Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 61

Angol vegyes szógyűjtemény 61

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com hívj meg egy sörre ;)

Items (99)

 • végrehajt, kivitelez, elvégez, alkalmaz, megvalósít, kivisz, teljesít

  carry out

 • tűzszünet(i parancs)

  ceasefire

 • gyerekek, gyermekek

  children

 • kromoszóma

  chromosome

 • polgárjogok, politikai jogok, magánjog

  civil rights

 • termés

  crops

 • takarodó, kijárási/kimenési/kimenő v. utcán tartózkodási tilalom, kijárási tilalom

  curfew

 • sajnál, rosszall, bán, sirat, helytelenít, szán

  deplore

 • diktátor, aki diktál

  dictator

 • <tagadást, ellentétet, szétválasztást, elosztást jelölő előtag> külön-, szét-, ki-, le-

  dis-

 • lefegyverez, leszerel [hadsereget], ártalmatlanná tesz, megbékít, kiengesztel, lecsillapít

  disarm

 • eltérő véleményű, másképp gondolkodó, elpártoló, elszakadó, disszidens, eltérő, külön irányú

  dissident

 • ökológia

  ecology

 • (el)párolog(tat), eltűnik, elillan, elgőzölögtet

  evaporate

 • szélsőséges irányzatú ember

  extremist

 • termékeny, termő, gazdag, szapora, élénk/gazdag [képzelet], [dús] fantázia

  fertile

 • magzat, méhmagzat

  fetus

 • tűzijáték, csetepaté, haddelhadd, arénázás, cécó, cirkusz, dühkitörés, felhajtás, hiszti, hisztizés

  fireworks

 • hasad, hasít

  fission

 • génsebészet, géntechnológia, genetikai technika

  genetic engineering

 • megrabol, fosztogat [alkoholcsempészeket], US szl elrabol [alkoholcsempésztől áruját], elrabol

  hijack

 • sarkall, ösztönöz, indít, buzdít, lelkesít, bátorít, izgat, ingerel, felbujt

  incite

 • őrült, elmebeteg, elmebajos, tébolyodott, bolond, megbomlott/meghibbant eszű/agyú, elmegyógyintézet

  insane

 • belek, zsigerek

  intestines

 • elrabol [embert], elhurcol, elragad, embert rabol, -pp- elrabol, elrabol

  kidnap

 • mágnes, elektromágnes, vonzó személy

  magnet

 • górcső, mikroszkóp

  microscope

 • harcos, küzdő, aktív, aktíva, aktivista, harcoló

  militant

 • csőcselék, népség, tömeg, sokaság, sokadalom, megtámad, megrohan [épületet], biz, megostromol

  mob

 • gyászol(ó), meggyászol, sirat, megsirat, búslakodik, siránkozik, kesereg, búsul

  mourn (mourner)

 • elnyom, leigáz, nyomorgat, sanyargat [népet], átv nyomasztólag hat [kedélyre], lehangol, lesújt

  oppress

 • kikerget, kiűz, kiszorít, elmozdít/eltávolít/kitúr/kiszorít [vkt állásából], kiforgat, kisemmiz

  oust

 • megdöntés [hatalomé], elvesztés, vereség, kudarc, legyőz, bukás, megbuktatás, megdöntés

  overthrow, overthrew, overthrown

 • ejtőernyő

  parachute

 • törvényjavaslatot elfogad, törvényjavaslatot megszavaz

  pass a bill

 • szennyez, beszennyez, megfertőz [vizet], megront [levegőt], bemocskol

  pollute

 • helyett(es), -ért, miatt, -barát, -párti, pro-

  pro-

 • prosztata

  prostate

 • érintkezés

  relations

 • elnyom, elfojt, lever [lázadást], visszafojt, visszatart [könnyeket], lever, visszatart

  repress

 • felkelés, lázadás, zendülés, felháborít, visszataszít, undorral tölt el, régi fellázít, felkel

  revolt

 • kártevés, szabotázs, szándékosan megrongál, használhatatlanná tesz [munkaeszközt], kárt tesz

  sabotage

 • éhezik, koplal, nagyon éhes, agyonéheztet, éhen hal, éheztet, koplaltat

  starve

 • tengeralattjáró, tenger alatti, tengerfenéki, hajó tengeralattjáró, hajó tengeralattjáró naszád

  submarine

 • felforgatás, aláaknázás, felfordulás

  subversion

 • esküt tesz, esküt letesz, felesküszik, felesket

  swear in

 • lépéseket tesz

  take steps

 • kínoz, gyötör, sanyargat, vallat, félremagyaráz, kiforgat értelméből , megkínoz, kínzás

  torture

 • árulás, hazaárulás, hitszegés, felségárulás, állampolgári hűtlenség, jog árulás, jog hazaárulás

  treason

 • fegyverszünet

  truce

 • <előtag, fosztóképző> nem..., -talan(ít)/-telen(ít)

  un-

 • méh, anyaméh

  uterus

 • oltóanyag, vakcina, tehén-

  vaccine

 • vétó, vétójog, tiltakozás, megtiltás, vétót emel, megvétóz, megóv, vétójogával él, megtilt

  veto

 • vulkán

  volcano

 • kereset, munkabér

  wages

 • hajóroncs, törmelék, maradvány, roncs, összeomlás

  wreckage

 • állatkert, bolondokháza, diliház, US szl [börtön] dutyi, börtön, dutyi, fegyház, siti

  zoo

 • tanya, farm, telep, US, nagy farm, telep [külterjes állattenyésztésre]

  ranch

 • újrahasznosít, újra feldolgoz [vegyi terméket stb.], újra feldolgoz, újra hasznosít

  recycle

 • húsos szalonna, angol szalonna, szalonna

  bacon

 • gazdaságilag

  economically

 • pisztrángsügér, fekete sügér, tengeri süllő, basszus, [baes] pisztrángsügér, [beis], basszushang

  bass

 • önbecsülés, önérzet

  self-esteem

 • magyarázó szöveg, szövegmagyarázat, kommentár, fejtegetés, rádióközvetítés, helyszíni közvetítés

  commentary

 • haza, szülőföld, anyaország

  homeland

 • beperel, keresztülvisz, elvégez, végrehajt, perel, vádat emel, feljelentést tesz, folytat

  prosecute

 • támlátlan szék, zsámoly, székelés, széklet, ürülék, ablakalj, ablakdeszka, ablakkönyöklő

  stool

 • tankönyv, kézikönyv, bibliai szöveggyűjtemény, szövegkönyv, egyetemi tankönyv

  textbook

 • lakó, bennlakó

  inmate

 • szimatol, szimatolás, szipákolás, szippantás, beszív, megszimatol, szaglászik, szipákol, szippant

  sniff

 • pótkocsi, vontatott kocsi, utánfutó, filmelőzetes, inda, kacs, kúszónövény, lakókocsi

  trailer

 • idegen, jövevény

  newcomer

 • felhalmoz(ód)ás, összegyűlés, halomra gyűjtés, összegyűjtés, akkumulálás, tezaurálás [készpénzé]

  accumulation

 • tanúság, jótállás, biztosíték, felhatalmazás, parancs, végzés; igazol(ás), garantál, megokol, indokol

  warrant

 • holland, hollandi, németalföldi, ál-, furcsa, holland nyelv, hollandok, hollandusok, német

  Dutch

 • elemez, analizál, boncolgat, taglal, megvizsgál, vizsgál

  analyse

 • törvényeket hoz/alkot, törvényt alkot, törvényt hoz

  legislate

 • bolond, ostoba, buta, esztelen, őrült, nevetséges, zavart, zavarodott

  foolish

 • önkéntelen, kényszer nélküli, spontán, önként, saját jószántából való, akaratlan, keresetlen

  spontaneous

 • földmérő, geodéta, ellenőr, felügyelő, térképész, háromszögelő, háromszögelő mérnök, vámtisztviselő

  surveyor

 • élénk, ragyogó, eleven, életszerű, színes, erős, életerős, erőteljes

  vivid

 • szórakozás, mulatság, élvezet, időtöltés, hobbi, szórakoztatás, mulattatás, szórakozási lehetőség

  amusement

 • felháborító, rossz, szánalmas, ijesztő, megdöbbentő, visszataszító, szörnyű

  appalling

 • csipesz, csíptető, (szorító)kapocs, (video)klip?, tempó; bevág?, vagdal, nyír, csíptet, befogópofa

  clip

 • parancs, rendelkezés, meghagyás, végzés, utasítás, határozat

  injunction

 • növekedés [növényé], növényzet

  vegetation

 • nyáj, összesereglik, összecsődül, özönlik, összefut, pihe, pamat, gyapjúhulladék, csapat, falka

  flock

 • nagyszámítógép [rendszer v. központi egység], főegység

  mainframe

 • vonakodás, ellenállás, idegenkedés

  reluctance

 • csaló, görög, görög betűkről elnevezett diákszövetség tagja, görög nyelv, görög nyelvtudás

  Greek

 • gyorsaság, sebesség

  velocity

 • hatalmas, erős, nagy, nagyszerű, tekintélyes, alapos, bőséges, nagyon, igen, nagymértékben

  mighty

 • apró tengeri rák, garnélarák, garnéla rákra halászik, kis tökmag, vakarcs

  shrimp

 • példátlan, hallatlan, új, előzmény/példa nélkül álló, soha nem hallott, előzmény nélkül álló

  unprecedented

 • háborús, hadi

  wartime

 • epe(hólyag), keserűség, harag, gyűlölet, rosszindulat, US biz. pimaszság, pofátlanság, arcátlanság

  gall

 • szavazás

  voting

 • használ, felhasznál, kihasznál, kiaknáz, hasznosít, értékesít, -ise

  utilize