Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 52

Angol vegyes szógyűjtemény 52

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ,)

Items (100)

 • nyilallás, öltés, szem (kötésen), szúró fájdalom; fűz, ölt, összevarr, tűz, tűzés, szúrás

  stitch

 • őriző, ápoló, bőrkarika, bújtató, ellenanya, felügyelő, gazda, kapitány, karika, kísérőgyűrű

  keeper

 • barátságos, eljövendő, eljövetel, érkezés, érkező, jövendő, jövetel, jövő, közeledő, közelgő

  coming

 • haszon, jövedelem, kereset, üzleti haszon

  earnings

 • mindig, változatlanul, megváltoztathatatlanul

  invariably

 • összehívás [személyeké] összegyűjtés, összeszedés [dolgoké], szedés, betakarítás, behordás

  gathering

 • határ, országhatár, határvidék, határterület

  frontier

 • zsákmány, préda, áldozat[ul esik], zsákmányolás, harci zsákmányból hálaáldozat, áldozat

  prey

 • hátrálás, összehúzódás, összemenés, összeszűkülés, összezsugorodás, pszichiáter, visszahőkölés

  shrink, shrank / shrunk, shrunk

 • munkaállomás

  workstation

 • emberiség, az emberi faj, férfiak

  mankind

 • pápa

  pope

 • gyújtás, meggyújtás, megvilágítás, világítás

  lighting

 • népszavazás

  referendum

 • kivezetés, levezetés, kivezető/kiömlési/levezető/lecsapoló nyílás, kifolyó, lefolyó, kijárat

  outlet

 • munkaerő, munkáslétszám

  workforce

 • tsz matrices /~es, öntőforma, matrica, nyomd szedőgépmatrica, odor, üregméret, orv, méh, fogmeder

  matrix

 • (posta)csomag, rész, darab, parcella, feldarabol, felapróz, feloszt, becsomagol, felparcelláz

  parcel

 • (személyi) számítógép, PC, (personal computer)

  PC

 • átenged, átad, átadás, megad, kiszolgáltat, felad, elhagy, visszavon, abbahagyás, beszolgáltatás

  surrender

 • ügynök, közvetítő, alkusz, árverési becsüs, bírósági kézbesítő, bírósági szolga, bírósági teremőr

  broker

 • őszintén, nyíltan, egyenesen, becsületesen

  frankly

 • legyőz, küzdelem, harc, ütközet, csata, támad, küzd, harcol, tsz harci játékok, szembeszáll

  combat

 • párna, fekszik, lepihentet, nyugszik, párnára letesz, vánkosra letesz, ágyazat, alátét, árbocgomb

  pillow

 • alávetés, alávetettség, engedelmesség, meghódolás, alázat, bemutatás, perbeszéd, benyújtott anyag

  submission

 • teljesítés, alkalmazkodás, megfelelés, előzékenység, engedékenység, szolgálatkészség

  compliance

 • kívülálló, beavatatlan, nem szakmabeli, nem bennfentes, nem esélyes

  outsider

 • ellenanyag, ellentest, antitest

  antibody

 • oktató, tanító, kiképző, edző, egyetemi előadó

  instructor

 • változtatás, megváltoztatás, átalakítás, módosítás, átdolgozás, módosulás, átalakulás, megváltozás

  alteration

 • keringés, vérkeringés, forgalom, forgás, példányszám

  circulation

 • tsz az elektronikában használt áramkörök neve, elektronika

  electronics

 • köteg, batyu, csomag, csomagol, becsomagol, bebugyolál, összeköt, összekötöz, összerak, csomó

  bundle

 • csaló, ellenék, ellensasszeg, elsőéves, gólya (egyetemen), ravasz ember, róka, vitorla-fűzőszál, vitorlakötő zsinór; becsap, fortélyoskodik, kibabrál, kitol, megfoltosodik, megsárgul (papír), ravaszkodik

  fox

 • kérelem, kérés, könyörgés, esedezés, ima, fohász, kérvény, felirat, felterjesztés, petíció

  petition

 • nemiség

  sexuality

 • sorozás, toborzás, verbuválás, felépülés, felgyógyulás, megerősödés, munkaerő-felvétel, újoncozás

  recruitment

 • tehetséges

  gifted

 • jelentőségteljes, sokatmondó, értelmes, értelemmel bíró

  meaningful

 • összhang, egyezés, hasonlóság, kapcsolat, levelezés, megfelelés, összefüggés

  correspondence

 • vizsgál, átvilágít, letapogat, átnéz, vizsgáló/fürkésző/kutató tekintettel néz, átfut, átkutat

  scan

 • ti, benneteket, neked, nektek, te, téged, titeket

  ye

 • hozzáadott, növelt, másod-[példány]

  added

 • kiszív, kifáraszt, kimerít, kiürít, teljesen feldolgoz [témát], kiereszt, fáradt, kipufogócső

  exhaust

 • törvényhozás, törvényhozó hatalom/testület, országgyűlés, törvényhozó testület

  legislature

 • fedett/templomi előcsarnok, oszlopcsarnok, tornác, veranda, üvegveranda, előcsarnok

  porch

 • fajvédő politika, fajelmélet, rasszizmus, fajgyűlölet

  racism

 • alkotó, alkotóelem, összetevő, alkatrész, választó, képviselőválasztó, mn/fn alkotó, alkotórész

  constituent

 • államközigazgatási hivatali szervezet/gépezet, hivatalnoki kar

  bureaucracy

 • idegenforgalom, természetjárás, turisztika, turizmus

  tourism

 • gerinc, hegygerinc, hát, hegyhát, hegylánc, hegyvonulat, hát [hegyláncé], hegyhát [hegyláncé]

  ridge

 • tengerészeti, tengeri, hajózási, haditengerészeti

  naval

 • bánásmód, viselkedés

  dealing

 • vél, gondol, hisz, ítél, tart

  deem

 • ír(országi), ostoba, badar

  Irish

 • adományozó, donor

  donor

 • megnyugtat, biztat, felbátorít, viszontbiztosít

  reassure

 • felfüggesztés, beszüntetés, elhalasztás, félbeszakítás, függés, kerékfelfüggesztés, lógás

  suspension

 • tanácskozási, tanácsadó

  advisory

 • atlétikai, sport-, torna-, sportoló, erős, életerős, izmos, kisportolt, atlétai

  athletic

 • lángész/-elme, zseni, tehetség, géniusz, lángész, lángelme, különös képesség/hajlam

  genius

 • egybeesik, összetalálkozik, egybevág, összeillik, megegyezik, ütközik, egyezik, közös

  coincide

 • választható, megfelelő, alkalmas

  eligible

 • (érzék)csalódás, tévedés, káprázat, ábránd(kép), áltatás, illúzió

  illusion

 • hurkol, összehurkol; bukfenc (műrepülésben), csomó, edény füle, fogantyú, hurok, kabátakasztó, kampó, karika, kötés, méhhurok

  loop

 • egyszerűség

  simplicity

 • erkölcs, erkölcstan, etika, erkölcsi/etikai elvek/normák/morál

  ethics

 • alámerít, belemárt, belesodor vmibe, fejest ugrik, hazardíroz, hirtelen lejt (út), megbokrosodik, nagyban játszik, vízbe ugrik; bemerítés, fejesugrás, vízbemerülés

  plunge

 • híresség, hírnév, híres ember, ismert személyiség, kitűnőség [személy], notabilitás, kitűnőség

  celebrity

 • hírverés, propaganda, vall The Propaganda hitterjesztési ügyek bíborosi kongregációja/minisztériuma

  propaganda

 • filozofikus, filozófiai, mélyenszántó, bölcs nyugalmú, bölcseleti, bölcsészeti, filozófusi, higgadt

  philosophical

 • zavargás, háborgás, forrongás, háborgatás, zavar, zavarás

  disturbance

 • tizenöt

  fifteen

 • partra vetett, zátonyra futott, megfeneklett, nehéz/szorult helyzetben hagyott, szál, alkotóelem

  strand

 • ér, vivőér, véna, tehetség, gondolat, gondolatmenet, kedv, hangulat, véredény, visszér, erez

  vein

 • folyamatban levő, folyamatos, esemény, történés

  ongoing

 • fok, szakasz, stádium, távmérőléc [földmérőé], stadion

  stadium

 • lovasság, tömeg, katonai fegyelmet gyakorol, régi kormány, régi kormányzat, kormányforma

  regiment

 • hiány, hiányosság, elégtelenség, fogyatékosság, hiba, elpártol, elfordul, elhagy [vkt]

  defect

 • koleszterin

  cholesterol

 • pezsgő, champagne pezsgő, pezsgőszín, halvány krém/szalmaszín

  champagne

 • elkezd, elkezdődik, megkezd, belefog, belekezd, folyamatba tesz, indít, indul, kezd, kezdődik

  commence

 • kellemetlenség, kényelmetlenség, alkalmatlanság, nyűg, ellenszenves/kellemetlenkedő/terhes ember

  nuisance

 • elvetés, elutasítás, visszautasítás, kilökődés

  rejection

 • kering(és), pálya, keringésbe hoz, hatáskör, keringési pálya, körpálya, működési terület, szemgödör

  orbit

 • faragatlan, egyszerű, primitív, kezdetleges, ősi, eredeti, egyszerű/kezdetleges/primitív [módszer]

  primitive

 • serdülő, kamasz, fiatalkori, serdülőkori, kamaszkori, ifjúi, fiatal, kamaszlány, bakfis

  adolescent

 • szónoklattan, ékesszólástan, retorika, szónokiasság, dagályosság, frázispufogtatás

  rhetoric

 • bebörtönzés, börtönbe zárás, fogság, rabság, bebörtönöztetés, börtönbüntetés, szabadságvesztés

  imprisonment

 • előre megrendezett, kitervelt, megrendezett, szervezett, tervezett, tervszerű

  planned

 • sűrű, vastag, tömött, nagy fajsúlyú, buta, ostoba, együgyű, sötét, fedett, tömített, tömör

  dense

 • ötven

  fifty

 • aréna, porond, küzdőtér, színtér, orv homok, orv vesehomok

  arena

 • étkezik, ebédel, vacsorázik, ebédeltet, megebédeltet, megvacsoráztat, megvendégel, vacsoráztat

  dine

 • rideg, merev, szilárd, szigorú, kimért, hajthatatlan, merev vázú kormányozható léghajó

  rigid

 • zeneszerző, szerző, alkotó [műé]

  composer

 • nyelvtani, nyelvtanilag helyes, nyelvtani [szó]=viszonyszó, betű/szó szerinti

  grammatical

 • bombázás

  bombing

 • vivő, hordozó, viselkedés, magatartás, testtartás, kapcsolat/összefüggés/vonatkozás, jelentőség

  bearing

 • kényszerít, kikényszerít, késztet, régi erőszakosan vezet/hajt [pl. állatot]

  compel