Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TOEIC reading 2

TOEIC reading 2

Last update 

 • image description
  3downloads
 • image description
  2363puzzles solved
 • INSTALL

Items (82)

 • course of action

  các bước hành động

 • absorb

  tiêu thụ

 • spill

  làm tràn, làm đổ ra

 • irrespective

  ko kể, bất chấp

 • controversial

  có thể gây tranh luận

 • minutes/ abstract

  biên bản, bản tóm tắt

 • pledge

  vật cầm cố

 • oath

  lời thề

 • cram

  nhồi nhét, đổ dồn

 • vigilance

  sự cảnh giác, sự thận trọng

 • restraint

  sự chịu đựng

 • call on

  đề nghị, yêu cầu

 • unyielding

  kiên định

 • deem

  cho rằng

 • inclusive

  bao gồm

 • embrace

  nắm lấy, thâu tóm

 • viable

  có thể tồn tại được

 • exert

  cố gắng

 • wield

  sử dụng

 • dispute

  cuộc tranh luận

 • amicably

  1 cách thân thiện

 • radical

  gốc, căn bản

 • sophisticated

  tinh vi, phức tạp

 • vacuum

  chân không

 • improvise

  ứng biến

 • wastage

  sự lãng phí

 • array

  sự sắp xếp

 • plummet

  rơi thẳng xuống

 • cultivate

  trồng trọt, nuôi dưỡng, chuyên tâm...

 • pristine (a)

  nguyên sơ

 • tranquil

  thanh tịnh

 • shun

  xa lánh

 • perennial

  quanh năm, lâu năm, mãi mãi

 • recurrent

  trở lại, tái diễn, hồi quy

 • patent

  bằng sáng chế

 • particle

  từ

 • in-depth

  hoàn toàn, kỹ lưỡng

 • intense

  nồng nhiệt, mãnh liệt

 • profound

  sâu sắc, uyên thâm

 • supreme

  tối cao

 • reserve the right

  bảo vệ quyền lợi

 • waive the right

  từ bỏ quyền lợi

 • as can

  cũng như vậy

 • curious

  tò mò

 • on the matter of

  trong vấn đề

 • complimentary

  ca ngợi/ mời

 • be intended for

  dành cho

 • provision

  điều khoản

 • solicit

  nài xin

 • productivity

  khả năng sản xuất

 • predominant

  thịnh hành

 • eradication

  sự loại trừ

 • take into account

  take into consideration

 • result in

  dẫn đến

 • result from

  do là

 • chin

  cái cằm

 • thighs

  đùi

 • elastic

  đàn hồi

 • kit

  dụng cụ cá nhân

 • pillar

  cột, trụ

 • acquisition

  sự đạt được

 • on back order

  out of stock

 • out of service

  out of order

 • attribute ... to...

  quy cho ... là ...

 • chair/ preside (v)

  làm chủ tọa

 • compliance with

  tuân thủ

 • rigorous

  nghiêm khắc

 • comprehensive

  toàn diện, bao quát

 • assuming that

  giả sử là

 • seek to V

  try to V

 • preliminary

  mở đầu, sơ bộ

 • lease

  HĐ cho thuê

 • meagerly

  poorly, thinly

 • compile

  biên soạn

 • unoccuppied

  bỏ trống

 • suppressed

  chặn, cấm

 • enlightened

  được làm sáng tỏ

 • acquainted

  quen thuộc

 • predicament

  điều đã đc xác nhận

 • trail

  dấu vết

 • consecutive

  liên tiếp

 • subsequent

  đến sau