Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 67

Angol vegyes szógyűjtemény 67

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (99)

 • szűz, Szűz Mária-ábrázolás/-kép, érintetlen, hajadon

  virgin

 • gyalogló, sétáló, gyalogjáró, gyalogos, baromfi, járókeret, járóka

  walker

 • előrelátás, várakozás, számítás, megérzés, ösztönös megérzés, előérzet, megelőzés

  anticipation

 • rutinszerűen

  routinely

 • mester(ember), iparos, művész, kézműves, szakértő, mestere, művész [szakmájában]

  craftsman

 • pisztoly

  pistol

 • panaszkodik, nyög, nyögés, nyöszörgés, nyögdécselés, sóhajt, sóhajtás, panasz, panaszkodás

  groan

 • udvarház, palota, kastély, kúria, ház, urasági kastély [vidéken], palota [városban], lakóháztömb

  mansion

 • biz pajtás, haver, cimbora, koma, US -ll-, pal in/up with sy összebarátkozik/összehaverkodik

  pal

 • csatol, hozzáfüggeszt, hozzáfűz, hozzátold, mellékel, ráakaszt, rátesz (pecsétet), hozzátűz

  append

 • automatizál

  automate

 • összhang, egyezés, hasonlóság, megfelelés, GB az államvallás elfogadása, alkalmazkodás

  conformity

 • ellentmond, megcáfol, tagad, cáfol, ellenkezik

  contradict

 • jelöl, megjelöl, jelez, jelent, kifejez, mutat, utal

  denote

 • elhajlik, eltér, eltérít, letér, átv letér [helyes útról], megszeg [szabályt], az átlagtól eltérő

  deviate

 • kiűz, kiszorít, elmozdít, pótol, helyettesít

  displace

 • eltolás, elmozdulás, kimozdulás, helyváltoztatás, elmozdítás, kimozdítás, eltolódás

  displacement

 • ingadozik, habozik, tétovázik [személy], változik, változik [körülmény], hullámzik [víz]

  fluctuate

 • túlsúlyban levő, uralkodó, uralkodó jellegű, túlnyomó

  predominant

 • megbízatás lejárta, befejezés, elévülés, befejeződés, bevégzés, bevégződés, határ, megszűnés, rag

  termination

 • időleges, ideiglenes, átmeneti, provizórikus

  provisional

 • kén, kénkő, kénez

  sulphur

 • egyetemi fokozat/oklevél stb. elnyerése/kiadása, bizonyítványosztó ünnepség, diplomaosztó ünnepség

  graduation

 • átmásolás, átírás, áttétel, felvétel, hangfelvétel, rádióközvetítés hangfelvételről

  transcription

 • vezető, karmester, kalauz, ellenőr, jegyszedő

  conductor

 • fáradtság, kimerültség, kifáraszt, elfáraszt, kimerül, vesződség, fáradság, fáradságos munka

  fatigue

 • elbűvöl, lebilincsel, lenyűgöz, megigéz, megbűvöl, megbénít, elbájol, elragad, elkápráztat

  fascinate

 • megvalósítható, keresztülvihető, ésszerű, alkalmas, lehetséges, valószínű

  feasible

 • hitvallás, az apostoli hitvallás, krédó, hiszekegy, hit, vallás, felekezet

  creed

 • rét, kaszáló, legelő, mező

  meadow

 • (egy)harmad

  one-third

 • üres, szabad, lakatlan, kifejezéstelen, sivár, üresedésben levő, megüresedett, lakatlan [ház]

  vacant

 • derűlátás, optimizmus

  optimism

 • ismeretlen, idegen, szokatlan

  unfamiliar

 • végzet, sors, rendeltetés

  destiny

 • ásatás, feltárás, kiásás, kivájás, lehordás, elhordás [földrétegé], kimélyítés, kivájt üreg

  excavation

 • létezést kifejező, tényleges, lényeges, lényegi, egyéni, független, önálló, szilárd, tartós, valós

  substantive

 • óvatos, elővigyázatos, körültekintő, ahhoz korábban keljen fel!, gyanakvó, bizalmatlankodó, okos

  wary

 • archeológiai, régészeti

  archaeological

 • állati, baromi, durva, embertelen, brutális, állatias, nyers/könyörtelen [valóság]

  brutal

 • legelő, legelőhely, legel, legeltet, lelegel

  pasture

 • pápai

  papal

 • fn1, szính végszó [szereprészben], zene beintés, zene kiskották, tanács, intés, figyelmeztetés

  cue

 • pipa, kipipál, tiktak, tiktakolás, ketyegés, biz pillanat, szempillantás, angin, atka, ciha

  tick

 • kiképzett, betanított, szakképzett, gyakorlott [szem], alakra nevelt, edzett, felfuttatott

  trained

 • irdatlanul, mérhetetlenül, hallatlanul

  enormously

 • kölcsönösen, viszont, ellenben, fordítva, szemben

  conversely

 • ostrom

  siege

 • bőséges, elegendő, tágas, terjedelmes

  ample

 • demonstrátor, tanársegéd, tüntető

  demonstrator

 • örök, örökös, örökkévaló, örökké tartó, örökérvényű [igazság], állandó, biz szüntelen, szakadatlan

  eternal

 • tehetetlen, gyámoltalan, ügyefogyott, elhagyatott, támasz/segítség nélküli, kétségbeesett

  helpless

 • dicséretes, megtisztelő, dicső, dicsőséges, tisztességes, becsületes, becsületére váló

  honourable

 • lassú és rövid séta, kószálás, fel és alá sétál/járkál, ténfereg, kószál, csatangol, járkál

  stroll

 • határozottan, világosan, tisztán, világosan [érzékel], olvashatóan [ír], jól olvashatóan [ír]

  distinctly

 • érzékelő, szenzor

  sensor

 • övez, bekerít, körülfog, felölel, tartalmaz, behálóz, bezár, kijátszik, körülölel, körülvesz

  encompass

 • korai, túlságosan korai, idő előtti, elhamarkodott, korán érő, túl korai

  premature

 • kiegészítő, pótlólagos, pót, kísérő-, utólagos, komplementer, mellék-, pót-, pótló, toldat-

  supplementary

 • rögzítés, megőrzés, fenntartás, megtartás, rekedés, visszatartás

  retention

 • rövidnadrág, alsónadrág, derce, hulladékszén, nadrág, rövid alsónadrág, selejt, sort

  shorts

 • erősít, felerősít, fokoz, növel, élénkít [színt], növel [hatást], elmélyít [kapcsolatot], erősödik

  intensify

 • támaszt, épít támasz, épít támaszték, gyám, dúc, dúcgerenda, szárfa, cölöp, bányafa, felfuttató léc

  prop

 • felügyelet, őrizet, rendőri őrizet

  surveillance

 • bizonygatás, kihangsúlyozás, hangoztatás, ragaszkodás, megkövetelés

  insistence

 • erdészet, erdőség, erdészeti, erdőgazdaság, erdőművelés

  forestry

 • együttesen, fizikai, fizikailag, mind együtt, személyesen, teljes egyetértésben, testben, testi

  bodily

 • daganat, dudor(odás), hepehupa, göröngy, bever, beüt, megüt, felrobbant [aknát], bányaomlás

  bump

 • (le)vág, farag, lenyes, elrendez, rendbe hoz/rak/tesz, épít tataroz, éleszt [tüzet], lenyír

  trim

 • felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, megfizethetetlen, megfizethetetlen [segítség]

  invaluable

 • sablon, konvenció, klisé, sztereotípia, változatlan, egyforma, sztereotip, nyomd, előítélet

  stereotype

 • kártékony állat, biz terhes/kellemetlen ember/dolog, nyűg, átok, valóságos istencsapása/istenverése

  pest

 • országos, országosan

  nationwide

 • arculat, külső, megtévesztő külső, látszat, külszín, homlokzat, épülethomlokzat

  facade

 • zaj, zsivaj, lárma, hűhó, fontoskodás, nyűgösködik, nyugtalanít, hajszol, zaklat, felkavar, udvarol

  fuss

 • külső munkatárs, cikkíró, hozzájáruló, contributor of capital tőkét hozó/nyújtó, közreműködő

  contributor

 • jelentéktelen, kisszerű, piti, kicsinyes, alantas gondolkozású, biz alsószoknya, biz illemhely

  petty

 • jelmondat, jelszó, szlogen

  slogan

 • oldószer, feloldó, fizetőképes, hitelképes, oldható, oldó, oldóképes

  solvent

 • közeli, küszöbönálló, közelgő, fenyegető, küszöbön álló

  imminent

 • összehúzódás, szűkítés, összeszűkítés, összehúzás, összevont szó/alak, lerövidítés, összevonás

  contraction

 • kos, ivarérett kos, döngöl, sulykol, dömöcköl [talajt], csömöszöl, fojtást tesz [puskába], elfojt

  ram

 • visszatér, jog visszaszáll, visszaháramlik, visszaállít, visszaüt

  revert

 • szikra, sziporka, sugalmaz, elindít, kirobbant, felgyújt, gyújtószikra, biz, régi aranyifjú

  spark

 • dacol, kihív, felülmúl, szembeszáll, visszautasít, kibír [minden klímát szervezet], ellenszegül

  defy

 • mosoda, mosóüzem, mosókonyha, szennyes, önkiszolgáló mosoda, szennyes fehérnemű

  laundry

 • sonka, ripacskodik, túljátssza a szerepét, comb, falu, farpofa, jobbágyfalu, rádióamatőr, ripacs

  ham

 • tapos, jár, ró, [tred], bordák, bordák futófelületen, búbolás, cicerélés, cipőtalp, csírafolt, fok

  tread, trod, trodden / trod

 • óvadék, biztosíték, kezesség, kezességi összeg, kaució, kezes, letétbe helyez, megőrzésre átad

  bail

 • átkelés (hajóval, csónakkal), keresztezés, kereszteződés, áthaladás, átkelés, fajkereszteződés

  crossing (in a boat)

 • hasonló, analóg, egyező, megegyező, megfelelő, egyértelmű, rokon

  analogous

 • várható, előre látható, előrelátott, idő előtti, remélt

  anticipated

 • következetesség, összefüggés

  coherence

 • összefutó, találkozó, összetalálkozó, egyidejű, párhuzamos, egybehangzó, egyező, együttműködő

  concurrent

 • ellentét, konverzió, társalog, beszélget, beszélgetés, ellentétes, fordított, megfordított

  converse

 • kétségbeejtő, pusztító, megsemmisítő, lesújtó, ledorongoló, gyilkos [bírálat], elsöprő [győzelem]

  devastating

 • csökkentett, kisebbített

  diminished

 • torz, eltorzult, elferdült, torzult

  distorted

 • kimar, széthord, lepusztít, szétrág, megesz [rozsda], koptat, szétmállaszt, kiváj [gleccser]

  erode