Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TEOG Unit 10 Turkish - English

TEOG Unit 10 Turkish - English

Last update 

Vocabulary from the book TEOG Unit 10

Items (62)

 • engineer:

  mühendis

 • inform:

  biliglendirmek

 • Little red riding hood:

  kırmızı başlıklı kız

 • architect:

  mimar

 • shelter:

  barınak

 • pinocchio:

  pinokyo

 • journalist:

  gazeteci

 • intention:

  niyet

 • treasure island:

  hazine adası

 • teacher:

  öğretmen

 • volunteer:

  gönüllü

 • alice in wonderland:

  alis harikalar diyarında

 • vet:

  veteriner

 • feed:

  beslemek

 • authors:

  yazarlar

 • contain:

  içermek

 • educate:

  eğitmek

 • landscape:

  peyzaj

 • mean:

  demek, istemek, cimri

 • aid:

  yardım

 • provide:

  sağlamak

 • humanity:

  insanlık

 • obstacle:

  engel

 • fatal:

  ölümcül

 • ancient:

  antik

 • illnesses:

  hastalık

 • relate:

  alakalı

 • conflict:

  zıtlık, karşıtlık

 • struggle:

  zorlanmak

 • theme:

  tema

 • belief:

  inanç

 • countryside:

  kırsal bölge

 • mysterious:

  gizemli

 • adventurous:

  maceracı

 • comb:

  tarak

 • expense:

  harcama

 • however:

  ama

 • brave:

  cesur

 • give up:

  vazgeçmek

 • quit:

  bırakmak

 • disease:

  hastalık

 • rare:

  nadir

 • rise:

  yükselmek,belirmek

 • approve:

  onamak

 • recognize:

  tanımak

 • cure

  tedavi etmek

 • touched

  duygulanmış

 • goodness:

  iyilik

 • novel:

  roman

 • monuments:

  anıt

 • so far:

  şimdiye kadar

 • horror:

  korku

 • sweetheart:

  aşk

 • apart:

  ayrı

 • lose mind

  aklını kaçırmak

 • curse:

  lanetlenmek

 • fairytale:

  peri masalı

 • even though:

  olmasına rağmen

 • above:

  yukarı

 • lift:

  kaldırmak

 • suddenly:

  aniden

 • brand:

  marka