Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 63

Angol vegyes szógyűjtemény 63

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg sörre ;)

Items (100)

 • kényelmetlen, kellemetlen, szorongó, aggódó, nyugtalan, aggodalmaskodó, esetlen, kínos, nehézkes

  uneasy

 • egy tétel [áru], csomó, rakás, halom, egy sütet [kenyér], egy tétel

  batch

 • áldás

  blessing

 • disznóhús

  pork

 • fejlesztési, orv fejlettségi, fejlődési, növekedési, fejlődéssel/növekedéssel járó

  developmental

 • darab, kis darab, darabka, diribdarab, szelet, törmelék, letört rész [porceláné], dulakodik

  scrap

 • szegényen, szegényesen, gyengén, rosszul, gyéren, kevéssé, kissé

  poorly

 • alvás, alvó

  sleeping

 • pontosan, kellő időben, rendben, illően, megfelelően, annak rendje és módja szerint, helyesen

  duly

 • sajtófigyelő szolgálat, lehallgatás, ügyelet, felügyelet, ellenőrzés, ellenőrző

  monitoring

 • alelnök

  vice-president

 • tizenegy

  eleven

 • impresszárió, vállalkozó, színházi vállalkozó

  entrepreneur

 • fasor, köz, sikátor, utcácska, US keresztutca, átjáró, folyosó, golyó, keresztutca, szedőtermi utca

  alley

 • apáca, szerzetesnő(vér), nővér, apácagalamb, kék cinke, vall apáca, kis bukó, kolostorba zár

  nun

 • zsoké, becsap, csal, fifikával csinál, helyezkedik, helyezkedve csinál, kijátszik, lóra száll

  jockey

 • összeköttetés, kapcsolat, viszony, szerelmi viszony, behabarás, habarás, hangkötés

  liaison

 • vereget(és), paskol(ás), ütöget(és), megsimogat, kellő időben/alkalommal jött/jövő, megcirógat

  pat

 • hormon

  hormone

 • kiváltságos

  privileged

 • környezetbiológiai rendszer, ökoszisztéma

  ecosystem

 • elengedi magát, megenged magának vmit, elnéz, megbocsát, elnézést/megbocsátást tanúsít, elkényeztet

  indulge

 • tömör, velős, megállapodás, egyezség, szövetség, tömörít, összenyom, összesajtol, összeállít

  compact

 • kokain

  cocaine

 • filagória, játékkaszinó, kaszinó, kerti ház, társas szórakozóhely

  casino

 • életképes, használható, gyakorlati értékű, járható, megvalósítható, járható [út]

  viable

 • akármi, akármilyen, akármilyent, akármit, amit csak, bármi, bármilyen, bármilyent, bármit

  whatsoever

 • oltár

  altar

 • anyagi viszonyok, körülmények

  circumstances

 • egybehív, összehív, gyülekezik, összegyűlik, összejön, találkozik, régi megegyezik, harmonizál

  convene

 • következtet, következtetést levon, végkövetkeztetést levon, levezet [tételt], leszármaztat, levezet

  deduce

 • következtetés, kivonás, levonás, következtetéses/deduktív okoskodás, dedukció, levezetés

  deduction

 • bevándorol

  immigrate

 • (végsőkig) felfokoz, megnagyobbít, megnövel, maximálisan kihasznál

  maximize, maximise

 • nemzetiség, nemzet

  nationality

 • tagad, ellenez, érvénytelenít, hatálytalanít, hatálytalanít [rendelkezést]

  negate

 • bejegyzett, beiktatott, nyilvántartásba vett/foglalt, feladott, felvett [poggyász stb.], beírt

  registered

 • sátor, bódé, fülke, kamra, elárusítóhely [vásáron], ideiglenes faház, boksz, elárusítóhely

  booth

 • rendelkező, kötelező, feltétlenül szükséges, elrendelő, mandátumi megbízás, mandátumi meghatalmazás

  mandatory

 • mindjárt, tüstént, azonnal, rögtön, jelenleg, most

  presently

 • megriaszt, megrémít, felriaszt, meglep, megdöbbent, meghökkent, elképeszt, megijeszt

  startle

 • képtelen, lehetetlen, abszurd, esztelen, elképzelhetetlen, nevetséges, a józan észnek ellentmondó

  absurd

 • fenntartható, alátámasztható, elviselhető, kibírható, élelmezhető

  sustainable

 • hoki

  hockey

 • egybeesés, összetalálkozás, ütközés, véletlen összetalálkozás [eseményeké], véletlen, egybevágás

  coincidence

 • cápa, áll cápa, profi, biz, üzér, nyerészkedő, árdrágító, uzsorás, kapzsi ember, csaló, szélhámos

  shark

 • depó, ezredtörzs, raktár, vasútállomás

  depot

 • erszény, ráncol, összeráncol, összehúz [homlokot], biggyeszt [ajkat], pénzes zacskó, pénztárca

  purse

 • főként, leginkább, mindenekelőtt, elsősorban

  principally

 • segítségül hív, idéz, felidéz, hív, lehív, esdekel, szellemet idéz

  invoke

 • hihetetlenül

  incredibly

 • kiválasztás, váladék, váladékképződés, kiválasztás [szervé], jog orgazdaság, elválasztás

  secretion

 • aha, ühüm

  uh

 • bögre, csupor, kirabol, megtámad (és fojtogat) [utcán], kirabol vkit, pofa, fizimiska, [száj] pofa

  mug (be mugged)

 • tetszés szerinti, szabadon választható, fakultatív, nem kötelező, tetszőleges

  optional

 • állag, állandóság, konzisztencia, következetesség, összetétel, sűrűség, tömörség

  consistency

 • kapcsolat, feltét, ragaszkodás, szeretet, érzelmi kötelék, egybefűzés, függelék, hozzáerősítés

  attachment

 • konyak, borpárlat, pálinka

  brandy

 • állampolgárság

  citizenship

 • félgömb, félteke, agyfélteke

  hemisphere

 • szóló(játék), kíséret nélküli

  solo

 • kommunizmus

  communism

 • kirándul, túrázik, gyalogol, gyalogtúrázik, turistáskodik, csatangolás, gyalogtúra, kirándulás

  hike

 • aszalt, szárított

  dried

 • utód, tsz, utód/leszármazott, utód/leszármazottak, utódok/leszármazott, utódok/leszármazottak, sarj

  offspring

 • demográfiai

  demographic

 • fiz űr, üresség, légűr, légüres tér, vákuum, tsz biz porszívó, tsi/tni porszívóz, kiporszívóz

  vacuum

 • testvér, egyenes ági rokon

  sibling

 • US: aranyos, helyes, csinos, édes, cuki, ravasz, agyafúrt, US aranyos, vonzó, hercig, biz ravasz

  cute

 • béka, francia ember, markolatszíj, mentezsinór, sujtás, szuronypapucs, vasúti sínkeresztezés

  frog

 • földtani

  geological

 • lerombol, leront, ledönt, tönkretesz, leszerel, szétszed, elpusztít, szétroncsol, lebont, megdönt

  demolish

 • elváltoztat, palástol, eltitkol, álruha, színlelés, tettetés, álruhába/jelmezbe bújtat/öltöztet

  disguise

 • háziasszony, a ház úrnője, gazdasszony, családanya

  housewife

 • ártatlanság

  innocence

 • hullámos, dombos, dimbes-dombos, dörgés, egymást követő, gördülő, gurulás, guruló, hengerlés

  rolling

 • kész/hajlandó vmre, kedve van vmhez, könnyen..., hajlik, dől, dőlt, elhajló, emelkedő, ereszkedő

  inclined to do sth

 • tészta, tészta száraz v. főtt, !] tészta, !] tészta száraz v. főtt

  pasta

 • átmenés, átjárás, szállítás, áruszállítás, személyszállítás, áthaladás, átutazás, tranzit, tranzit-

  transit

 • okoskodás, érvelés, okfejtés, következtetés

  reasoning

 • elődöntő, középdöntő

  semi-final

 • udvar, udvar [házé, kastélyé, gazdaságé]

  courtyard

 • megidéz, felidéz, előhív, kivált, felelevenít

  evoke

 • megvalósítás, elérés, teljesítmény, eredmény, képesség, képességek, szellemi képesség, megszerzés

  attainment

 • bomlás (rendé), szétszakadás, szétszakítás, megszakítás, törés, szakadás, széthullás, szétesés

  disruption

 • ikon, meghatározó személyiség, szentkép, ideál, bálvány, az imádat tárgya

  icon (computer)

 • US szl [férfi] pasi, pacák, pofa, US szl jelentéktelen/mitugrász alak, balfácán, rántás, lódít, lök

  jerk

 • eláraszt, elönt, elborít, elhalmoz, megsemmisít, legyűr, legyőz, lever, eltipor, lesújt [bánat]

  overwhelm

 • nem világos/érthető, zavaros, homályos, nehezen érthető

  unclear

 • vallásos tisztelet, vallásgyakorlat, kultusz, istenítés, imádat, szekta

  cult

 • ebédidő

  lunchtime

 • szív, kiszív, szürcsöl, kortyol, kortyolgat, hörpint, hörpintés, korty

  sip

 • végtelen, határtalan, korlátlan, számtalan, nagyszámú, óriási

  infinite

 • jólét, kényelem, egészség, jó egészség

  well-being

 • pince, borospince

  cellar

 • programozás

  programming

 • vizsgálat, nyomozás, bírói vizsgálat, bírósági vizsgálat, esküdtbíróság, esküdtszék

  inquest

 • rovatvezető [újságé], állandó cikkíró, hírmagyarázó [rádióban], rovatvezető

  columnist

 • munkás, segéderő, szakképzetlen munkás, szakképzetlen v. nem szakképzett munkás, tanulatlan munkás

  labourer

 • megvalósulás/sítás, teljesítmény, teljesítés, beteljesedés, beteljesítés, beteljesülés, véghezvitel

  accomplishment