Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 51

Angol vegyes szógyűjtemény 51

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (97)

 • üzembe helyez, működésbe hoz, rászed, megcsal, becsap, bemutat, bemutat színdarabot, előad

  put on

 • el-/ki-/leolt [tüzet/cigit/villanyt], elolt (tüzet), kihelyez, kirak, elindul, eltávozik

  put out (put sth out)

 • lóversenyzés, verseny-, versenyzés

  racing

 • inkább... mint(hogy), hogysem, semmint

  rather than

 • bízik benne, számít rá

  rely on

 • bérelt

  rented

 • lovaglás

  riding

 • kerek, minden szempontot figyelembe vevő, sokoldalú, kerek egész, kerekített, lekerekített

  rounded

 • tönkrement, elpusztult, romokban heverő, romos

  ruined

 • szomorúság, bánatosság, levertség, szánalmasság, siralmasság

  sadness

 • vitorlázás, vitorlával ellátott, menet, járat, haladás, elindulás, hajóút, hajózás, indulás

  sailing

 • sós (ízű), sózott, kristályokat tartalmazó, biz borsos, sikamlós, pikáns [történet], csípős [humor]

  salty

 • kielégítő, megnyugtató, megelégedésül szolgáló

  satisfying

 • szombat

  Saturday

 • diszkréten, titokzatosan

  secretly

 • szeptember

  September

 • varrás

  sewing

 • alakú, formájú, (meg)formált

  shaped

 • csillogó, fényes, fénylő, kifényesedett, ragyogó

  shiny

 • megrázó, megdöbbentő, megrendítő, megbotránkoztató, felháborító, GB biz botrányos, gyalázatos

  shocking

 • begerjedés, dalolás, daloló, ének, éneklés, éneklő, énekóra, fütyülés, fütyülő, madárdal

  singing

 • ülj(ön) le, letelepszik, leül, pihen

  sit down

 • ügyes, gyakorlott, szakképzett, szakképzett in/at vmben, ötletes

  skilful

 • ügyesen

  skilfully

 • dohányzás, füstkibocsátás, füstölés, füstölgés, füstölgő, füstölő, füstön szárítás, gőzölgő, gőzölő

  smoking

 • hogy..., azért v. avégett v. a célból hogy.., úgyhogy, ezért, annyira... hogy, azon célból... hogy

  so that

 • fűszer, fűszeráru, fűszerféle, fűszerez, megfűszerez, ízesít [ételt]

  spice

 • fűszeres, ízes, pikáns, jóízű, zamatos, pikáns [történet], borsos, divatos, elegáns

  spicy

 • feláll, felemelkedik, egyenesen áll, emelkedik, felmered [haj]

  stand up

 • kiugrik, kiáll, eláll, kidug, kinyúlik

  stick out

 • hűvösen, mereven

  stiffly

 • kiemelt

  stressed

 • csíkos

  striped

 • úgymint, mint például, olyan mint, úgy mint

  such as

 • vasárnap

  Sunday

 • vezetéknév, családnév, népszerű melléknév, keresztnév, második keresztnév, ragadványnév

  surname

 • környezet

  surroundings

 • eskütevés, káromkodás

  swearing

 • áradás, dagadás, dagadó, daganat, dombocska, dudor, duzzadás, duzzadó, duzzanat, duzzasztás

  swelling

 • uszoda, úszómedence

  swimming pool

 • abbahagy, kikapcsol

  switch off

 • bekapcsol, rákapcsol, rákezd

  switch on

 • dagadt, duzzadt, feldagadt, megdagadt, megduzzadt

  swollen

 • akcióba lép, beperel, cselekszik, cselekvés terére lép, intézkedéseket foganatosít, intézkedik

  take action

 • kihasznál/becsap/félrevezet, (vissza)él vmvel, kiaknázza a lehetőséget, hasznát veszi

  take advantage of sb/sth

 • észrevesz/megfigyel vmt, tudomásul vesz, vmt figyelembe/tekintetbe vesz

  take notice of

 • el-/beindul, felszáll, nekilendül/rugaszkodik, (levesz/lehúz [ruhát]), sikeressé válik, levesz

  take off (take sth off)

 • átvállal, átvesz, elfoglal, megszáll, felvásárol, felkapottá/uralkodóvá válik, előtérbe lép

  take over (take sth over)

 • részt vesz/közreműködik vmben, elősegít (vmt), állást foglal ügyben

  take part in

 • helyet foglal, (meg)történik, végbemegy, elfoglalja helyét, megesik, lefolyik, adódik, előadódik

  take place

 • köszönöm

  thank you

 • a többi(ek)

  the rest

 • (világ)háló, internet

  the Web

 • vastagság

  thickness

 • szomjas, kiszáradt, kitikkadt

  thirsty

 • fenyegető, vészjósló

  threatening

 • eldob, kidob, pocsékol, elpocsékol, kótyavetyél, elkótyavetyél, eltékozol [pénzt], elszalaszt

  throw away

 • csütörtök

  Thursday

 • összekötöz, megkötöz (vkt), bebugyolál, befektet, beköt, felköt, feltételeket szab, kiköt, korlátoz

  tie up (tie sb up)

 • fárasztó

  tiring

 • átlátszó, őszinte, nyílt, egyenes, egyenes jellem, világos, tiszta, félreérthetetlen [célzás]

  transparent

 • nadrág

  trousers

 • kedd

  Tuesday

 • csavart, eltorzított, elcsavart, eltorzult, sodrott, cérnázott, elgörbült, elferdült, meggörbült

  twisted

 • korlátlan, szabadjára engedett, nem korlátozott/fékezett, ellenőrizetlen

  uncontrolled

 • ellenőrzés alatt/féken/kézben tart, uralkodik vmn [érzelmein]

  under control, keep sth under control

 • víz alatt; vízalatti, víz alatti

  underwater

 • alsónemű, alsóruházat, fehérnemű

  underwear

 • lerombol, tönkretesz, megsemmisít, érvénytelenít, kibont, kinyit, meg nem történtté tesz

  undo, undid, undone

 • igazságtalanul, méltánytalanul, tisztességtelenül

  unfairly

 • barátságtalan, ellenséges, hideg, rideg, kedvezőtlen, alkalmatlan, ellen-

  unfriendly

 • boldogtalanság, szomorúság

  unhappiness

 • jelentéktelen, elhanyagolható, szerény, lényegtelen, nem arcátlan, nem fontos

  unimportant

 • barátságtalan, rosszindulatú, kegyetlen, nyers, rideg, durva, nem szíves

  unkind

 • kirak, kirakodik, lerak, lerakodik, megszabadul, ürít

  unload

 • szerencsétlen, peches, baljóslatú, időszerűtlen, rosszul választott

  unlucky

 • változékony, ingatag, elvtelen, bizonytalan, ingadozó, tántorgó [járás], reszkető [kéz]

  unsteady

 • rendetlen ápolatlan, elhanyagolt, rendetlen, rendetlen [szoba stb.], ápolatlan, gondozatlan

  untidy

 • húzódozva, kelletlenül, nem akaródzva, nem akarva, vonakodva

  unwillingly

 • izgató, nyugtalanító, zaklató, felborítás, felfordítás, felfordulás, tömörítés, zömítés

  upsetting

 • a feje tetején/tetejére, fejjel lefelé, tótágast, (fel-, meg-)fordítva, fordítva

  upside down

 • emelkedő, felfelé irányuló

  upward

 • [megszűnt szokás/állapot kifejezésére]

  used to

 • erőszakosan, hevesen

  violently

 • pincérnő

  waitress

 • felébred, felébreszt, felocsúdik, magához tér

  wake up (woke, woken)

 • pénztárca, tarisznya, koldustarisznya, levéltárca, tárca

  wallet

 • webhely

  website

 • szerda

  Wednesday

 • (jól) ismert, neves, nevezetes, híres, közismert, nagynevű

  well known

 • szívesen, önkéntesen, készségesen, szolgálatkészen

  willingly

 • befejez (vitát), befejeződik, felcsavar, felgombolyít, felhúz, felizgat, felszámol (vállalatot), feltekercsel, kiköt vhol, odakerül vhova, véget ér, véget vet, végsőkig feszít

  wind up

 • legyőz, győzedelmeskedik, diadalmaskodik, legrosszabb, legrosszabb dolog, legrosszabbul

  worst

 • sebesült

  wounded

 • csomagolás, tsz. pólya [múmiáé], borítás, göngyöleg, takarás

  wrapping

 • ártatlanul, gonoszul, helytelenül, tévesen

  wrongly

 • ásít(ás), ásít[oz]ás, tátong

  yawn