Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 54

Angol vegyes szógyűjtemény 54

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • póló, trikó, pólóing

  T-shirt

 • felkelő, felszálló, jövendő, feltörő, emelkedő, növekvő, US több mint..., körülbelül, berekesztés

  rising

 • jótékony, jótékony hatású, üdvös, előnyös, hasznos

  beneficial

 • gyomnövény, vízi növény, kigyomlál, megszabadít, megtisztít, cingár ember, dohány, dudva, gaz

  weed

 • kizsákmányolás, kiszipolyozás, hasznosítás, kiaknázás, kihasználás, kitermelés

  exploitation

 • elvesz, megvon, megfoszt, nélkülöz

  deprive

 • dob, hajít, vet, szórakozás, mulatozás, lumpolás, kiruccanás, kitombolás, csipkelődő megjegyzés

  fling, flung, flung

 • passzív, szenvedő, szenvedő alak, tétlen

  passive

 • tervező, kitervelő, kiagyaló, rajzoló, tervfelelős, vázlat, tervezet

  planner

 • szövetség, szerződés, megállapodás, egyezség, egyezmény, frigy, irányelvek, kötelezettségvállalás

  covenant

 • komoly, megfontolt, lelkiismeretes, buzgó, meggyőződéses, zálog, foglaló, előleg, biztosíték

  earnest

 • kupa, díj, diadal-/vadászemlék, trófea, hadizsákmány, trófeák, győzelmi emlék, diadalemlék

  trophy

 • tizenkettő

  twelve

 • menetdíj, viteldíj, utas, fuvar, ellátás, étel, ital, koszt, boldogul, sikerül, halad, útiköltség

  fare

 • köd, fényk fátyol [negatívon], pára, gőzlecsapódás, homály [ablakon], orv fátyol

  fog

 • karcolás, felsért, ledörzsöl, letisztít, levakar, kotor, dörzsölő hangot hallat

  scrape

 • előadó [aki előadást tart], okt egyetemi/főiskolai megbízott előadó, adjunktus, előadó

  lecturer

 • középosztálybeli, közepes, középszerű, kispolgári, polgári

  middle-class

 • esztétikai, esztétikus, művészi

  aesthetic

 • egzotikus, a megszokottól eltérő, nem hazai, idegen világból való/származó, régi külföldi

  exotic

 • befecskendezés, injekció

  injection

 • nem odaillő, jelentéktelen, nem odaillő/helytálló, a tárgyhoz nem tartozó, lényegtelen, irreleváns

  irrelevant

 • barázdákat von, elbuktat, elvág, elzúgat, felszánt, földet művel, gyalul, húz (barázdát), körülvág, megbuktat, megforgat (földet), mély redőt von, szánt, szántja a hullámokat, von (barázdát); eke, szántás

  plough

 • távíró, távírókészülék, megsürgönyöz, megtáviratoz, sürgönyöz, táviratozik

  telegraph

 • esemény, eset, történés, megtörténés, előfordulás, vall két ünnep egybeesése, bekövetkezés

  occurrence

 • kevés, szűk, ínséges, elégtelen, régi. alig, ritka

  scarce

 • kifizetődő, előnyös, hasznos, jövedelmező, rentábilis, hasznot hajtó

  profitable

 • bosszú, megbosszulás, megtorlás, megbosszul, bosszúállás, visszavágó

  revenge

 • tálalás, letöltés [börtönbüntetésé], adag, adogatás, felszolgálás, hágatás, kézbesítés, kiszolgálás

  serving

 • érettség, kiforrottság, érés, fejlettség, fejlettség szervezeté

  maturity

 • nátrium

  sodium

 • gerinc, hátgerinc, gerincoszlop, tüske, tövis

  spine

 • átok, szitok, káromkodás, átkoz, megátkoz, kiátkoz, átkozódik, káromkodik

  curse

 • végzetes, súlyos, elkerülhetetlen, halálos, baljós, komor, sötét, halálos kimenetelű, fatális

  fatal

 • halálos, szörnyű, engesztelhetetlen, kérlelhetetlen, halálosan

  deadly

 • veszekedés, veszekszik, civódik, pöröl, civakodás, civódás, ellenségeskedés, kerek ablakszem

  quarrel

 • földrengés

  earthquake

 • folytonosság, folyamatosság, állandóság, tartósság, kontinuitás, állandósság, filmvágó

  continuity

 • kereskedelmi ügynök, eladó, elárusító, ügynök, üzletkötő

  salesman

 • szuverenitás, felségjog, felségjog alá tartozó terület, államterület, korlátlan uralom

  sovereignty

 • közbeeső, közbülső, közbenső, közvetítő, közbelépő, középfokú [oktatás], középfokú

  intermediate

 • belső, bizalmas, meghitt, mély, közvetlen, intim, bizalmas barát, bizalmi ember, közöl, tudat

  intimate

 • kiskapu, pénztárablak, rácsajtó

  wicket

 • balett, balettkar, táncjáték, tánckar

  ballet

 • kinyilatkoztat, kihirdet, kijelent, nyilvánosan kijelent, kikiált, kinyilvánít

  proclaim

 • örökös

  heir

 • elégtelen, hiányos, alkalmatlan, ki nem elégítő, meg nem felelő [vmlyen munkára]

  insufficient

 • biztosan, határozottan, kétségtelenül, igenlően, kifejezetten, tényleg, valóban

  positively

 • [nemzeti] viselet, öltözet, öltözék, ruha, jelmez, kosztüm, női kosztüm, öltöztet, felöltöztet

  costume

 • igazgatói, igazgatási, (üzem)vezetői, vezetési

  managerial

 • nyereg, nyergel [lovat], meg-/fel-nyergel [lovat], felnyergel, megnyergel, megterhel, nyergel

  saddle

 • szenvedő, tűrő, megengedő, áldozat, halálra ítélt (személy)

  sufferer

 • sértetlen, ép, egészséges, érintetlen, szűz, nem herélt [állat]

  intact

 • kertész

  gardener

 • névtelen, ismeretlen (nevű), anonim, jeltelen, ismeretlen eredetű

  anonymous

 • megújít, felújít, felfrissít, megújul, felújul, kicserél, megismétel

  renew

 • mérséklet, önuralom, korlátozás, bezárás, kikötés, korlátozottság, megfékezés, megszorítás

  restraint

 • alak, alakzat, körvonal, térszerkezet, terepalakulat, csillagkép, vegyületszerkezet, alakítás

  configuration

 • kíváncsiság, érdekesség, ritkaság

  curiosity

 • hajóra száll, nekikezd, belefog, behajóz [csapatokat stb.], hajóra ültet, hajóba rak [árut]

  embark

 • elősegít, előmozdít, támogat, táplál, tápot ad, dajkaságba vesz, felnevel, istápol

  foster

 • (ház)kémény, füstcső

  chimney

 • folyamatosan

  continually

 • feléleszt, újjáéleszt, új életre kelt, megújít, felújít, felelevenít, fellendít, feléled

  revive

 • lakás, lakóhely, tartózkodási hely, tartózkodás

  dwelling

 • lebzsel, henyél, ácsorgás, lebzselés, henyélés, semmittevés, henye/nemtörődöm modor, előcsarnok

  lounge

 • kanapé, dívány, heverő, rekamié, megfogalmaz, szavakba önt/foglal, rejt, öltöztet, foglal

  couch

 • akadályoz, egyházi interdiktum alá helyez, egyházi tilalom alá helyez, elfojt, elnyom, felfüggeszt, felfüggesztéssel sújt, gátol, hivatása gyakorlásától eltilt (papot), megakadályoz, megbénít, meggátol

  inhibit

 • kézirat

  manuscript

 • (anyás)csavar, nyílvessző, villámcsapás, mennykőcsapás; elfut, elinal, cikázik?, csap, csapszeg

  bolt

 • leendő, várható, jövőben bekövetkező, kilátásba helyezett, jövendőbeli

  prospective

 • igen, hogyne, persze, aha

  yep

 • telekommunikáció, távközlés [tudomány, tantárgy, szakma]

  telecommunications

 • valamirevaló, érdemes, érdemleges, fáradságot megérő

  worthwhile

 • afroamerikai, afrikai/fekete amerikai

  African-American

 • teljesen, végképp, egészen

  utterly

 • sietség, igyekszik, make haste to do sg igyekszik/siet vmt megtenni

  haste

 • túlnyomóan

  predominantly

 • megfeszít, feszült, idő, igeidő, feszes, megfeszített, feszülő [kötél], feszült [figyelem]

  tense

 • felébreszt, felkelt, felráz, felizgat, ébreszt, kelt

  arouse

 • összeállít, összeszerkeszt, kompilál, fordít [programot], szerkeszt

  compile

 • hihetőség, elhihetőség, hitelesség, szavahihetőség

  credibility

 • megállapít, meghatároz, diagnosztizál, orv [kórt] megállapít

  diagnose

 • érdeklődik, kérdezősködik, kérdést tesz, kérdéseket tesz, felvilágosítást kér, nyomoz, tudakozódik

  inquire

 • esély, valószínűség, eshetőség, előny, túlsúly, egyenlőtlenség, felsőbbrendűség, különbség

  odds

 • boksz [istállóban], rekesz, állás, fülke [zuhanyé], elakad, megfeneklik, megreked

  stall

 • gyónás, bevallás, beismerés, hitvallás, vallomás

  confession

 • kréta, fogyasztás nyilvántartása, krétapor, mészkő, pasztellkréta, pont, színes ceruza

  chalk

 • menedék, menhely, elmegyógyintézet, menedékhely

  asylum

 • körforgásba hoz [levegőt], körbead [palackot], köröz [írást], forgalomba hoz, terjeszt, elterjeszt

  circulate

 • moláris, molekuláris

  molecular

 • lemos, fürdet, kimos, áztat, kimos [sebet], öblít [sebet], mos, nyaldos [víz partot], fürdik

  bathe

 • félreérthetetlenül, határozottan, világosan

  explicitly

 • lineáris, elsőfokú, vonalas, egyenes irányú, hosszirányú, egyenes alakú, hosszanti, egydimenziós

  linear

 • kifejezés [érzelmeké], kiejtés, kijelentés [szónoké...], beszédmód, hangképzés, kibocsátás

  utterance

 • (vég)veszély, nyomor(úság), baj, szorult helyzet, aggodalom, fájdalom, bánat, kín, szorongás

  distress

 • érzékelt, észlelt, felfogott, megértett

  perceived

 • lovag, lovaggá üt, ló, ló sakkban

  knight

 • éjszakai, egy éjszakán át tartó, máról holnapra, egyik napról a másikra, hirtelen, mn/hsz éjszakai

  overnight

 • sáfár, tiszttartó, intéző, gondnok, hajópincér, hajóinas, gondviselő, steward, utaskísérő

  steward