Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 56

Angol vegyes szógyűjtemény 56

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • koreai

  Korean

 • gyakornok, tanonc, újonc, kiképzés alatt álló személy, US újonc, az edző sportoló, tanuló

  trainee

 • viasz, viaszszal bevon/fényesít, nő, növekszik, dagad [hold], betakar, dagad, égő viasszal erősít

  wax

 • aláhúz [szót stb.], biz kiemel, kihangsúlyoz [vmt beszédben], aláhúz [vmnek jelentőségét]

  underline

 • régi, régóta tartó

  longtime, long-time

 • főnév

  noun

 • ész, értelem, eszesség, belátás, szellem, szellemesség, elmésség, sziporkázó ötletesség/ész, tud

  wit

 • kitűnő, kiváló, sterling, teljes értékű, törvényes finomságú, valódi

  sterling

 • röntgenkép, röntgensugár

  x-ray

 • díjszabás, tarifa, árszabás, ártáblázat, árlista, tsz vámrendszer, tsz vámtarifarendszer

  tariff

 • gondatlanság, hanyagság, mulasztás [kötelességé], figyelmetlenség, közömbösség, semmibe vevés

  negligence

 • mennydörgés, égzengés, rég. villám, dörög, mennydörög, dörgés, dörgő hang, dörögve mond, dörömböl

  thunder

 • bronz [réz+ón], bronz, bronzból való, bronzszínű, bronztárgy, bronzszínűre fest, bronzzal bevon

  bronze

 • bomlás (fegyelemé), elernyedés, elernyesztés, feloldás, feloldódás, fesztelenítés, kikapcsolódás, kioldás, lanyhulás, lazítás, lazulás, megereszkedés, megeresztés, meglazítás, pihenés, pihenő, relaxáció, szórakozás, utánaengedés

  relaxation

 • eljut, áthatol, átjár, benyúlik

  penetrate

 • betáplálás, bevitel, felvétel, felvett létszám, fogyasztás (kötésben), szellőzőjárat, beömlés

  intake

 • akárhogyan, így is úgy is, különben is, mindenesetre, mindenképpen, valahogyan

  anyhow

 • közeli, szomszédos

  neighbouring

 • védnök, pártfogó, patrónus, pártoló, pártfogó [régi Rómában], állandó vevő, kuncsaft

  patron

 • trón, királyi hatalom, trónol, trónra emel

  throne

 • viselkedési, magatartási

  behavioural

 • belföldi, belső, belterületi, szárazföldi, hazai, bel-, belsejéből való, ország belseje

  inland

 • hozzáértő, értelmes, alkalmas, megfelelő, képesített, kellően képesített, mértékadó, jó, elegendő

  competent

 • fiz lencse, szemüveg, lencse

  lens

 • erkölcsi érzék/felfogás, erény, erkölcs, erkölcsös magatartás/viselkedés, morál, erkölcsi felfogás

  morality

 • római

  Roman

 • epe, epebántalom, epésség, ingerlékenység

  bile

 • feldolgozás, alkalmazás, alkalmassá tétel, átformálás, átalakítás, illesztés, ráillesztés

  adaptation

 • bukás, pulyka

  turkey

 • viszonylagos, illető, megfelelő, kölcsönös, saját, mindenkinek a magáé/sajátja

  respective

 • bármelyik(et)

  whichever

 • idézet, idézés, ár(folyam)jegyzés, árfolyam

  quotation

 • világi, laikus, vall világi, időszakonkint ismétlődő [ünnep stb.], igen régi/öreg, évszázados

  secular

 • térbeli-, tér, tér-, térbeli

  spatial

 • fejsze, balta, bárd, szekerce, általános létszámcsökkentés, bélista, racionalizálás, csökkent

  axe

 • meggyőző

  convincing

 • tisztes(séges), elfogadható, tűrhető, tiszteletre méltó, jó hírű, jó, becsületes, illő, elég jó

  respectable

 • visszanyer, visszaszerez, visszakap

  regain

 • (ki)fizetett

  paid

 • gyorsan, sebesen, fürgén

  swiftly

 • gyülekezet, hívők, a hívők, egyházközség, eklézsia, hitközség, zsidó hitközség

  congregation

 • hallgatólagosan hozzátartozó/beleértett/bennfoglalt v. vele járó, hallgatólagos, beleértett

  implicit

 • tészta, paszta, ragaszt, tésztamassza, gyúrt tészta, spagetti [száraztészta], kenőcs, pép, pástétom

  paste

 • kalcium

  calcium

 • délnyugat, délnyugat felé, délnyugat felől, délnyugati, délnyugatra, délnyugatról

  southwest

 • (gyógyszert) felír; előír, kijelöl

  prescribe

 • szokásos, megszokott

  customary

 • segítő, kérdező, hallgató, hallgatózó

  listener

 • bőséges, gazdag, túláradó, felesleges, szükségtelen, bőbeszédű, redundáns, cikornyás, dagályos

  redundant

 • hatodik

  sixth

 • adós

  debtor

 • rozsda, rozsdásodik, berozsdásít, berozsdásodik, megrozsdásít, megrozsdásodik, rozsdás lesz

  rust

 • emlős

  mammal

 • végrendelet, testamentum, szövetség

  testament

 • összes(ített), teljes, együttes, egyesített, vég-, összekapcsolt, összekötött, csoportos

  aggregate

 • birtok, hagyaték, hagyatéki eljárás, örökösödés, örökösödési per, örökrész, örökség, szülői örökség

  inheritance

 • csillagász, csillagvizsgáló, asztronómus

  astronomer

 • parancs, előírás, diktál, sugall, megszab, parancsszó, irányít, parancsol, tollba mond

  dictate

 • látvány(osság), látnivaló, tsz: szemüveg, tsz szemüveg

  spectacle

 • küszöb, nyelv küszöb [második nyelv elsajátításának minimuma]

  threshold

 • körmenet, felvonulás, menet, folyamat, lefolyás, eredet, felvonulásban részt vesz

  procession

 • felfrissít, felüdít

  refresh

 • földöntúli, idegen, külföldi, távol fekvő, távol álló, idegenszerű, átruház, elidegenít, eltávolít

  alien

 • elhagyás, kihagyás, kimaradás [szóé stb.], elhanyagolás, mulasztás, hiány, elmulasztás

  omission

 • kommunikál, egymásra hat, kölcsönösen hat

  interact

 • alaprajz, elrendezés, felszerelés, kitűzés, szerkezet, térbeosztás, tervezet, tervrajz

  layout

 • füzet, kis füzet, könyvecske

  booklet

 • beleértés, beleszámítás, beékelődés, belefoglalás, bezáródás, zárvány

  inclusion

 • fűrész, fűrészel, közmondás, példabeszéd

  saw, sawed, sawed / sawn

 • érvényre jut, érvényesül, felülkerekedik, érvényesül/diadalmaskodik/győzedelmeskedik vkvel szemben

  prevail

 • szénhidrát

  carbohydrate

 • újító, innovatív

  innovative

 • királyság, hatalom, méltóság, fenség, felség, királyi hatalom/méltóság, királynői hatalom/méltóság

  royalty

 • sült, pörköl, süt, rostélyos

  roast

 • párna, gyengít, enyhít, tompít, díszpárna, dúcsüveg, fal, fartőhegy, hajbetét, mandiner, nyír

  cushion

 • olimpia

  Olympics

 • egyesítés, felépítés, összetétel, szintézis

  synthesis

 • átmérő, kaliber, furat [hengeré motorban]

  diameter

 • csendesen, némán, hangtalanul

  silently

 • színházi, színpadi, színészi, színészies, tettetett, megjátszott, komédiázó, affektáló [magatartás]

  theatrical

 • elér, megvalósít, elnyer, eljut, felvisz, megszerez, valóra vált

  attain

 • megtestesít, magában foglal, magába foglal

  embody

 • biz nyávog [macska], vonít [kutya], biz felizgat, izgalomba hoz, elképeszt, lenyűgöz, bombasiker

  wow

 • hozzászoktat

  accustom

 • támogatás, védnökség, pártfogás

  sponsorship

 • átkarol, átölel, ölelés, (meg)ölel, dédelget, keblére szorít, ölelget, átkarolás, megölelés

  hug

 • napsütés

  sunshine

 • alkalmazkodik, aláveti magát, hozzáidomul, hasonlóvá válik, összhangba hoz, összehangol

  conform

 • modern, modern gondolkodású, jól tájékozott/értesült [ember], korszerű [pl. szótár], időszerű

  up-to-date

 • akadémia, főiskola, (szak)iskola

  academy

 • parányi, GB biz, pisilés, pipilés, pisi, pipi, pisil, pipil, apró, apróka, csöpp, csöppnyi, icipici

  wee

 • szemöldök, szemöldök ált. többes számban, homlok, arc, orca, arckifejezés, hegyorom, meredély széle

  brow

 • színfalak, színpadkép, kép, látvány [tájé], táj, látvány, tájkép

  scenery

 • -isational, szervezési, szervezeti

  organizational, organisational

 • viszonylag

  comparatively

 • parafadugó, parafa, parafa dugó, dugó, parafa-, parafából készült, parafakéreg, parafaúszó

  cork

 • felkelés, forrongás, kiáradás, kibúvás, kirobbanás, kitörés, zendülés

  outbreak

 • érett

  ripe

 • iskolaigazgató, igazgató

  headmaster

 • csíp, csipet(nyi), megcsipked, belecsíp, szűkre fog, krajcároskodik, anyagi zavarokkal küzd

  pinch