Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 53

Angol vegyes szógyűjtemény 53

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • sarc, hűbér, fizetség, adó, köteles tartozás, kijáró tisztelet, elismerés, tartozás, tisztelet

  tribute

 • érzés, érzelem, érzékenység, vélemény, nézet, felfogás, megérzés, gondolat

  sentiment

 • védőbeszéd, védelem, védekezés, kifogyás, ürügy, mentség, kérelem, kérvény, ellenvetés

  plea

 • császár

  emperor

 • léggömb, luftballon, léghajó, játék léggömb, gázzal töltött gömb, emelkedik, felfúj, felfúvódik

  balloon

 • alépítmény, alap, épít alap beágyazása, infrastruktúra [infor alapvető szolgáltatások]

  infrastructure

 • (fény)sugár, küllő, rája

  ray

 • orv tünetcsoport, szindróma, tünetcsoport

  syndrome

 • has, pocak, dagad, duzzad, kidagaszt, kiduzzaszt, anyaméh, hangfenék, kidomborodás, kiduzzadás

  belly

 • megvilágosít, tisztáz, leszűr, világosabbá/tisztábbá tesz, tisztít, derít [folyadékot], derít

  clarify

 • hazafi, nacionalista, etatista

  nationalist

 • átvétel, hatalomátvétel, kezelésbe vétel, átvállalás, gazd felvásárlás [vállalaté]

  takeover

 • delfin, ágyúcsőfogantyú, arany makrahal, delfin kikötőbak, kikötőbója

  dolphin

 • segítő személy, kisegítő, segéd

  aide

 • két hét [fourteen nights], két hét

  fortnight

 • csatárok, csatársor

  forwards

 • tilt, megtilt, meggátol, akadályoz, lehetetlenné tesz, nem enged, megakadályoz

  prohibit

 • értékes, drága, pazar, fényűző, pompás, költséges

  costly

 • azután, attól kezdve

  thereafter

 • bagoly, áll, átv komoly/okos ember, átv komoly/okos kinézetű ember

  owl

 • egy font sterling, bagót rág, bagózik, bagó

  quid

 • benne rejlő/lakozó, velejáró, hozzá tartozó, elidegeníthetetlen, elválaszthatatlan, vele született

  inherent

 • mérőeszköz, versmérték, ütem, adagol, kimér, mér, adagolóberendezés, adagolókészülék

  meter

 • szabályba foglal, megszövegez, kifejezésre juttat, szavakba önt [véleményt], képletben fejez ki

  formulate

 • (élő) sövény, sorfal, kibújik a válaszadás alól, ürügyet/kibúvót keres, bebiztosít, beültet

  hedge

 • nagyság, fontosság, jelentőség, fényrend, terjedelem

  magnitude

 • összeesküvés, bűnszövetkezet, összebeszélés, közreműködés [büntetendő]

  conspiracy

 • sas

  eagle

 • nyilvánvalóan, kétségkívül, szemmel láthatóan, magától értetődően

  evidently

 • bonyolult, gondosan kidolgozott, körülményes, megmunkált; feldolgoz (témát), gondosan kidolgoz

  elaborate

 • baba, játék baba, bábu, babaarcú de nem okos nő, segítőkész

  doll

 • átvevő, elfogadó, jövedelemélvező, címzett, fogékony

  recipient

 • eredő, származó, következő (from vmből)

  resulting

 • pattog, pattog labda, pattogtat, pattogtat labda, visszajön [fedezetlen csekk], biz kérkedés

  bounce

 • bél, belek/belső részek, átv [föld] belseje/méhe/gyomra

  bowel

 • asztal(i)

  desktop

 • csőd, tönkremenés, bukás, fizetésképtelenség, összeomlás

  bankruptcy

 • szent, szent életű, röv. St. [sön], szentté avat

  saint

 • kérdezősködik, nyomoz, vizsgálatot folytat

  enquire

 • frakció, csoport, klikk, szekta [párton belül], egyenetlenség, pártütés, viszály, pártviszály

  faction

 • egyenlőtlenség, különféleség, egyenetlenség, változékonyság [éghajlaté], domborulat, göröngyösség

  inequality

 • nyilvánvaló, kétségtelen, újszerű, különleges, nyílt, szabad, szabadalom, patent, patentíroz

  patent

 • (fő)szakács, konyhafőnök, séf

  chef

 • mondás, közmondás, szólásmondás, kijelentés

  saying

 • gróf

  earl

 • ragadozó

  predator

 • együttműködő, szövetkezet

  cooperative

 • shilling, tizenkét penny, 1971-ig volt pénzegység>

  shilling

 • tanácskozik, tárgyal, eszmecserét folytat, összehasonlít, ad, adományoz, részesít, átruház

  confer

 • stb., s a többi, és így tovább

  etc.

 • hajó, jacht, versenyvitorlás, jachtozik, vitorlázik

  yacht

 • márvány, színes játékgolyó, üveggolyó

  marble

 • értékelés

  valuation

 • szembesítés, szembesülés, konfrontáció, orv látótérvizsgálat

  confrontation

 • kövület, ásatag maradvány, őskori lelet, ásatag, megkövesedett, kövült, elavult, begyepesedett

  fossil

 • US Kan személygépkocsi, autó, gépjármű, automobil, biz gépkocsin/autón utazik, autózik

  automobile

 • alkalmas, alkalmazható, megfelelő, rátehető, rászerelhető, ráilleszthető, felhasználható

  applicable

 • jóság, jó minőség, Istenem!, szívjóság

  goodness

 • hátvéd

  quarterback

 • tsz -s US biz gépkocsi, autó, biz autózik, autóval/kocsival jár, US biz. gépkocsi

  auto

 • állít, vitat, vitázik, harcol, küzd, verseng, erősít, fenntart, küzd against/with vk/vm ellen

  contend

 • mozgékonyság, mobilitás, mozgathatóság, állhatatlanság, felvevőgép követési képessége

  mobility

 • ábra, diagram, grafikon

  graph

 • játékvezető, (döntő)bíró, jog döntőbíró, választott bíró, jog előadó, jog szakértő, bíráskodik

  referee

 • közösség, szövetség, egyesület, testület, társaság, baráti társaság, testvériség, céh

  fellowship

 • előre, tovább; vmtől kezdve/fogva

  onwards

 • szörnyű, félelmetes, rettenetes, ijesztő, rémítő, borzasztó, irtó, irtózatos, olcsó rémregény

  dreadful

 • égnek álló, egyenes, egyenesen álló, függőleges, emel, feláll, felállít, létesít, összeállít

  erect

 • alázatos, szerény, egyszerű, alantas, megaláz, megalázó, lealacsonyít, lealáz, megbánt

  humble

 • felvonultat, kibontakoztat, zárt hadrendbe felállít, felfejlődtet, telepít [rakétát]

  deploy

 • jóllehet, noha, ámbár, bár, habár, holott, ámbátor

  albeit

 • emlékeztető, figyelmeztetés

  reminder

 • virtuális, tényleges, valódi, igazi, tulajdonképpeni, lényegbeli, lehetséges, benne rejlő

  virtual

 • összehasonlító, viszonylagos, tűrhető, középfok

  comparative

 • rablás, minősített lopás/tolvajlás

  robbery

 • nemzés, tenyésztés, nevelés

  breeding

 • autópálya

  motorway

 • naptár, jegyzék, lajstrom, tanrend, napirend, almanach, céduláz, előjegyez, előjegyzésbe vesz

  calendar

 • fogás [halászé], húz, vontat, szállít, fuvaroz, von, hurcol, széthúz [egy pár ló], irányt változtat

  haul

 • teremt, megteremt, létrehoz [folyamatot], kezdeményez [vitát], alapít, létesít [intézményt]

  originate

 • nyers, éretlen, befejezetlen, kezdetleges, megmunkálatlan, finomítatlan [anyag], zöld [gyümölcs]

  crude

 • dioxid

  dioxide

 • valószínűség

  likelihood

 • egyetértés, összhang, harmónia, egyezés, összhangzat(tan)

  harmony

 • derék [ember], kiváló, becsületes, méltó/érdemes vmire, méltó, érdemes, derék, kiváló/derék ember

  worthy

 • határidő, lapzárta, "slussz", határvonal, kényszermunkatábor/hadifogolytábor határa

  deadline

 • összehív, berendel, behív, felhív, felszólít, figyelmeztet, odarendel, beidéz, megidéz, összeszed

  summon

 • gyógyítás, gyógykezelés, gyógyszerezés, gyógyszerek alkalmazása, gyógyszer, orvosság

  medication

 • ó!, ah!, nahát!

  ah

 • bejegyzés, előjegyzés, jegykiadás, könyvből való magolás, könyvelés, nyilvántartásba vétel

  booking

 • ellenez, megriaszt, elkedvetlenít, elbátortalanít, elcsüggeszt, elutasít, gátol, akadályoz

  discourage

 • megdöf, ledöf, átdöf, átszúr, megkésel, hasogat, szúr, nyilallik, szúrás, szúró fájdalom, szúrt seb

  stab

 • (bű)bájos, elragadó, elbűvölő

  charming

 • lovagregény, vers(es)regény, románc, romantikus történet/kaland/dolog, idill, szerelem

  romance

 • korlátoz, megzaboláz, visszatart, elfojt, megakadályoz, fogva tart, megfékez, befogja a száját

  restrain

 • terhelt, vádlott

  accused

 • állás, elhelyezés, hangvétel, kinevezés, tanulók képesség szerinti besorolása osztályokba

  placement

 • bányászat, bányaipar

  mining

 • mínusz

  minus

 • hányad, arányos rész, kvóta, megválasztáshoz szükséges szavazatszám, kontingens [bevándorlóké stb.]

  quota