Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TEOG Unit 4 Turkish - English

TEOG Unit 4 Turkish - English

Last update 

Vocabulary from the book TEOG Unit 4

Items (29)

 • exhibition

  sergi

 • hang on

  beklemeye almak

 • hang up

  telefonu kapatmak

 • receiver

  alıcı

 • pretend

  yapar gibi görünmek

 • sender

  gönderen

 • mock

  sahte, yapmacık

 • board games

  tahta oyunları

 • approximately

  yaklaşık olarak

 • available

  uygun, müsait

 • respond

  yanıt, cevap

 • daily basis

  günlük olarak

 • exchange messages

  mesajlaşmak

 • exchange mails

  mailleşmek

 • recognize

  tanımak

 • pronounce

  telaffuz etmek

 • contain

  içermek

 • landline

  sabit hat

 • keep in touch

  iletişimde olmak

 • gadget

  küçük elektronik alet, cihaz

 • abbreviation

  kısaltma

 • through

  aracılığıyla

 • I guess

  sanırım, tahminimce, galiba

 • symphatie

  başkalarının duygularını paylaşmak

 • dominate

  hakim olmak, ağır basmak

 • concern

  endişe, kaygı

 • clarification

  açıklığa kavuşturma

 • communicate

  iletişim kurmak, haberleşmek

 • dial

  Tuşlara basıp birini aramak