Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 59

Angol vegyes szógyűjtemény 59

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • véges, befejez, befejeződik, bevégződik, elhatárol, elkerít, elvégződik, határol, kerít, lezár

  terminate

 • impulzus(momentum), mozgásmennyiség, nyomaték, mozzanat, biz. lendület, erő, fiz, elevenerő

  momentum

 • lelkész, pásztor, lelkipásztor, pásztorol, régi pásztor, áll pásztormadár, tarka seregély

  pastor

 • érsek, vall érsek

  archbishop

 • szélesség, emelkedettség, nagyvonalúság, nagyság, féktelenség, kiterjedés, terjedelem

  breadth

 • kőfejtő, kőbánya, fejt, bányász [követ], bányászik [követ], biz [adatokat/információt] gyűjt

  quarry

 • gyáva, gyáva ember/állat

  coward

 • ragyogás, ragyogó/vakító fény, verőfény, átható pillantás, fixírozás, vakító fény, fénylik, ragyog

  glare

 • gyökérfonat, szalmafonat, nádfonat, szőnyeg, durva szőnyeg, összekuszálódik, összecsomósodik

  mat

 • keverék, kever, összekever, vegyít, elegyít, egyesít, összhangban van, harmonizál, társul

  blend

 • nagyarányú, nagymérvű, nagy-, nagy léptékű/méretarányú [térkép]

  large-scale

 • örül/örvendezik, örül/örvendezik vmnek, boldoggá tesz, boldogít, felderít, felvidít, gyönyörködtet

  rejoice

 • úrnő, házvezetőnő, tanítónő, szerető, kedves, háziállat-tulajdonos, háziállat-tulajdonosnő

  mistress

 • kényelmetlenség, kellemetlenség, zavar, bánt, kínoz, feszélyez, baj, bánat, feszélyezettség, gond

  discomfort

 • tornaterem, torna, tornacsarnok

  gym

 • kölcsönösen megállapított/megállapodott, megegyezés szerinti [időben], megbeszélt [helyen]

  agreed

 • kerítés, falkerítés, sövény, körülkerítés, zárt/elkerített hely/terület, bekerítés, körülzárt hely

  enclosure

 • fiz atom-, atomokra vonatkozó, rendkívül kicsi/kis, parányi, atom-, atomhajtású, atommeghajtású

  atomic

 • figyelmes, figyelő, gondos, vigyázó, szem előtt tartó, gondosan ügyelő, figyelemmel levő, előzékeny

  attentive

 • megszövegezés, szabályokba foglalás, kifejezésre juttatás, készítmény

  formulation

 • mancs, láb [állaté], biz mancs, pracli, kapálás [lóé], mancsával/lábával megfog [állat], fogdos

  paw

 • felesleg, többlet, túlcsordul, túlárad, eláraszt, kilép [medréből], bővelkedik, csordultig van

  overflow

 • jólét, boldogulás, fellendülés, jómód, prosperitás, konjunktúra, siker [vállalkozásé]

  prosperity

 • nem elégít ki, elégedetlenné tesz, kielégületlenül hagy

  dissatisfy

 • sokszorozás, sokszorozódás, megsokszorozás, megsokszorozódás, szaporodás, szaporítás, szorzás

  multiplication

 • visszafizet, megfizet, megad, viszonoz [szívességet stb.], érdemes

  repay, repaid, repaid

 • veszteget, vesztegetési összeg, megveszteget, megvesztegetési összeg, lepénzel, megken, édesget

  bribe

 • (meg)javít, kijavít, rendbe hoz, megfoltoz, erősít, felemel, foltoz, helyrehoz, helyreigazít, javul

  mend

 • változó, változékony, eltérő

  varying

 • puding

  pudding

 • üdvösség, megváltás, szabadítás, szabadulás, megszabadulás, megmentés, üdvözítés, megmentő

  salvation

 • pislog, pislant, hunyorog, hunyorít, csillanás, pillantás, pislogás, villanás, csillan, pislákol

  blink

 • csipkebokor, galagonyabokor, tövis, tövises cserje, tüske, tövissel megerősít, tövissel megszúr

  thorn

 • szelíd, egyhangú, unalmas, megszelídít, megszelídített [vadállat], házi [állat], biz, engedelmes

  tame

 • (…-tól…-ig) bezárólag, magában foglaló, tartalmazó, beleértett, beleszámított

  inclusive

 • otthon készült, házi (készítésű), hevenyészett, belföldi, hazai (gyártmányú)

  homemade, home-made

 • készülék, szerkezet, apparátus, tsz ~/~es, segédeszköz, műszer, berendezés, felszerelés

  apparatus

 • írás, kézírás

  handwriting

 • tudósítás, riportírás

  reporting

 • meghámoz, kibont, hámlik, lehámlik, leválik, lepereg, hámoz, elkanyarodik, fordul, hánt, kiválik

  peel

 • csúszós, ingadozó, ingoványos, kényes, megbízhatatlan, minden hájjal megkent, sikamlós, síkos

  slippery

 • szitkozódik, dörög, mennydörög, kifogásokat emel, kifogásol [visszaélést], elítél, feljelent

  denounce

 • érik, érlelődik, érni kezd, érlel, megérlel

  ripen

 • egyénien, egyénileg, egyénenként, személyesen

  individually

 • féltékenység, irigység, gyanú, gyanakvás, féltő gond, féltő gondosság, féltékenykedés

  jealousy

 • hazug, hazudozó, hazug ember

  liar

 • hazatérő, visszatérő, visszatelepülő, hazatérés, végzett diákok visszatérésének napja

  homecoming

 • borbély, férfi fodrász, fodrász

  barber

 • uralkodás, uralkodó szerep/jelleg, fölény, dominancia

  dominance

 • tehetséges

  talented

 • elfehéredik, fehéredik, fehérít, kifehéredik, kimeszel, meszel

  whiten

 • bogyó(s növény), mag, szem, gabonaszem, eper, málna, szamóca, bogyótermés, szemtermés, halikra

  berry

 • ifjító, gyártás, készítés, keletkezőben van, of one's own making saját készítményű/gyártmányú

  making

 • rés, nyílás, meghatározott hely/időpont [munkakörök között v. rádióműsorban]

  slot

 • csökken, csökkenti a terhelését, csökkenti a terhét, enyhít, enyhül, felderít, kiderül

  lighten

 • lokátor, rádiólokátor, radar

  radar

 • jelölt, a megjelölt/kijelölt személy, életjáradék kedvezményezettje, életjáradék-tulajdonos

  nominee

 • hajóraj, lovasszázad, repülőszázad

  squadron

 • gátol, akadályoz, késleltet, feltart, zavar, visszatart, meggátol, megakadályoz

  hinder

 • bátorság, merészség, pompa, ragyogás, tündöklés, szép ruhák

  bravery

 • suhintás, film, mozifilm, biz film, biz mozifilm, csettintés, fricska, legyintés, meglegyintés

  flick

 • pizza

  pizza

 • művelés, megművelés, gyakorlás, ápolás, űzés, földművelés, kultiválás, műveltség

  cultivation

 • becslés, felbecsülés, értékelés, méltánylás, méltatás, ár

  appraisal

 • társaság, bajtársi szellem/kapcsolat, baráti kapcsolat

  companionship

 • elindulás, indulás, kezdet, megriadás, összerezzenés

  starting

 • rohadt, rothadt, korhadt, korhadó, megromlott [gyümölcs], odvas, megodvasodott, megszuvasodott

  rotten

 • felbecsülhetetlen, számít, kiszámít, összeszámol, taksál, becsül, felbecsül, árvetést készít

  compute

 • szerénység, mértékletesség, erkölcsösség, tartózkodás, egyszerűség, igénytelenség, mérséklet

  modesty

 • végső, végleges, lehetséges, az eseményekből következő, végső [romlás], végleges [bukás]

  eventual

 • jegyzék, leltár, leltároz, berendezés, felszerelés, leltári tárgyak

  inventory

 • gyapjú-, gyapjúanyag, gyapjúszövet

  woollen

 • elmélyül, elmélyít, erősödik, fokoz, kimélyít, kiszélesít, mélyebbé válik, mélyít, mélyül

  deepen

 • zseblámpa, fáklya, szövétnek, elemlámpa, hegesztőpisztoly

  torch

 • sült tészta, sütemény

  pastry

 • megóvás, megvédés, védelem, megőrzés

  preservation

 • felfedés, felfedezés, elárulás [titoké], közlés, elmondás, kitakarás, felfedezés [kincsé], elárulás

  disclosure

 • dinamika, erőtan, esz, fiz dinamika, tud dinamika, tsz zene dinamika, hangerő

  dynamics

 • 0,946 liter (us), 1,136 liter (gb), kvart, negyed gallon

  quart

 • csipke, zsinór, fűzőzsinór, paszomány, összeköt, összefűz, összekapcsol, befűz, összecsatol

  lace

 • biztató, sokat ígérő, jónak ígérkező, reményteljes, ígéretes

  promising

 • orv cukorbetegség, cukorbaj, diabetes

  diabetes

 • csalás, becsapás, csalárdság, megtévesztés

  deceit

 • finom, ízletes, pompás, elragadó/gyönyörűséges [táj], felséges/remek/ízes/élvezetes

  delicious

 • felderül; fényesít, derűsebbé tesz, felderít, felvidít, felvidul, kifényesít, tisztít

  brighten

 • gondolat, alapgondolat, eszme, alapeszme, motívum, minta

  motif

 • higgadtság, önuralom, mérséklet

  moderation

 • sárkány

  dragon

 • ennivaló, étel, éti, étkezés, evés

  eating

 • pontos, pontszerű

  punctual

 • felfed, leleplez, elárul, feltár, láthatóvá válik, kitakar

  uncover

 • éljenez, éljent kiáltoz, éltet, hurrát kiáltoz, hurráz, megéljenez, éljenzés, üdvrivalgás

  hurrah

 • keresés, kutatás, vizsgálat, nyomozás, csaholva hajt, keres, kutat, nyomon van, felkutatás

  quest

 • ajakrúzs, rúzs

  lipstick

 • felkiált, elkiáltja magát, kikiált, kiált

  exclaim

 • legelöl, legelső, legelsőnek, legfelső, legfelül, legmagasabb

  uppermost

 • beáll, beiktat, beír, beiratkozik, bejegyez, besoroz, felvesz

  enroll

 • fatten hizlal [állatot], fatten up hizlal [állatot], termékennyé tesz [talajt], hízik, elhízik

  fatten

 • üledék, üledékes kőzet, lerakódás, alj, visszamaradt anyag, seprő [boré]

  sediment

 • hódító, győző, győztes, nyerő

  conqueror