Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 58

Angol vegyes szógyűjtemény 58

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • szab, varr, készít, előállít, átalakít, hozzáigazít [vmnek megfelelően], szabó

  tailor

 • statikus, nyugvó, szilárdsági, nyugodt, passzív, változatlan, zörej, elektrosztatikus

  static

 • hirtelen

  abruptly

 • barát, szerzetes

  monk

 • ellenőr, ellenőrnő, vezérlőszerkezet, ellenőrző szerkezet, infor szabályzó/vezérlőegység

  controller

 • (el-/be-)sötétetik/sötétül/sötétít, elhomályosodik, elhomályosul, elsötétedik, elsötétül

  darken

 • tapsol, megtapsol, helyesel, dicsér, üdvözöl

  applaud

 • együtt jár, előidéz, maga után von, okoz, hoz, következményként magában foglal, hitbizomány, ősiség

  entail

 • áltatás, fondorlat, hiúság, hivalkodás, igény, jogcím, látszat, látszatkeltés, nagyravágyás

  pretence

 • önkéntes, korlátlan, tetszőleges, önkényes, tetszés szerinti, önhatalmú, kiszámíthatatlan, zsarnoki

  arbitrary

 • meghódít, győz, legyőz, elfoglal, leigáz

  conquer

 • újjáépítés, helyreállítás, rekonstruálás, rekonstrukció, átalakítás, átdolgozás

  reconstruction

 • sor(ban áll), sor(ban állás), hosszú sor, szalaggal befont hosszú tincs

  queue

 • esküdt, esküdtszék tagja, esküdtszéki esküdt

  juror

 • (csont)váz, keret, állvány, tartószerkezet, bordázat, rácsos áttört szerkezet, hajóváz

  skeleton

 • néző

  spectator

 • pillanatnyi, azonnali, hirtelen, futólagos, átmeneti

  momentary

 • előétel, első fogás, alapító, bekezdő fúró, csavarhajtó, elindító, előfúró

  starter

 • romlott, gonosz, mérges, dühös, rosszindulatú, elvetemült, erkölcstelen, parázna, bűnös, csökönyös

  vicious

 • kettős, kettős szám, duális, dupla, kétféle, kétszeres

  dual

 • gyöngy, gyöngyszem, gyöngyház

  pearl

 • nonprofit, nem anyagi célokat szolgáló, nem haszonra/profitra dolgozó, altruista

  nonprofit

 • (kis)kereskedő, viszonteladó?

  retailer

 • őrködés, kilátás, távlat, perspektíva, horizont, szemlélet, szemléletmód, vigyázat, elővigyázat

  outlook

 • összegyűjt, gyülemlik, halmoz, felhalmoz, halomra gyűjt, összehord, akkumulál, felhalmozódik

  accumulate

 • (agyag)korsó, köcsög, cserépbödön, bögre, (lekváros)üveg, agyagedény, sért, bánt, borzol [idegeket]

  jar

 • meggyőzés, meggyőződés, faj, fajta, hit, rábeszélés, vallás

  persuasion

 • történelmileg, a történelem folyamán, történelmi szempontból

  historically

 • engedelmesség, szófogadás, behódolás, megadás, hatalom, felügyelet, tekintély

  obedience

 • kilövés, kirepítés, ([én]ki)vetítés, vetület, projekció, (ki)tervezés, vázolás, kiszögellés

  projection

 • nyelv magánhangzó, magánhangzó

  vowel

 • állítólag, állítólagosan

  allegedly

 • szobalány, rég. szűz, cselédlány, fiatal lány, hajadon, szolgáló, takarítónő

  maid

 • elégedetlenség, kielégítetlenség

  dissatisfaction

 • bosszankodás, harag, méreg, bosszantás, zaklatás, idegesítés, alkalmatlankodás, bosszúság

  annoyance

 • jegyző, krónikás

  recorder

 • dísz, díszítmény, díszítés, ékesség, dísztárgy, tsz. kegyszerek, díszít, feldíszít, ékesít

  ornament

 • polgári, városi, polgár-

  civic

 • becsület, becsületesség, tisztesség, őszinteség

  honesty

 • külső, felületi, felszíni, kifelé tartó/irányuló, kimenő, megjelenési, látszólagos, kifelé tartó

  outward

 • zihál, nehezen lélegzik, levegő után kapkod, zihálás, elakad a lélegzete, levegőért kapkod

  gasp

 • megélesít, csípőssé tesz, élesedik, élesít, fokoz, hegyez, kihegyez, pikánssá tesz, súlyosbít

  sharpen

 • zsebkendő

  handkerchief

 • reneszánsz, újjászületés, feléledés

  renaissance

 • kapzsiság, mohóság, (pénz)sóvárság, pénzvágy, sóvárgás

  greed

 • bojt, rojt, szegély, szél, perem, homlokba fésült haj, frufru, bajusz, kacs, rojtozott paszomány

  fringe

 • mennyei, égi, pompás, csodás, felséges, tiszta

  heavenly

 • alkalmi ismeretség, alkalmi szexuális partner, erkölcstelen nő, felszedés, fogás (rádióadásé), gyorsulás, hangszedő, illegális áru átvétele, kisteherautó, véletlen ismeretség, vétel (rádióadásé)

  pickup

 • szomjúság, vágy

  thirst

 • ruhaszekrény, ruhatár, ruhakészlet, gardrób, szekrény

  wardrobe

 • tápláló

  nutrient

 • egész kenyér, cipó(k), kószál, lézeng, csavarog, cselleng, lóg, őgyeleg, vekni

  loaf (loaves)

 • énekkar, kórus, csoport, együttes

  choir

 • meggyőződött, meggyőzték

  convinced

 • szerencsétlen, vészes, végzetes, katasztrofális

  disastrous

 • titkosság, titkos jelleg, titoktartás, diszkréció

  secrecy

 • erkély(páholy), balkon, karzat

  balcony

 • magasít, növel, fokoz, súlyosbít, kiemel, hangsúlyoz, emelkedik, felemel, fokozódik, kihangsúlyoz

  heighten

 • komp, rév, jog átkelési jog, átkelőhajó, átszállít

  ferry

 • lelapul, kisimul, megereszkedik/leereszt [autógumi], leterít, szétlapít

  flatten

 • hely, helység, helyszín, pszich lokalizáció [ingeré], környék, vidék, fekvés, körzet, lelőhely

  locality

 • felbomlik, kibomlik, kibont, kitágul, meghajt (hasat), meglazít, meglazul

  loosen

 • ösztön, ösztönzés, lendület, impulzus, indíték, indítás, ihlet, sugallat, érzés, lökés, taszítás

  impulse

 • pontosság, precíziós, szabatosság

  precision

 • versengés, vetélkedés, verseny, a vetélkedők

  rivalry

 • levéltár(i/irattári irat[ok]/anyag), archívum, irattár, okmánytár

  archive

 • elégedetlen(ség), zúgolódás, panasz, sérelem, nem elégít ki, régi elégedetlen, zúgolódó személy

  discontent

 • ijedelem, ijedség, ijedtség, madárijesztő (nő), rémület, riadalom, rút alak; megijeszt, megrémít

  fright

 • filozófus, bölcs(elő), gondolkodó

  philosopher

 • megújulás, megújhodás, ébredés, újjászületés, felelevenedés, ébredési mozgalom, feléledés

  revival

 • szerencsekívánat, gratuláció, köszöntés, üdvözlés, gratulálok!

  congratulation

 • csomó, csomópont, el csomó, el csomópont, kapcsolópont, kapcsológép, bütyök, hullámcsomópont

  node

 • követelés, igény érvényesítése, kijelentés, állítás, erősítés, bizonygatás

  assertion

 • uncia, hiúz, jaguár

  ounce

 • diplomata

  diplomat

 • örökkévaló, örökké tartó, állandó, örök [élet], örökös, tartós, elnyűhetetlen, elpusztíthatatlan

  everlasting

 • elkeserítő, borzalmas, ijesztő, rémisztő, gyászos, sötét, nyomasztó, ádáz, bősz, dühöngő

  grim

 • gyorsít, meggyorsít, élénkít [munkatempót], előmozdít [fejlődést], siettet, sürget, gyorsul

  accelerate

 • világosság, fény, tisztaság, átlátszóság

  clarity

 • eltűnés

  disappearance

 • eltérít, elterel, elvezet, elterel [forgalmat], elhárít [ütést], ferdén épít [csövet], mulattat

  divert

 • alvad, behabar, beránt, besűrít, bonyolódik, bonyolulttá tesz, borul (idő), erősít, homályossá válik, ködössé válik, megerősít, sűrít, sűrűsödik, szorosabbra szövődik, támogat, tömörít, vastagít, vastagszik, zavarosodik

  thicken

 • elkerülés

  avoidance

 • polimer

  polymer

 • visszafizetés, viszonzás

  repayment

 • kocsi, teherkocsi, szekér, társzekér, kis autó/kocsi, kis teherautó/kocsi, vasút teherkocsi

  wagon

 • becsap, megcsal, ámít, rászed, félrevezet, megtéveszt

  deceive

 • aláírás [névé], csatlakozás, hozzájárulás, helyeslés, adakozás, feliratkozás, előfizetés

  subscription

 • hasonlóság, megfelelés, rokonság, párhuzam, analógia, egyezés, megegyezés, hasonelvűség

  analogy

 • elnyújt, hosszabbít, hosszabbodik, kinyújt, kiterjed, meghosszabbít, nyújt, nyúlik

  lengthen

 • ivadék, leszármazott, utód

  descendant

 • tétovázás, habozás, akadozás, határozatlanság

  hesitation

 • tudatlanság, nem ismerés, nem ismerés/tudás

  ignorance

 • legyintés, fricska, könnyű ütés, rövid repülőút, átlapoz, feldobás, flegma, frekvenciaugrás

  flip

 • gazda, földbirtokos

  landowner

 • ásó, ásónyomnyi mélység, bálnadaraboló véső, herélt állat, kiherélt állat, pikk, zöld (kártyában); ás, eligazít (betont zsaluban), feldarabol, felszeletel, feltrancsíroz, kifejt

  spade

 • összefüggő, következetes, logikus, koherens, összetartozó, következetes [érvelés]

  coherent

 • összefoglal, röviden összefoglal, összegez

  summarize

 • apátság, apátsági templom, kolostor

  abbey

 • kényszerít, erőltet, korlátoz, szorít, összeszorít, összenyom, összeszűkít, [ruha] szorít, gátol

  constrain