Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 66

Angol vegyes szógyűjtemény 66

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • (képes) levelezőlap, képeslap

  postcard

 • illat, szag, régi kegy, elismerés, hírnév, bűz

  odour

 • alapjában véve, alapjában, alapvetően

  fundamentally

 • elrettent, elriaszt, elijeszt, meggátol, megakadályoz, tsi-rr-, visszatart

  deter

 • érintkezés, kapcsolat, összeköttetés, közösülés

  intercourse

 • maradék, maradvány, csapadék, fűtőolaj, üledék

  residue

 • tűrés, türelem, tolerancia, elviselés, kibírás, elnézés, kímélet

  tolerance

 • mondattani, szintaktikai, szintaktikus

  syntactic

 • nitrogén

  nitrogen

 • korlátozó, szűkítő, akadályozó

  restrictive

 • fogva tartás, bezárás, feltartóztatás, letartóztatás, késedelem, késés, késleltetés, visszatartás

  detention

 • gyalogos, prózai, földhözragadt, lendület nélküli, lapos, gyalogjáró, gyalog-, lapos [stílus]

  pedestrian

 • fulladozik, fuldoklik, elcsuklik [hang], elfojtódás, megfojtás, megfulladás, szivató, elfojt, eltöm

  choke

 • rögzített tartozék [gépen], bútor, rögzített bútor, berendezési tárgy, hozzávaló, kellék, alkatrész

  fixture

 • gyorsan, sietve, nagy sietve, sietősen, kapkodva, elhamarkodottan, meggondolatlanul, sürgősen

  hastily

 • romok, törmelék, kőtörmelék, hulladék, roncs, romhalmaz, orv szövettörmelék, mállási termék

  debris

 • mikrofon

  microphone

 • vastagabb/bunkós vége vmnek, tönk, rönk, vég, csutka, célpont, céltábla [gúnyé]

  butt

 • hivatalos jelentés/közlemény, közérdekű hivatalos jelentés/közlemény, rövid hivatalos jelentés

  bulletin

 • országosan

  nationally

 • néma, hallgatag, buta, ostoba, bárgyú, szellemtelen, mérsékel, gyengít [hangot]

  dumb

 • sürgősség, nyomás, szorítás, szorongatás, zaklatás, unszolás

  urgency

 • fogalmazás/szövegezés [iraté], fogalmazás/megszövegezés [iraté], megfogalmazás/szövegezés [iraté]

  wording

 • tenyészik, jól fejlődik, növekszik, hízik, gyarapszik, boldogul, erősödik, ~/ throve [throuv]

  thrive

 • egymást követő, egymásra következő, folyamatos, következményes [mellékmondat]

  consecutive

 • egymásra/kölcsönösen ható, párbeszédes, interaktív

  interactive

 • autós, gépkocsizó, autóvezető

  motorist

 • sürgősen, égetően, nyomatékosan, sürgetően

  urgently

 • zászló, lobogó, mellény, transzparens

  banner

 • portás, kapus, teherhordó, hordár, barna sör, hálókocsi-kalauz, szalonkocsi-pincér

  porter

 • szabályozó

  regulator

 • bokor, cserje, rumos limonádé

  shrub

 • tévé (=televízió), tv

  telly

 • út, kocsifelhajtó, lakóházhoz vezető kocsifelhajtó

  driveway

 • pénzügyileg, anyagilag

  financially

 • huszadik

  twentieth

 • bársony, bársonyos[an puha], gyengéd

  velvet

 • folytatás, folytatódás, fenntartás, meghosszabbodás

  continuation

 • megrögzött, megcsontosodott, makacs

  confirmed

 • véges, körülhatárolt, ragozott, befejezett, elhatárolt, ragozott [igealak]

  finite

 • előírásszerű, főpapi, hierarchikus, hivatali, hivatalos, rangsor szerinti

  hierarchical

 • bizonyít, következtet, magával von, magában foglal, feltételez, beleértődik

  infer

 • bizonyított

  inferred

 • (fel)újít, megújít, reformál, újat/újítást (v. új módszereket) hoz/vezet be

  innovate

 • paradigma, (ragozási) minta, tud. paradigma, nyelv. ragozási minta

  paradigm

 • tiltott

  prohibited

 • színlel, mutat, megjátszik, utánoz, tetteti magát, úgy tesz, mintha, szimulál, tud szimulál

  simulate

 • színlelés, tettetés, utánzás, megjátszás, szimulálás, szimuláció, mutatás, utánozás

  simulation

 • felügyelő, főfelügyelő, ellenőr, főellenőr, igazgató, házfelügyelő

  superintendent

 • káros, ártalmas

  damaging

 • fogva/őrizetben tart, őrizetbe vesz, bezár [diákot], visszafog, visszatart, feltart, akadályoz

  detain

 • rekesz, zseb (táskában), fülke, kamra, szakasz, rész/fejezet [törvényé]

  compartment (of a bag)

 • elrendel, életbe léptet, törvénybe iktat, játszik, eljátszik, előad [darabot], megjátszik

  enact

 • eldob, félretesz, félredob, félrelök, elvet, megszabadul vktől/vmtől, kiselejtez, kiszuperál

  discard

 • misszionárius, térítő, hittérítő, mn/fn misszionárius

  missionary

 • tengeri (v. vízi) (kör)utazás(t tesz), tengeri körutazás, cirkál, halad, megy, tengeri utazás

  cruise

 • hálózat, elektromos/villamos hálózat, elosztóhálózat, fővezeték, villamos fővezeték, hálózat

  mains

 • elhajlás, eltérés, ált elhajlás, deviancia, hajó/fiz/mat eltérés, kitérés, deviáció, terelőút

  deviation

 • szétszór, szétszóródik, eloszlat, feloszlat, megszalaszt [ellenséget], elzavar, elterjed

  disperse

 • (el-/szét-/ki-)osztott

  distributed

 • széthajt, (történet) kibontakozik, kifejt, kibont, kinyílik, felfed, felfedez, megmagyaráz, kitár

  unfold

 • emlékezetes, nevezetes, fontos, híres

  memorable

 • átdolgozott, javított

  revised

 • (be-, le-?)roskad, belerogy [székbe], besüllyed, roskad, hirtelen esés/zuhanás, lanyhulás

  slump

 • névleges, fiktív, jelképes [összeg], csekély, elnevezésre vonatkozó, név szerinti, név-

  nominal

 • beállítottság, hajlam, jellem, természet, képesség, diszpozíció, hajlandóság, kedély, kedélyállapot

  disposition

 • meglepő, megdöbbentő, elképesztő, bámulatba ejtő, bámulatos

  astonishing

 • vendégszeretet, vendéglátás

  hospitality

 • elefántcsont, csontszínű, elefántcsontszínű, tsz biliárdgolyók, játékkockák, biz fogak

  ivory

 • csodás, varázslatos, bűvös, mágikus

  magical

 • rokonság, kapcsolat, vonzódás, rokon vonás, jellembeli/jellegbeli hasonlóság/rokonság/azonosság

  affinity

 • differenciálhányados, differenciálmű, kiegyenlítőmű, megkülönböztető

  differential

 • bér, bérjövedelem, bérlemény, bérlet, bérleti díj, bérösszeg, kölcsönzési díj

  rental

 • tulajdonos

  proprietor

 • röpirat, értekezés, időtartam, kiterjedés, terület, tér, térség, tájék, vidék, pászta, földsáv, út

  tract

 • független, tekintetbe nem vevő

  irrespective

 • beszéd, beszédes, beszélgetés, beszélő, kifejező

  talking

 • képtelen, cselekvőképtelen, tehetetlen, nem rátermett

  incapable

 • rajongó, lelkesedő

  enthusiast

 • jövedelmezőség

  profitability

 • kupola, épít kupola, épít kupolaboltozat, gömbboltozat, sisakfedél, biz égbolt, biz égboltozat

  dome

 • kikötőgát, móló, kőgát, rakpart, cölöpgát, pillér, hídpillér, ablakköz, cölöpépítmény, cölöpmű

  pier

 • tájékozódási pont, feltűnő tereptárgy/építmény, határkő, döntő esemény, korszakalkotó tény

  landmark

 • teljes, legteljesebb, tökéletes, abszolút, végleges, külső, kiejt, kimond, hallat, forgalomba hoz

  utter

 • csill látszólagos ívpálya [égitesteké], ív, mat major arc nagy ív [körben], átível, ívet húz

  arc

 • kiderít, megtud, megállapít, felbecsül, kipuhatol, meggyőződik, meghatároz, rögzít, tisztáz

  ascertain

 • szent hely, templom, szentély, menedék, menedékhely, védett terület [vadaknak], védett terület

  sanctuary

 • kincstárnok, kincstáros, pénztáros [egyesületé], gondnok [kollégiumé stb.], pénztáros

  treasurer

 • lekuporodik, guggol, leguggol, lapul, meglapul, alázatosan meghajol, lekuporodás, meghajlás

  crouch

 • szőlő(szem), bor, hegy leve, kartács

  grape (grapes)

 • maraton(futás), maratoni futás, nagy teljesítmény, sárgásvörös szín

  marathon

 • anyajegy, májfolt, szépségfolt, szemölcs, szőrös szemölcs, szeplő., áll vakondok, biz besúgó

  mole

 • ) felhatalmazás, meghatalmazás, nyomd címzés [könyvé], jogosultság

  entitlement

 • baj, fáradság, megpróbáltatás, nehézség, nélkülözés, teher, viszontagság

  hardship

 • kiegészítő, egymást kiegészítő, alternatív [gyógymód/gyógyászat]

  complementary

 • felség, méltóság, fenség, magasztosság

  majesty

 • érthető

  understandable

 • kapus, kapuvédő

  goalkeeper

 • belefeledkezés, belemélyedés, egyetlen gondolat, fő gond

  preoccupation

 • tekintély, erkölcsi súly, presztízs, nimbusz

  prestige