Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TOEIC reading 3

TOEIC reading 3

Last update 

 • image description
  3downloads
 • image description
  1379puzzles solved
 • INSTALL

Items (66)

 • a multitude of N

  vô số, tập hợp

 • integrate

  hợp nhất

 • clash

  sự va chạm, xung đột

 • slash

  hạ giá, cắt bớt

 • revival (n)

  sự hồi sinh/ phục hồi

 • interior (a)

  bên trong

 • ambience

  môi trường, ko khí

 • clarity

  sự rõ ràng

 • be up for

  to want to do sth

 • rookie

  tân binh, lính mới

 • coordinator

  người điều phối

 • companionship

  tình bạn

 • supplement

  phần phụ, phần bổ sung

 • dispose

  quyết định, sắp đặt

 • adaptability

  khả năng thích ứng

 • adapt

  chỉnh sửa/ thích ứng

 • adopt

  chấp nhận & thực hiện

 • unfavorable

  bất lợi

 • opposing

  đối lập, phản kháng

 • reluctant

  miễn cưỡng

 • sketch

  bản phác họa, dàn bài

 • among

  trong số, giữa

 • throughout

  từ đầu đến cuối, trong suốt

 • meticulous

  tỉ mỉ, kỹ càng

 • customize

  tùy chỉnh

 • compatibly

  tương thích

 • finalize

  hoàn thành

 • expedition

  tính khẩn trương, nhanh chóng/ cuộc hành trình

 • chancellor

  hiệu trưởng

 • consensus

  sự nhất trí

 • prestige

  uy tín

 • confidential

  bí mật

 • evacuate

  rút khỏi, sơ tán

 • dedicate

  cống hiến

 • prominent (a)

  nổi bật

 • retrieval

  sự phục hồi, sự bồi thường

 • superiority

  sự vượt trội

 • faculty

  ngành, khoa

 • start-up

  khởi động, ban đầu

 • cosmopolitan (adj)

  thuộc chủ nghĩa thế giới

 • complex

  nhà máy liên hợp

 • apparent (adj)

  rõ ràng, bề ngoài

 • streamline

  sắp xếp hợp lý hóa

 • breach

  (v) chọc thủng (n) sự vi phạm

 • fiercely

  1 cách hung dữ/ mãnh liệt

 • lobbyist

  người vận động hành lang

 • welfare

  phúc lợi

 • accommodate

  cung cấp, chứa đựng

 • contingent (a)

  có thể xảy ra

 • glitch

  sai, trở ngại

 • aside from

  riêng về

 • saunna

  nhà tắm hơi

 • rejuvenate

  làm trẻ lại

 • be of value

  có giá trị

 • proficient (adj)

  thành thạo

 • qualified

  có đủ khả năng

 • compliance

  sự phục tùng

 • spic-and-span

  sạch, bảnh bao

 • scrub

  chải, cọ

 • precedent

  tiền lệ

 • sensational (a)

  giật gân

 • patio

  sân, chỗ để ăn ngoài trời

 • command (v)

  chỉ huy

 • obsolete (adj)

  lỗi thời

 • convey

  truyền tải

 • adhere

  gắn với