Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 62

Angol vegyes szógyűjtemény 62

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (99)

 • hivatásszerű, szakmai, szakszerű, szak-, hivatási

  vocational

 • tengely [képzeletbeli], x/y axis, orv második nyakcsigolya, tengely

  axis

 • kubai, kubai dohány, kubai ember

  Cuban

 • gyűjtő medence, vízgyűjtő medence, tároló medence, víztároló, víztározó, likacsos kőzetek

  reservoir

 • lelki gyötrelem/kín, aggódás, vívódás, haláltusa, agónia, gyötrődés, lelki gyötrelem, nagy fájdalom

  agony

 • konzol, polc, tartó, zárójel; befog (célpontot), belövi magát, egy kalap alá vesz, egyenlően helyez, egymás mellé helyez, kapcsolójellel lát el, összefog, összefogójellel lát el, összehasonlít, összekapcsol, összepárosít, zárójelbe tesz

  bracket

 • kivágott újságcikk, vágó, éles, metsző, szúrós, csípős, forgácsolás, marás, forgácsoló megmunkálás

  cutting

 • ígéretet tesz, elkötelez, leköt, zálog(ba tesz); biztosíték, fogadalom, ígéret, kötelezettség

  pledge

 • állítólag, feltehetően, feltételezhetően, feltételezhetőleg

  supposedly

 • igyekszik, törekszik, küzd, verseng

  strive, strove / strived, striven / strived

 • akkord, régi. húr, vál húr [hárfáé], ki, orv hangszalag, gerinchúr, mat húr [körívé], talpgerenda

  chord

 • csapattárs

  teammate

 • tejcsarnok, tejgazdaság, tejivó, tejüzem

  dairy

 • mocsár, láp, ingovány, kiköt, mocsaras/lápos/ingoványos talaj/terep, tőzeges terület, lehorgonyoz

  moor

 • pajtás, haver, pajti, öcskös

  buddy

 • poloska, bogár, rovar, mánia, hepp, dili, bosszant, idegesít, bántja a csőrét, zaklat, cseszeget

  bug

 • pillér, oszlop, oszlopos tag, támasz, fenntartó

  pillar

 • magasba száll, lebeg, szárnyal, vitorlázik, felszökik, magasra szökik [ár], szárnyal [vágy]

  soar

 • salátaöntet, töltelék, megmunkálás

  dressing

 • melléknév, nyelv melléknév, mellékes, melléknévi

  adjective

 • sörfőzde, sörfőzés

  brewery

 • heted, hetedik

  seventh

 • monarchia, monarchikus állam, egyeduralom

  monarchy

 • gulya, csorda, ménes, nyáj, köznép, tömeg, összeterel, terel, csordába terel, legeltet, őriz

  herd

 • északkelet, északkelet felé, északkeletre

  northeast

 • engedélyt ad, felhatalmaz, engedélyez, feljogosít, szentesít, meghatalmaz

  authorize

 • ironikus v. a sors iróniája, gúnyosan, ironikusan

  ironically

 • segítő, tám-, támasztó, támogató

  supporting

 • tigris, erős ellenfél, kisinas, lovászfiú, utóéljenzés, vérszomjas ember, veszedelmes ellenfél

  tiger

 • szuka, nőstény [kutyaféléké], szl [prostituált nő] kurva, elégedetlenkedik, elfuserál, elront

  bitch

 • koordinátor

  coordinator

 • miniszteri, lelkészi, lelkipásztori, hűbéres, intéző, járulékos, pót-, segítő, szolgálati, támogató

  ministerial

 • szerves, szervesen hozzátartozó, lényeges, nélkülözhetetlen, egész, egész számú, egybeépített

  integral

 • megtántorít, megingat, megrendít, megdöbbent, tántorog, támolyog, eltol

  stagger

 • szárazföld, kontinens

  mainland

 • bombázó, bombázógép

  bomber

 • kreativitás

  creativity

 • kívánt, óhajtott, kívánatos

  desired

 • kezelés

  handling

 • ökológiai, ökologikus

  ecological

 • nacionalizmus

  nationalism

 • orkán, forgószél, hurrikán, vihar, szélvihar

  hurricane

 • pirít(ós [kenyér]), pohárköszöntő, tószt, pirítós, pirítós kenyér, pirított kenyér, felköszöntő

  toast

 • banán

  banana

 • (elektromos) feszültség, feszültség(különbség)

  voltage

 • rákövetkező, eredő, következő, előzményekből folyó, következetes

  consequent

 • egyenlővé tesz, kiegyenlít, azonosnak/egynek vesz/tekint

  equate

 • tagoltság

  features

 • előírások, rendelet, rendelkezések, rendszabályok, szabályok, ügyrend, utasítás

  regulations

 • lakik, tartózkodik/lakó-, tartózkodó, tartózkodik, székel, tárolási hely

  reside / residential

 • anyagi javak, készlet

  resources

 • műszakilag, műnyelven, szaknyelven, alakilag, jogilag, műszaki szempontból

  technically

 • hangya

  ant

 • fogalmi, konceptuális, elvi

  conceptual

 • edzés, tréning, próbamunka

  workout

 • életrajz, életleírás, biográfia, életút

  biography

 • kínoz, bosszant, kötekedik, ugrat, tréfál, zaklat/gyötör vkt vmért v. vm elintézéséért, gyötör

  tease

 • fokozott, növelt, kiemelt

  enhanced

 • dobó (krikettben), golyójátékos, keménykalap, kuglizó, labdavető, tekejátékos, tekéző

  bowler

 • rajzfilm, rajzvázlat, karikatúra, gúnyrajz, szatirikus/humoros rajz, torzkép, humoros rajz

  cartoon

 • kiró, ráerőltet, üt, mér, okoz, zaklat/bosszant, zaklat/bosszant rég, ad, bosszant

  inflict

 • kritika, (mű)bírálat

  critique

 • hallgató [telefoné], vevő, fogadó, vevőkészülék [pl. rádióé], érzékelő [műszeré]

  receptor

 • kétes/bizonytalan/aggályos/tudakolózó/puhatolózó kérdés, megkérdez, megkérdőjelez, aggály, kérdés

  query

 • fantasztikus, csuda klassz, szörnyű, félelmetes, rémítő, iszonyatos, rémületet keltő, borzasztó

  terrific

 • munkahely

  workplace

 • kezdet, meg, megindulás

  outset

 • perzsa, perzsa ember, perzsa nyelv, perzsiai, újperzsa nyelv

  Persian

 • konstruktív, építő, alkotó, teremtő, szerkesztő, szerkezeti, vélelmezhető

  constructive

 • kolbász, virsli, felvágott

  sausage (sausages)

 • félúton, félúton levő, középen

  halfway

 • utat tör/egyenget, elsőnek alkalmaz, felfedez, úttörő/pionír munkát végez, pionír munkát végez

  pioneer

 • teher, rakomány, szállítmány, teherárú

  cargo

 • lökés, lök, taszít, lökdös, tolakszik, furakodik, lökdösődik, tesz, tol, taszítás, tolás

  shove

 • diszkó

  disco

 • dokumentumfilm, okirati, okmányszerű, hiteles, bizonyító, bizonyító erejű, dokumentációs

  documentary

 • tündér-, mesebeli, képzeletbeli, tündér, tündéri

  fairy

 • vászon, lenvászon, vászon-, fehérnemű, ágynemű

  linen

 • kerámia, fazekasáru, agyagáru, kőedény, fajansz, agyagárugyár, agyagedény, agyagművesség, cserép

  pottery

 • kereszténység, keresztyénség

  Christianity

 • eltorzít, elcsavar, elfordít, elgörbít, kicsavar, kiteker, kiforgat, elferdít, meghamisít

  distort

 • magyal, krisztustövis

  holly

 • kezelés, bánás, orv kézi vizsgálat/kezelés, kézzel végzett beavatkozás, művelet, mesterkedés

  manipulation

 • megkülönböztetés, különbségtétel, differenciál(ód)ás, különbségtevés

  differentiation

 • árnyékolás, dúsítás ülepítőgéppel, ernyőzés, fedezés, finom síkszita-berendezés, igazolás (fasisztáé), káderezés, oltalmazás, priorálás, rácsszemét, rostálás, szitálás, szitaosztályozás, szűrés, vetítés, zúzalék

  screening

 • nemileg vonzó/fűtött, nemileg vonzó/túlfűtött, erotikus, pikáns, érzéki, kihívó, szexi, buja

  sexy

 • összetartás, kölcsönös együttérzés, szolidaritás, együttérzés

  solidarity

 • összeütközés, nekirontás, nekiiramodás, fellobbanás, hevesség, csepp, cseppnyi, gondolat

  dash

 • tészta, pépes halmazállapotú oldat, GB kis gombóc, US szl [pénz] guba, dohány, lóvé, guba

  dough

 • előnyben részesített, jobban szeretett/kedvelt, US pénz preferred stock elsőbbségi [részvény]

  preferred

 • desszert, csemege, édesség, gaszt GB gyümölcs [étkezés végén], US édesség [mint fogás]

  dessert

 • kelletlenül, nem szívesen, vonakodva

  reluctantly

 • elméleti szakember, teoretikus

  theorist

 • kiegyensúlyozott, egyensúlyban levő, kiegyenlített, egalizált

  balanced

 • szerzői jog, copyright, irodalmi tulajdonjog, védett, szerzői joggal védett, jogosított

  copyright

 • összeegyeztet, kibékít, áthidal, békéltet, megbékéltet, összhangba hoz, egybehangol, elsimít

  reconcile

 • érvényben/túlsúlyban levés, kiválóság, kiemelkedés, elterjedtség, gyakoriság, befolyás, hatékonyság

  prevalence

 • bizonytalanul, határozatlanul, tétován

  vaguely

 • erős, életerős, erőteljes, élénk, nyomatékos

  vigorous