va) vmt, kézben tart(va) vmt

  in control of

 • részletesen

  in detail

 • cserébe(n), viszonzásul (vmért)

  in exchange for (sth)

 • érdekében, javára, előnyére

  in favour of

 • előtt (térben), átellenben, szemben

  in front of

 • általában, általánosságban, többnyire, nagyjában-egészében, nagyjából-egészében

  in general

 • vk emlékére/emlékezetére

  in memory of

 • avégett/azért/azzal a céllal, hogy..., azért hogy, azon célból hogy, azzal a céllal hogy

  in order to/that

 • nyilvánosan, nyilvánosság előtt

  in public

 • vm ellenére/dacára, ellenére

  in spite of sth

 • a végén, végén, végül, végül is

  in the end

 • szobában, zárt helyiségben, otthon, a házban, bent

  indoors

 • fertőző, dögletes, fertőzött, másokra átterjedő, másokra kiható, másra átterjedő, másra kiható

  infectious

 • hangsúlyoz

  insist on

 • vm/vk helyett

  instead of sth/sb

 • sértő

  insulting

 • szándékolt, jegyes, jövendőbeli

  intended

 • érintett, részt vesz (vmben), részese vmnek, kapcsolatban van (vmvel)

  involved in

 • felingerel, felbosszant, felizgat, orv, izgat [szervet], ösztökél, sarkall, hajt, serkent

  irritate

 • ingerült, bosszús, ideges

  irritated

 • bosszantó, idegesítő, izgató/ingerlő (hatású)

  irritating

 • január

  January

 • dzsem, zselé, kocsonya, US dzsem, kocsonyásít, kocsonyásodik, megkocsonyásít, megkocsonyásodik

  jelly

 • július

  July

 • június

  June

 • rajong/odavan v-ért

  keen on

 • kilogramm, kiló

  kilo

 • ", kilogramm, kg

  kilogram

 • jóság, jóindulat, kedvesség, szívesség, szívélyesség, előzékenység, jótétemény, jótett

  kindness

 • hurkolt, kötött

  knitted

 • legkésőbb(i), legfrissebb, legújabb, legutolsó

  latest

 • kihagy, kizár, mellőz, kifelejt

  leave out

 • elhelyezkedő, található

  located

 • gondoz, gondoskodik, törődik, utánanéz, gondoskodik vkiről/vmiről, gondját viseli

  look after sb/sth

 • megnéz, megszemlél, megvizsgál

  look at

 • keres, megkeres, kutat, nyomoz, vár, elvár, előre lát

  look for

 • (örömmel/alig/nagyon) vár vmt, örömmel vár (vmt)

  look forward to (sth), (doing sth)

 • lazán, tágan, homályosan, pontatlanul, nem szorosan, határozatlanul, összefüggéstelenül

  loosely

 • rengeteg, sok

  lots of

 • poggyász, csomag

  luggage

 • össze-/megbarátkozik vkvel

  make friends with

 • rászed, gúnyt űz, kigúnyol, megtréfál

  make fun of

 • meggyőződik/gondoskodik vmről, megbizonyosodik

  make sure

 • kitalál, kohol, kibékül, kiegészít, behoz, visszaszerez, elkészít, alkot, képez, áll [vmből]

  make up sth (=invent)

 • párosítás

  matching

 • matek

  maths

 • dél(idő); déli

  midday

 • mg

  milligram

 • milliméter, mm

  millimetre

 • téves, eltévesztett, elvétett, helytelen, összecserélt, összetévesztett, félreértett

  mistaken

 • mobiltelefon

  mobile phone

 • hétfő

  Monday

 • erkölcsileg

  morally

 • motorkerékpár

  motorbike

 • motorkerékpár

  motorcycle

 • filmszínház, mozi

  movie theatre

 • mélyen hallgat, némajátékban játszik, anyu, asszonyom, csendes, mama, néma, sörfajta

  mum

 • idegesen, izgatottan, nyugtalanul

  nervously

 • mellett

  next to

 • senki

  no one

 • zajosan

  noisily

 • nem

  non-

 • november

  November

 • foglalt

  occupied

 • október

  October

 • különösen, különös módon, különösképp, különösképpen, furcsán, bizarr módon

  oddly

 • persze, természetesen, "persze hogy" v. "persze, hogy"

  of course

 • vk nevében/érdekében

  on behalf of

 • hajón, repülőgép fedélzetén

  on board

 • szándékosan

  on purpose

 • egymás, egymást

  one another

 • ellenkező

  opposing

 • kellene, illene, illő, tanácsos, helyes

  ought to

 • -ból, -ből, között, közül, valamiből

  out of

 • kinn (a szabadban), kint(i) (épületen kívül), a szabadban, a szabad levegőn, a szabad ég alatt

  outdoors

 • délután, du., (afternoon), post meridiem

  p.m.

 • (be)csomagolás

  packaging

 • figyelmet szentel, ügyel, vigyáz

  pay attention

 • százalék

  per cent

 • fotokópia, fotokópiát készít

  photocopy

 • javul, erősödik, erőre kap, felépül, felvesz, felcsíp, összeszed, felszed, felvesz/felszed (vkt)

  pick up sb/sth, (the phone), (pick sb up)

 • kellemes, megnyerő

  pleasing

 • hangsúlyozott, félreérthetetlen, nyílt, nyilvánvaló, nyilvánvaló célzás, tömör, velős, hatásos

  pointed

 • mérgező, ártalmas, dögletes, fertőzött, káros, kellemetlen, megmérgezett, megmételyező, mérges

  poisonous

 • finoman, udvariasan

  politely

 • posta(hivatal)

  post office

 • miniszterelnök

  prime minister