Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 64

Angol vegyes szógyűjtemény 64

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • rendben van, nem bánom, legyen, megadott

  granted

 • magában foglal, beleértett, bennfoglalt, magában foglalt, vele járó, belebonyolít, belekever

  implicate

 • egyenrangúság, egyenlőség, egyenérték, árfolyam, átlag, bekezdés, cikkely

  par

 • statisztikai, számszerű adat, számadat

  statistic

 • foglalat, tok, üreg, lyuk [vmnek a beillesztésére], hüvely, karmantyú, muff, hajó fészek

  socket

 • kikapcsolódás, szórakozás, felfrissülés, üdülés, felüdülés, pihenés

  recreation

 • tér, hézag, szabad játék/mozgás, mozgástér, elvámolás, engedély, felszállási engedély, igazolvány

  clearance

 • temető(kert)

  cemetery

 • csíra, embrió, magzat

  embryo

 • változás, módosulás, eltérés, genetikai változás, átalakulás, nyelv hangzóváltozás, hangmagasítás

  mutation

 • megjósolható, előre látható, megjövendölhető, kiszámítható [viselkedés stb.], előre meghatározható

  predictable

 • visszaszerez, visszanyer, újra megtalál, visszakeres, újraszerez, visszaír, elhoz, helyrehoz

  retrieve

 • próba, részletes elbeszélés/beszámoló, ismétlés, előadás, felmondás

  rehearsal

 • látási, látó-, optikai, szem-

  optical

 • elnyelés, beszívás, felszívás, abszorpció, elmélyedés, szellemi elmélyedés, elmerülés, feloldódás

  absorption

 • ion

  ion

 • felbukkanó, (ki)emelkedő, megjelenő

  emerging

 • heroin

  heroin

 • burzsoá, polgár, polgári, tőkés

  bourgeois

 • elterel, eltérít, elvon, szórakoztat, megzavar, nyugtalanít, gyötör, felzaklat, háborgat

  distract

 • lopott

  stolen

 • betegséghordozó, vektor, vírushordozó

  vector

 • szellem, közszellem, hangulat, közhangulat, harci szellem, lázít [hadseregben]

  morale

 • meghiúsít, csalódást okoz, régi vál meghiúsult [szándék], hasztalan, hiábavaló [igyekezet]

  frustrate

 • falusi

  villager

 • bürokratikus, hivatalnoki rendszerű, rideg hivatalnoki rendszerű

  bureaucratic

 • faj, műfaj, zsáner, életkép, zsánerfestészet, zsánerkép

  genre

 • értesít, jelent, bejelent, közöl, tudtul ad

  notify

 • írni-olvasni tudás, műveltség, olvasottság

  literacy

 • repülés, légi közlekedés, repülésügy, aviatika, repülőgépgyártás, repülőtársaság, repülőegyesület

  aviation

 • tisztás, irtás, átlépés, derítés, derülés, elszámolás, eltakarítás, elvámolás, erdővágás, felmentés

  clearing

 • teher, teheráru, fuvar, rakomány, szállítmány, teheráru-szállítás, fuvardíj, teheráru-fuvardíj

  freight

 • kert, kiskert, udvar

  backyard

 • (vízforraló) kanna (teához), vízforraló, kis üst/katlan, kb. teáskanna, katlan, üst

  kettle

 • zaklatás, molesztálás, bosszantás

  harassment

 • kolostor, monostor, zárda, rendház, klastrom, rendház [szerzetesrendé]

  monastery

 • szenvedélyes, heves, indulatos, tüzes, forró, lángoló

  passionate

 • eltorzítás, elferdítés, kicsavarás, kiforgatás, eltorzulás, megvetemedés, torzítás, torzulás

  distortion

 • mennyiségi, kvantitatív

  quantitative

 • ismerős, ismeretség[ben van vkvel], ismeretség, tudás

  acquaintance

 • uralkodó, egyeduralkodó, fejedelem, király, királynő, császár., császárnő

  monarch

 • sérülés, törés, trauma

  trauma

 • támadó

  attacker

 • megvonás, hiány, nélkülözés, megfosztás, hiányzás, veszteség, elvesztés, ínség

  deprivation

 • célszerű, hasznos, kényelmes, alkalmas, kéznél levő, praktikus, ügyes, ügyes kezű, ügyesen bánó

  handy

 • terep, terület, egymással összefüggő kőzetsorozatok

  terrain

 • hord(oz)ható, szállítható, mozgó, mozgatható

  portable

 • hálaadás, hálaadó ünnep, hálaadó ünnepnap

  Thanksgiving

 • megtölt, halom, csomó, sok, rengeteg, felhalmoz, infor veremmemória/-tároló, 108 köbláb, asztag

  stack

 • tagadás, megtagadás, visszautasítás, el nem ismerés, kétségbe vonás, cáfolat, kétségbevonás

  denial

 • kopár, zord, kietlen, sivár, hideg, áll szélhajtó küsz, széljárta, puszta, lakatlan, barátságtalan

  bleak

 • köpeny, köntös, köpenyeg, női ruha, hosszú női ruha, talár, régi tóga, régi római tóga

  gown

 • aránylagos, arányos, megfelelő

  proportional

 • vérsavó, vérnedv, protoplazma, ásv plazma [kalcedonféleség], fiz plazma [ionizált gáz], vérplazma

  plasma

 • idényszerű/-jellegű, időszaki, évszakhoz kötött, évszaki, évszakhoz kötött/illő, idényszerű

  seasonal

 • vám, áldozatok [halottak], autópályadíj, annullál, bong, csalogat, édesget, elüt, érvénytelenít

  toll

 • folyosó, padsorok/ülőhelyek közti átjáró/folyosó, oldalfolyosó, oldalhajó, padsorok közötti folyosó

  aisle

 • ingadozás, változás, hullámzás [árfolyamé], hullámzás

  fluctuation

 • sáv, csík, sugár, vonás, elrohan, elszalad, meglép, vonal, ér, erezet [tárgyban], telér, erezet

  streak

 • (be)utalás, kiközvetítés, (vhová) küldés/fordulás, javasolt/vhová utasított/kiközvetített személy

  referral

 • elképesztő, megdöbbentő, megzavaró, meglepő, pompás, klassz, elkábító

  stunning

 • nyolcad, nyolcadik

  eighth

 • megsértődik, zokon vesz, rossz néven vesz, neheztel, megneheztel, nehezményez

  resent

 • nyugtalanság, békétlenség, izgalom, feszültség

  unrest

 • tsz ~s, aquaria [-riö] akvárium, akvárium

  aquarium

 • törvényhatósági, helyhatósági, városi, községi

  municipal

 • szemét, hulladék, limlom, vacak, alja nép, giccs, ostoba beszéd, ponyva, ponyvairodalom, söpredék

  trash

 • elosztó, kiosztó, szétosztó, kihordó, US lerakat, képviselet [árucikké], közvetítő kereskedő

  distributor

 • evangélium, spirituálé [dzsesszesítve]

  gospel

 • összeállítás, csoportosítás, elrendezés, csoportozat

  grouping

 • kipróbált, bevált, jóváhagyott, tudomásul szolgál

  approved

 • felújított, felújult, ismételt, megújított, megújult

  renewed

 • diszkrét (matematika), egyedi, különálló, szétválasztott, nem összefüggő

  discrete

 • módosított

  modified

 • a Kelet, Ázsia, keleti országok, betájol, igazodik, kelet felé tájol, csillogó, emelkedő, felkelő

  orient

 • behelyettesítés, csere, helyettesítés, pótlás, szubsztitúció

  substitution

 • boszorkány

  witch

 • lépés, (láb)nyom, nyomdok

  footstep

 • kiegészítés, pótlék, állítmánykiegészítő, teljesség, kiegészít, pótol, teljes létszám

  complement

 • töröl, kitöröl, kihúz, áthúz, deleál

  delete

 • különlegesen, kivételesen, kivételképpen, rendkívül, mód felett

  exceptionally

 • magányos, egyedüli, elhagyatott, elhagyott

  lone

 • ezredes

  colonel

 • hektár

  hectare

 • hint, meghint, szór, önt, locsol, egy csepp/csipetnyi, beszór, permetez

  sprinkle

 • termék, készítmény, biol orv mesterségesen előidézett változás [szövetekben], műanyag, tud műtermék

  artefact

 • számítástechnika

  computing

 • törékeny, gyenge, beteges, mulandó, gyenge egészségű, beteges [személy], mulandó [boldogság]

  fragile

 • beavatott, bennfentes, bennülő [járműben]

  insider

 • realizmus, valószerűség

  realism

 • között, közepette, középen, közép, középpont

  midst

 • gabona(pehely), tsz.gabonafélék, müzli, gabonanemű, gabonaneműek, gabonanövény, gabonanövények

  cereal

 • tanácsadó, tanító, vezető, útmutató, irányító, mentor

  mentor

 • boksz, ökölvívás

  boxing

 • törvényhozó

  lawmaker

 • papi, irodai, pap, clerical work írnoki/irodai munka, írásmunka, gépelési hiba [szövegben]

  clerical

 • (le)nyal, elagyabugyál, eldönget, elnáspángol, elpáhol, eltángál, elver, legyőz, lever, megnyal

  lick

 • egyszer, egy napon, majd egyszer

  someday

 • hangszeres, közreműködő, hozzájáruló, eszközül szolgáló, eszközhatározói [eset], műszeres

  instrumental

 • választófejedelemség, választók, választókerület

  electorate