Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 60

Angol vegyes szógyűjtemény 60

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • megbízhatóság, szavahihetőség

  reliability

 • ugyanolyan, változatlan

  unchanged

 • akadályozás, megakadályozás, gátolás, meggátolás, akadályoztatás, megakadályoztatás, gátoltatás

  hindrance

 • kalória

  calorie

 • gyávaság

  cowardice

 • engedelmes, engedelmeskedő, szófogadó, kötelességtudó, megalázkodó

  obedient

 • elragadó, pompás, örömet/élvezetet okozó, gyönyörűséges, elbűvölő, bűbájos, élvezetet okozó

  delightful

 • kitesz, kidob, kiűz, elkerget, kiutasít, tsi-ll-, eltávolít, kilakoltat, elűz, kikerget, kicsap

  expel

 • csészealj, tálka, kis tálka, tányérka [virág alá stb.], festékszilke, hajó talpcsapágy

  saucer

 • megőrjít

  madden

 • orv pszichiátriai, elmeorvostani, elmegyógyászati, pszichiátriai

  psychiatric

 • szid, fedd, dorgál, korhol, lehord, leszid, megfedd, megszid, összeszid, veszekszik, boszorka

  scold

 • fegyelmi, fegyelmezési, fegyelmező, büntető, fegyelmi [büntetés], javító [intézet]

  disciplinary

 • hétköznap, munkanap

  weekday

 • gomba, gomba módra szaporodik, gombaszerűen szétlapul, gombászik, gyorsan nő, gyorsan terjed

  mushroom

 • kárpótol, ellensúlyoz, kiegyenlít, kompenzál, eltol, behoz, dupla könyökkel ellát, elmozdít

  offset, offset, offset

 • tiszteletlenség

  disrespect

 • oktató, kiképző, tan [intézet], tanulmányi [kirándulás]

  instructional

 • özvegyember

  widower

 • megsüketít, süketít, szigetel, tompít

  deafen

 • csacsi, demokrata párt címerállata, demokrata párt jelvénye, gőzmotoros csörlő, szamár

  donkey

 • gyakorlatias, hivatalos, hozzáértő, komoly, szabatos, szakszerű, üzletszerű, világos

  businesslike

 • lexikális, szótári, szókészleti, széles körű [műveltség]

  lexical

 • önkormányzati joggal felruházott, önálló, önrendelkezésű, autonóm, nyelv önelvű, önkormányzati

  autonomous

 • anyaság

  motherhood

 • elszomorodik, elszomorít

  sadden

 • lépcsőház, lépcső, lépcsőszerkezet, lépcsősor

  staircase

 • kézfogás, kézszorítás, parolázás

  handshake

 • törzsi, törzsi szervezetben élő

  tribal

 • kalkulátor, zsebszámológép

  calculator

 • fejdísz, fejfedő, fityula, frizura, hajviselet

  headdress

 • kilátóhely, nézőpont, szempont

  viewpoint

 • (el)önt, (el)áraszt, leöblít, kiöblít, kimos, síkba állít, szintbe hoz, süllyeszt, csordultig telt

  flush

 • fordító, műfordító, transzformátor

  translator

 • tevékenykedik, működik, él, virágzik, cifrázat, cikornya, egészség, ékítés, erő

  flourish

 • birtokos, tulajdonos

  possessor

 • vese

  kidney

 • fék(ez)

  brake

 • udvariasság, szívesség, előzékenység, régi udvari bók, meghajlás, pukedli, figyelem, szívélyesség

  courtesy

 • bepirosít, bevörösít, elpirul, elvörösödik, megvörösödik, pirosít, vörösít, vörössé válik

  redden

 • anyai, gyengéd, anyáskodó, anyához méltó, anyailag, anyai módon, anyásan, anyáskodva, gyengéden

  motherly

 • neheztelés, (meg)sértődés, megbántódás, bosszankodás, harag

  resentment

 • földművelő, kapálógép, kultivátor, talajmegmunkáló gép

  cultivator

 • evolúciós, fejlődési

  evolutionary

 • dicsőséges, nagyszerű, ragyogó, dicső, remek, kitűnő, tündöklő, fényes, pompás

  glorious

 • villanyszerelő

  electrician

 • evező, evezőlapát

  oar

 • megvesztegetés, lepénzelés, "megkenés", vesztegetés

  bribery

 • földet érés, gól (amerikai futballban), gól [amerikai futballban]

  touchdown

 • édesít, megédesít, kellemesebbé tesz [életet], megtisztít, felfrissít [levegőt], lágyít, meglágyít

  sweeten

 • vet, [sou], [sau], koca, anyadisznó, emse, vad emse [vaddisznóé], nőstény tengerimalac

  sow, sowed, sown / sowed

 • (virág)hagyma, gumó, villanykörte, villanyégő, izzó, izzólámpa, égő, üveggömb

  bulb

 • félelmetes, ijesztő, hatalmas, terjedelmes, óriási, nagyméretű, nehéz, rettentő

  formidable

 • többes, többes szám, többes számú, többszörös

  plural

 • vázlat(os kép), vázlat-/tervrajz, skicc, (fel)vázol, áttekintés, körvonal, szellemi körvonal

  sketch

 • (fenn)tart, támogat, támaszt nyújt, megvéd, védelmez, jóváhagy, helyesel

  uphold, upheld, upheld

 • napos, napsütéses, napfényes, boldog, derűs, jókedvű, ragyogó, sugárzó, vidám

  sunny

 • (át)áztat, átitat, átjár, ázás, áztatás, beáztatás, borissza, erős ütés

  soak

 • összezavar, tülekedik/tolong/küzd vmért, habar [tojást], rántottát készít, rántotta, tojásrántotta

  scramble

 • kettősség, kétértelműség, homályosság, titokzatosság, kettős értelem, félreérthetőség

  ambiguity

 • gyám, gyámolító, oltalmazó, őrző, őriző, gondnok, felügyelő, mn/fn gyám, mn/fn gyámolító

  guardian

 • rendelet, rendelkezés, elrendel, megparancsol, dekrétum, dönt, elhatároz, határoz

  decree

 • szamár, csacsi, buta/ellenszenves ember, fenék, segg(fej)

  ass

 • hiány, hiányosság, elégtelenség, gyengeség, tökéletlenség, deficit

  deficiency

 • én, ego

  ego

 • póni(ló), 25 font sterling, kis tolatómozdony, puska, puska iskolában

  pony

 • menedék, járdasziget, mentsvár, óvóhely

  refuge

 • tilalom, tiltás, eltiltás, gátlás, akadályozás, késleltetés, megakadályozás, meggátlás

  inhibition

 • fonál, történet, mese, színes/meseszerű/hosszú elbeszélés, fonal, mesél

  yarn

 • étvágy, erős vágy, kedv, vágy

  appetite

 • bevezetőt mondó színész, énekkar, kar (tragédiákban), karban énekelt refrén, kardal, karének, kórus, kórusmű, refrén; karban énekel, karban mond, kórusban énekel, kórusban mond

  chorus

 • fejlett

  developed

 • mellesleg, mellesleg szólva, egyébként, mellékesen, esetleg, odavetőleg, közbevetőleg, esetlegesen

  incidentally

 • ellenállás, felkelés, fellázadás, lázadás, zendülés

  rebellion

 • megújítás, meghosszabbítás, kicserélés, pótlás, felújítás

  renewal

 • bizarr, furcsa, groteszk, különös

  bizarre

 • számlálás, népszámlálás, összeírás

  census

 • választójog, polgárjog, jog tört kiváltság, előjog, szabadság, szabadságjog, mentesség, privilégium

  franchise

 • ijesztő, biz, rettenetes, rettentő, rémítő, borzalmas, begyulladós, ijedős, beijedős, begyulladt

  scary

 • melegház, üvegház

  greenhouse

 • temetés, elföldelés, elhantolás

  burial

 • etetőrács, jászolrács, saroglya, -tartó, -állvány, -keret, kínpad, túlfeszít, túlerőltet, kimerít

  rack

 • kazetta

  cassette

 • borjú(bőr), lábikra, vádli?

  calf

 • hiba, vétség, késedelem, mulasztás, nem teljesítés, alapértelmezés, fizetésképtelenség

  default

 • emlékeztető(,) feljegyzés, jegyzet, jelentés, elő-/felterjesztés, emlékirat, memorandum

  memorandum

 • bizalom, bizakodás, bizalom tárgya, bizodalom

  reliance

 • módszertan, metodika, metodológia

  methodology

 • felügyel, vigyáz, ellenőriz, ellenőriz [munkát], átnéz, megvizsgál, elnéz, elhagy, nem vesz észre

  oversee, oversaw, overseen

 • tárgyalóterem

  courtroom

 • összetör, összezúz, aprít, darabokra tör/zúz, megrázkódtat, meghasad, meghiúsít, meghiúsul

  shatter

 • eltérő, különböző, változat, variáns, eltérő olvasat

  variant

 • légierő, légi haderő

  air force

 • lőszer, lőszerkészlet, muníció, kat kincstári holmi/felszerelés [katonáé]

  ammunition

 • anarchia, bomlás (rendé), fejetlenség, zűrzavar, felfordulás

  anarchy

 • régészet, archeológia, régészeti emlékek

  archaeology

 • tüzérség, tüzérségi, ágyú, nehézágyú

  artillery

 • űrhajós, asztronauta

  astronaut

 • csillagászat, asztronómia

  astronomy

 • bojkottál, kiközösít

  boycott