Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 65

Angol vegyes szógyűjtemény 65

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (99)

 • (ajándékkísérő) kártya, fogó, fogócska, elkap, megérint, nyomon követ, sarkában van, hozzáfűz

  tag

 • uralom, uralkodás, hatalom, főhatalom

  domination

 • hírhedt, ismert, közismert, rossz hírű, notórius

  notorious

 • jog precedens, előzmény, példa, irányadó eset, precedens

  precedent

 • lármás, zajos, hang-, hangos, énekelt, hanggal bíró, hangzó, magánhangzó, magánhangzói, vokális

  vocal

 • törvénytelen, törvényellenes, tiltott, meg nem engedett, erkölcsökbe/törvénybe ütköző

  unlawful

 • felminősít, felosztályoz, felsőbb kategóriába sorol [repülőjegyet stb.], feljavít

  upgrade

 • megvilágít, megvilágosít, fénybe borít, felvilágosít, vall isteni sugallattól meglátogatott ember

  illuminate

 • árok, vízügy. folyóka, lecsapoló árok, futóárok, árkot ás, felás, lövészárkot ás, művel, sáncol

  trench

 • konzorcium, időszaki v. alkalmi üzlettársulás, szindikátus, jog, tsz consortia [-tiö] konzorcium

  consortium

 • forradás, sebhely, sebhelyet/forradást hagy, beheged, begyógyul, heg, hegedés, forradást hagy

  scar

 • rehabilitáció, helyreállítás

  rehabilitation

 • jótállás, kezesség, szavatosság, biztosíték, garancia, igazolás, bizonyítás, bizonyíték

  warranty

 • alaposan, széles körben

  extensively

 • megbont, szétzúz, felbomlaszt, szétrombol, feltagol, szétszakít, szétválaszt

  disrupt

 • megszilárdít, állandósít, egyesít, megszilárdul, konszolidál, állósít, egységesít, megerősít

  consolidate

 • koncert, bolyhozógép, bolyhozóhenger, együgyű ember, elégtelen osztályzat, evezős csónak fajta

  gig

 • sárkány, játéksárkány, pénz szívességi váltó, pinceváltó, sárkányt ereget

  kite

 • óvatosság, elővigyázatosság, óvintézkedés, óvórendszabály, elővigyázat

  precaution

 • szökőkút, forrás, (ivó)kút

  fountain

 • igazgató, vezető, intéző, szervező [szerkesztő], erélyes, vállalkozó szellemű, intelligens

  managing

 • elcsen, elemel, ellop, elcsór, settenkedik, oson, lopakodik, somfordál, snuck [snák]

  sneak, sneaked / snuck, sneaked / snuck

 • sötétség, homály, mélabú, melankólia, komor/nyomott/borús/gyászos hangulat, gyászos hangulat

  gloom

 • újságírás, hírlapírás, zsurnalisztika

  journalism

 • karosszék, fotel

  armchair

 • hittudományi, teológiai

  theological

 • hallgató, egyetemi hallgató

  undergraduate

 • nagy darab, nagy/vastag darab, karéj, tuskó, fatuskó, fatönk, US biz zömök és izmos ember

  chunk

 • építészeti

  architectural

 • korszerű, csúcstechnológiát alkalmazó, csúcstechnológia(i)

  high-tech

 • elesik, le-/felborul, legurul, (f)elbukik, eldől, bukdácsol, botladozik, bukfencezik, elvágódik

  tumble

 • ágazati

  departmental

 • abroncsoz, szegélyez; karima, kerékabroncs, keréktalp, keret (szemüvegé), pereme vminek, szegély, széle vminek, vminek a pereme, vminek a széle

  rim

 • meghűlés, megfázás, hidegrázás (tsz.); (le)hűt, megborzongat, elhomályosít, megdermeszt?

  chill

 • hegymászó, emelkedő, kúszó, kúszónövény, mászó, törtető

  climber

 • telefax; faxot küld

  fax

 • tolókocsi, tolószék

  wheelchair

 • ádázan, hevesen, vadul

  fiercely

 • kísért, háborgat, gyakran látogat, üldöz, törzshely, tanya, frekventál, odú, tartózkodási hely

  haunt

 • fényképészeti, fénykép-

  photographic

 • támogató, segítő, gyámolító

  supportive

 • pletyka, beszélgetés, terefere, híresztelés, rosszindulatú híresztelés, megszólás, csevegés, kroki

  gossip

 • függőség, függés, függő viszony, tartozék, államhoz tartozó terület/sziget, gyarmat

  dependency

 • romlik, megromlik, leromlik, elfajul, elkorcsosul, degenerálódik, elértéktelenedik, elértéktelenít

  deteriorate

 • piac, piactér

  marketplace

 • asszony, gyáva nyúl, gyáva teremtés, nő, nőstény madár, tojó, tyúk

  hen

 • gömb, golyó, égitest, földgömb, a Föld, földgolyó, glóbusz

  globe

 • bebörtönöz

  imprison

 • áttekintés, összefoglalás

  overview

 • átugrik (oldalakat egy könyvben), szökell, szökdécsel, hirtelen otthagy, faképnél hagy, lelép

  skip (pages in a book)

 • gyors, sebes, fürge, hirtelen, serény, gyorsan, motolla, sarlós fecske, sebesen

  swift

 • amper, amputálás, csonkolás, levágás

  amp

 • cukorfinomító üst, forraló, forraló készülék, főző, gőzkazán, kazán, ponyvaíró, serpenyő

  boiler

 • különbséget tesz, megkülönböztet

  discriminate

 • tudatlan, műveletlen, akaratlan

  ignorant

 • bekebelezett, eggyé vált, egyesült

  incorporated

 • előírás

  instructions

 • kivándorol, emigrál, költözik [madár], más környezetbe átültet, áttelepítés, költözik, vándorol

  migrate

 • előző, megelőző, előbbi, korábbi

  preceding

 • elbizakodottság, önteltség, valószínűség, feltételezés, vélelmezés, vélelem, sejtés

  presumption

 • kockázatos, veszélyes, merész, veszedelmes, sikamlós, pikáns, illetlen [történet], rizikós

  risky

 • szalag

  tapes

 • a mélyén van

  underlie, underlay, underlain

 • (fel)használ, kihasznál, kiaknáz, hasznosít, értékesít

  utilize, utilise

 • tengely körüli fordulás/forgás, tengelyforgás, körforgás, körmozgás, pörgés, csavarás, elfordulás

  rotation

 • (kézi)kocsi, teherkocsi, szállító teherkocsi, stráfkocsi, targonca, tolókocsi [utcai árusé]

  trolley

 • kétségtelen, kétségtelenül, mindenképpen

  doubtless

 • utolér, megelőz, elfog, legyőz, sújt/ér/rászakad [csapás], elér, elébe kerül, meglep [vihar], sújt

  overtake, overtook, overtaken

 • különlegesség, specialitás, sajátosság, jellegzetesség, szakterület, különlegesség [jelenségé]

  speciality

 • jelentéktelen, lényegtelen, apró, könnyed/felületes/léha [ember], hétköznapias, mindennapi, köznapi

  trivial

 • élvező, haszonélvező, kedvezményezett, megajándékozott

  beneficiary

 • lelki szemeivel lát

  envision

 • mészkő

  limestone

 • (öntő)forma, öntőminta, humusz, penész; (meg)formál, formáz, (ki)önt, formába önt, mintáz, szab

  mould

 • nyelv szótag, szótagol, szótagolva olvas/mond, mond, kimond, szótag

  syllable

 • megnyilvánulás, megnyilatkozás, manifesztálódás, kinyilvánítás, kifejezésre juttatás, tüntetés

  manifestation

 • szerződésszerű, szerződésbe foglalt, szerződéses, szerződési

  contractual

 • földimogyoró, amerikai földimogyoró

  peanut

 • regényíró

  novelist

 • marhapecsenye, sült hús, bifsztek, húspogácsa, hússzelet, rostélyos, sütnivaló szelet, szelet

  steak

 • törvényhozó

  legislator

 • [anglikán] lelkész/plébános, vikárius, lelkész, pap, [anglikán] lelkész, plébános, helynök

  vicar

 • céh, testület, ipartestület, társulat, kör

  guild

 • elcserél (vmt vmért), csereberél, csencsel, cserél, csere, cserebere, cseretárgy, másodpéldány

  swap (sth for sth)

 • hsz/elölj rajta, fenn, tetején, a tetején, legfelül, rajta

  atop

 • kinyomozás, kiderítés, leleplezés, észlelés, nyomozás

  detection

 • érzékelő, detektor

  detector

 • bök, bökdös, szúr, szurkál, vacakol, piszmog, döf, lök, lökdös, piszkál, taszigál, döfés, lökés

  poke

 • lap, tábla, lap [asztalé], betonút, betonozott/aszfaltozott országút, darab, lemez, széldeszka

  slab

 • orv fekély, bántalom, erkölcsi métely/fekély, daganat, erkölcsi fekély, erkölcsi métely, fekély

  ulcer

 • kölcsönadó, kölcsönző

  lender

 • meghosszabbított [vonal stb.], hosszan tartó [taps stb.], hosszadalmas [elbeszélés], huzamos

  prolonged

 • kétharmad

  two-thirds

 • bolyhozott, dombor-, domborművű, dombornyomású, emelt, felemelt, feltartott, kelt (tészta), kiálló, kiemelkedő, kiugró

  raised

 • kettős, vegyes (érzés), kétértelmű, félreérthető, homályos, zavaros, bizonytalan, kétes, kétséges

  ambiguous

 • időzik, hosszasan időzik, elvesztegeti az idejét, ácsorog, lézeng, senyved, sínylődik, tengődik

  linger

 • előmozdít, elősegít, támogat

  faster

 • utalvány, kupon, igazoló/bizonyító irat, igazolás, bizonyíték, írásbeli bizonyíték, elismervény

  voucher

 • tagoltan/érthetően/világosan beszél, magát kifejezni képes, értelmesen beszélni tudó, artikulál

  articulate