Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 57

Angol vegyes szógyűjtemény 57

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (98)

 • borotva, beretva, borotvál, megborotvál

  razor

 • vadon, puszta(ság), sivatag, kietlen táj, kietlen/vad táj/vidék, park/kert megműveletlen része

  wilderness

 • társaság, csapat, kompánia, felszerelés, szerelvény, készlet, előírásos/intézeti ruházat

  outfit

 • első, elsőrendű, vezető, első [hely versenyben stb.], legelső [hely versenyben stb.], kormányfő

  premier

 • megrémít, elborzaszt, rémületet kelt, megfélemlít, megijeszt

  terrify

 • henger, cilinder, hengerdob

  cylinder

 • rothadás, korhadás, bomlás, szuvasodás, GB hanyatlás, romlás, biz buta/ostoba beszéd, badarság

  rot

 • káros, ártalmas, ellentétes, ellenséges, szemben álló, szembenálló/ellenérdekű [fél], kedvezőtlen

  adverse

 • hajthatatlanná tesz, hozzászokik, hozzászoktat, keményedik, keményít, megedz, megedződik

  harden

 • barbár, csúcsíves, gót, gót betű, gót nyelv, gót stílus, gótikus, gótikus betű, gótikus stílus

  gothic

 • ellenállóvá tesz, erősödik (szél), keményít, megkeményedik, megkeményít, megmerevedik, megmerevít, megszilárdul, merevít, modora hűvösebb lesz

  stiffen

 • fantasztikus, csodálatos, biz klassz, különös, furcsa, szokatlan, bizarr, groteszk, szeszélyes

  fantastic

 • befecskendez, közbeszúr [megjegyzést]

  inject

 • hosszú, hosszadalmas, terjengős

  lengthy

 • szíjjal megköt/ver, összeszíjaz, szíj, vállszíj, pánt, csík, fogantyú/kapaszkodó, heveder, kapocs

  strap

 • kavics, durva homok, sóder, föveny

  gravel

 • felállít; álló oszlop, álló tag, becsületes, egyenes, egyenesen álló, függőleges, gyámfa, gyertya (futballban), pillér, támasztógerenda, támasztóoszlop

  upright

 • elsőéves, gólya, kezdő

  freshman

 • hidrogén

  hydrogen

 • önző, önös, egoista

  selfish

 • villám(lás)

  lightning

 • összeegyeztethető, összeférő, összeférhető

  compatible

 • belső, benső, benti, belek, tsz. belek, zsigerek, befelé, bensőséges, lelki

  inward

 • kiválóság, kitűnőség, tökéletesség, tökély, érdem, kiváló minőség, felsőbbrendűség

  excellence

 • gereblye, gereblyéz, kutat, fürkész, hajlik, dől, lejt, átfésül, átkutat, hajlít, lehajt, megdönt

  rake

 • siet, siettet, igyekszik, előmozdít, gyorsít, meggyorsít, sürget, szaporáz

  hasten

 • megrövidít, megkurtít, felhajt, (meg)rövidül

  shorten

 • taps, helyeslés, dicséret, tetszésnyilvánítás

  applause

 • fájdalom, fájás, fáj, sajog

  ache

 • bánásmód, kezelés, szokás, gyakorlat, használat, szóhasználat

  usage

 • átkozott, istenverte, elátkoz, megátkoz, elítél, átok, francos, fránya, káromkodás, mocskos

  damn (damned)

 • dokumentáció, igazolás (okmányokkal), dokumentálás, bizonyítás, adatokkal való bizonyítás

  documentation

 • termékenység

  fertility

 • testület, alakulat

  corps

 • harisnya, hosszú harisnya

  stocking

 • prospektus, (tájékoztató) füzet, brosúra

  brochure

 • utánoz, példát követ, imitál, majmol, másol

  imitate

 • vidámság, vígság, jókedv, derű, vigalom, mulatozás, élénkség [színeké], derűs/fiatalos hatás

  gaiety

 • ünnepi lakoma, lakoma, lakmározás, ünnep, csemege, élvezet, ünnepség, vendégség, dőzsöl

  feast

 • sisak, bukósisak, címersisak, fejhez simuló női sapka, pólósisak, vívósisak

  helmet

 • mozdony, vasút mozdony, lokomotív, mozgató, mozgó, helyzetváltoztató, nyugtalan vérű

  locomotive

 • óhitű, igazhitű, igazhívő, görögkeleti, görögkeleti ortodox, pravoszláv, hagyományos, bevett

  orthodox

 • tökéletesség, tökély, hibátlanság, befejezés, elvégzés, tökéletesítés

  perfection

 • megvetés, lenézés, gúny, lekicsinylés, kigúnyolás, gúnyolódás, megvetés/gúny tárgya, megvet, lenéz

  scorn

 • igazolás

  confirmation

 • nyomott, nyomtatott

  printed

 • jelöl, kijelöl, kiszemel, nevez, minősít, mond, mutat, jelez, kijelölt, kiválaszt

  designate

 • gúny, irónia

  irony

 • lék, rés, hézag, szivárog, csöpög, folyik, szivárgás, csöpögés, hasadék, rossz tömítés, átereszt

  leak

 • föld utáni, föld-, földi, mezőgazdasági, népfelkelő, országos, territoriális, területi

  territorial

 • holdfény, holdvilág

  moonlight

 • félrevezető

  misleading

 • semmibe vesz, figyelmen kívül hagy, nem vesz figyelembe, nem méltat figyelemre, elhanyagol, fitymál

  disregard

 • nagy/hosszú lépés, terpeszállás, nagy léptekkel ró, nagyokat/hosszúkat lép, hosszú lépés

  stride, strode, stridden

 • hazafias, hazafi, hazafiúi, honfi, honfiúi, honvédő

  patriotic

 • oki, okozati, okbeli, kauzális, ok-

  causal

 • utasít, megparancsol, megbíz, meghatalmaz, felhatalmaz, utasítás, rendelkezés, parancs

  mandate

 • gyakorol, felhasznál/kifejt [erőt], alkalmaz, használ [erőt], kifejt, felhasznál, fáradozik

  exert

 • negyven

  forty

 • udvarház, kastély, kúria, GB, uradalom, nemesi földbirtok, majorság, hűbéri/földesúri birtok

  manor (house)

 • közönséges, durva, nyers, vastag (szálú), brutális, goromba [ember], durva [anyag], darabos [érc]

  coarse

 • mozaik, mózesi, mozaikkal díszít, mozaikkal kirak, mozaik-, mozaikból készült, mozaikból való

  mosaic

 • teknő, bemélyedés, szelep, billentyű, tolattyú, tolózár, závár, orv billentyű, orv szívbillentyű

  valve

 • megkülönböztet, szétválaszt, elkülönül, elválik

  differentiate

 • járda, gyalogjáró

  sidewalk (GB: pavement)

 • elragadott/kiragadott darabka/töredék, kis rész, foszlány [zenéé], hirtelen elkap/elragad/megkap

  snatch

 • vádolás, megvádolás, vád, vádemelés

  accusation

 • béklyó, bilincs, borda (szöveté), fonal, fűzőzsinór, hajlékony vezeték, huzal, kábel, kötél, kötelék, kürtzsinór, lánc, öl (tüzifamérték), paszomány, póráz, telefonzsinór, zsineg, zsinór

  cord

 • ejt (barátot, barátnőt), árok, vizesárok, csatorna, [szakít vkvel] dob, ejt, északi-tenger, folyóka

  ditch

 • alkalmazott, felhasznált

  applied

 • (ki-/meg)választott

  chosen

 • átmeneti, ideiglenes, ideiglenes állapot, közbenső, időköz

  interim

 • eltörlés, megszüntetés, rabszolgaság eltörlése

  abolition

 • hírnök, hírvivő, üzenetvivő, hivatalsegéd, szolga, hivatali altiszt, küldönc, kifutó, kihordó

  messenger

 • düh, dühöngés, őrjöngés, szenvedély, tombolás, fúria

  fury

 • hiábavaló, üres, haszontalan, hiú/hiába, hiú, beképzelt, büszke, csalóka

  vain / in vain

 • helyreigazítás, kijavítás, büntetés, fenyítés, megrovás, ellensúlyozás, helyesbítés, javítás

  correction

 • borda, oldalborda, bordáz, heccel, ugrat, bókony, bordázat, erezet, feleség

  rib

 • rugalmas, tág, sokat befogadó, könnyen hajlítható [jellem], könnyen illeszkedő, gumiszalag

  elastic

 • galamb, balek

  pigeon

 • remeg, reszket, borzong, hajó csapkodtat szélben, hajó csapkod [vitorla],, darabokra tör

  shiver

 • fésű, [koum], fésül, fésülködik, kártol, gyaratol [gyapjút], gerebenez [lent], átvizsgál, átfésül

  comb

 • holttest, tetem, hulla, szl esély nélkül induló ló [versenyen], fajankó, táj megöl, hidegre tesz

  corpse

 • megvetés, lenézés, lekicsinylés, semmibe vevés, engedetlenség bírói intézkedéssel szemben

  contempt

 • elszigetel, elkülönít, lezár, izolál

  isolate

 • szomorúság, bánat, bú, fájdalom, szerencsétlenség, csapás, bánkódik, szomorkodik

  sorrow

 • feltaláló

  inventor

 • gyilkos

  murderer

 • vetélő, ingajárat, ide-oda/oda-vissza jár, jár-kel, egyik helyről a másikra megy/jár/közlekedik

  shuttle

 • délkelet(i)

  southeast

 • régi. jegyes, házastárs, házasfél

  spouse

 • őserdő, dzsungel, csavargótábor, csavargótanya, trópusi erdő, trópusi őserdő

  jungle

 • vidám, víg, boldog, derűs, élénk, jókedvű, jókedvűen, kedélyes, kedves, kellemes, mulatságos

  merry

 • takarító, takarítónő, tisztító

  cleaner

 • lepke, pillangó, csapongó ember, füles anyacsavar, idénymunkás, könnyelmű ember, léha ember

  butterfly

 • hódítás, meghódítás, leigázás, győzelem, legyőzés

  conquest

 • egyéni, alanyi, szubjektív, alany

  subjective

 • valamikor, egyszer, egykor(i), régebbi, hajdani, volt, valaha, máskor

  sometime, some time