Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 100

Hán Tự 100

Last update 

bichngocvtc

 • image description
  1downloads
 • image description
  1065puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • tiên - thần tiên - sen

 • đại - đại biểu, thời đại, đại diện, đại thế - dai,tai

 • lệnh - mệnh lệnh, pháp lệnh - rei

 • dĩ - dĩ tiền, dĩ vãng - I

 • giả - giả thuyết, giả trang, giả dối - ka,ke

 • ngưỡng - ngưỡng mộ - gyoo,koo

 • trọng - trọng tài - chuu

 • kiện - điều kiện, sự kiện, bưu kiện - ken

 • nhiệm - trách nhiệm, nhiệm vụ - nin

 • xí - xí nghiệp, xí hoạch - ki

 • phục - phục binh, phục kích - fuku

 • phạt - thảo phạt - batsu

 • hưu - hưu trí, hưu nhàn - kyuu

 • hội - hội họp, đại hội - kai,e

 • truyền, truyện - truyền đạt, truyền động; tự truyện - den

 • bá - thúc bá - haku

 • bạn - đi cùng - han,ban

 • thân - dãn ra - shin

 • tứ - hỏi thăm - shi

 • tự - tương tự - ji

 • đãn - nhưng, do đó - -

 • vị - vị trí, tước vị, đơn vị - I

 • đê - thấp, đê hèn, đê tiện - tei

 • trú, trụ - cư trú; trụ sở - juu

 • tá - phò tá, trợ tá - sa

 • thể - hình thể, thân thể, thể thao - tai,tei

 • hà - cái gì, hà cớ - ka

 • dư - thặng dư, dư dật - yo

 • tác - tác phẩm, công tác, canh tác - saku,sa

 • giai - giai nhân - ka

 • tính - thôn tính - hei

 • sử, sứ - sử dụng; sứ giả, thiên sứ - shi

  使

 • lệ - ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ - rei

 • thị - người hầu, thị lang - ji

 • cung - cung cấp, cung phụng - kyoo,ku

 • ỷ - ỷ lại - i,e

 • giá - giá cả, vô giá, giá trị - ka

 • vũ - sỉ nhục, vũ nhục - bu

 • hầu - tước hầu, hầu tước - koo

 • xâm - xâm lược - shin

 • tiện - thuận tiện - ben,bin

  便

 • hệ - quan hệ, hệ số - kei

 • xúc - xúc tiến - soku

 • tuấn - tuấn kiệt, anh tuấn - shun

 • tục - thông tục, tục lệ - zoku

 • bảo - bảo trì, bảo vệ, đảm bảo - ho

 • tín - uy tín, tín thác, thư tín - shin

 • tu - tu sửa, tu chính, tu luyện - shuu,shu

 • bài - diễn viên - hai

 • biểu - <đếm túi> - hyoo