Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TEOG Unit 9 Turkish - English

TEOG Unit 9 Turkish - English

Last update 

Vocabulary from the book TEOG Unit 9

 • image description
  23downloads
 • image description
  7620puzzles solved
 • INSTALL

Items (86)

 • scientist

  bilimadamı

 • geologist

  jeolog

 • philosopher

  filozof

 • neuroscientist

  nörolog

 • research

  araştırma

 • internationally

  uluslararası

 • prestigious

  saygın,prestijli

 • made up my mind

  ne yapacağına karar verme

 • familiar with

  tanıdık

 • guess

  tahmin etmek

 • memory

  hafıza

 • attention

  dikkat

 • emotional-intelligence

  duygusal zeka

 • brain-based learning

  beyne dayalı öğrenme

 • fundamental to

  önemli

 • effective learning

  etkili öğrenme

 • suppress

  bastırmak, duygularını gizlemek

 • fear

  korku

 • surprise

  şaşkınlık

 • happiness

  mutluluk

 • empathy

  empati

 • productive

  üretici, yaratıcı

 • publish

  basmak

 • self-awareness

  kişisel farkındalık

 • mental function

  zihinsel fonksiyon

 • mankind

  insanlık

 • spiritual

  manevi

 • community

  topluluk

 • environment

  çevre

 • material things

  maddi şeyler

 • priority

  öncelik

 • improve

  geliştirmek

 • suffer

  acı çekmek

 • besides

  bunun dışına

 • achievable

  ulaşılabilir

 • ignore

  görmezden gelmek

 • cardiac

  kardiyak, kalple ilgili

 • joint

  birden fazla kişiyi ilgilendiren

 • longevity

  bir kişinin yaşam ömrü

 • booster

  kişinin gelişmesini ve yükselmesini sağlayan şey

 • rank

  rütbe

 • affection

  sevgi

 • appreciate

  takdir etmek

 • enthusiasm

  çoşku

 • failure

  başarısızlık

 • persistence

  inat, ısrar

 • determination

  azim, kararlılık

 • effort

  gayret, çaba

 • destination

  menzil, varış yeri, birinin/birşeyin gideceği/varacağı yer

 • optimism

  iyimserlik

 • self-discipline

  öz disiplin, kendini kontrol etme

 • invention

  buluş

 • inventor

  mucit, bulucu

 • misfortune

  talihsizlik, aksilik, kötü talih, terslik

 • homemakers

  ev kadını (erkek de olabilir)

 • chase

  kovalamak, peşinden koşmak, izlemek

 • give up

  cevabını aramaktan vazgeçmek; çözmekten vazgeçmek

 • prestigious

  itibarlı, saygın, prestijli

 • establish

  (şirket, kurum) kurmak, tesis etmek, oluşturmak

 • biochemistry

  biokimya

 • molecular biology

  moleküler biyoloji

 • postdoctoral

  doktora sonrası

 • cell

  hücre

 • immune system

  bağışıklık sistemi

 • associate

  yardımcı

 • expand

  genişletmek

 • BA

  sanat ve sosyal bilimler alanında alınan lisans diploması

 • heal

  iyileş(tir)mek, düzel(t)mek

 • provide

  sağlamak, temin etmek, vermek, sunmak

 • impressed

  etkilenmek

 • accomplishment

  başarı

 • familiar with

  aşina olmak, bilmek, tanımak

 • abandon

  terk etmek

 • accurate

  kesin, tam

 • achieve

  başarmak

 • advanced

  ileri, gelişmiş

 • award

  ödül

 • anger

  öfke

 • conflict

  anlaşmazlık, çekişme

 • damage

  zarar vermek

 • deaf

  sağır

 • disabled

  engelli

 • blind

  kör

 • disgust

  tiksinti, nefret, iğrenme

 • expect

  ummak, beklemek

 • goal

  hedef