Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 350

Hán Tự 350

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • trình - trình bày, đệ trình - tei

 • ngô - triều Ngô, Trung quốc - go

 • cáo - báo cáo, thông cáo - koku

 • chu - chu vi, chu biên - shuu

 • vị - vị giác, mùi vị - mi

 • hô - gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào - ko

 • mệnh, mạng - tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mệnh lệnh - mei,myoo

 • hòa - hòa bình, tổng hòa, điều hòa - wa,o

 • tiếu - nở hoa - -

 • ai - bi ai - ai

 • phẩm - sản phẩm - hin

 • viên - thành viên, nhân viên - in

 • triết - triết học - tetsu

 • toa - xúi giục - sa

 • thần - môi - shin

 • đường - nhà Đường, Trung quốc - too

 • duy - duy nhất, duy tâm - yui,I

 • xướng - đề xướng - shoo

 • thương - thương mại, thương số - shoo

 • vấn - vấn đáp, chất vấn, vấn đề - mon

 • khải - nói - kei

 • thiện - thiện ác, từ thiện - zen

 • hoán - hô hoán - kan

 • hỉ - vui - ki

 • hát - mắng - katsu

 • tang - đám tang - soo

 • khiết - uống, hút - kitsu

 • doanh - doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại - ei

 • tự - thừa kế - shi

 • thán - ca thán, cảm thán - tan

 • chúc - dặn - shoku

 • khí - khí cụ, cơ khí, dung khí - ki

 • phún - phun - fun

 • hách - nạt nộ, hách dịch - kaku

 • tù - tù nhân - shuu

 • tứ - 4 - shi

 • hồi - vu hồi, chương hồi - kai,e

 • nhân - nguyên nhân - in

 • đoàn - đoàn kết, đoàn đội - dan,ton

 • khốn - khốn cùng - kon

 • vi - chu vi, bao vây - I

 • đồ - bản đồ, đồ án, địa đồ - zu,to

 • cố - ngoan cố, cố thủ - ko

 • quốc - nước, quốc gia, quốc ca - koku

 • quyển - khí quyển - ken

 • viên - vườn, điền viên, hoa viên, công viên - en

 • thổ - thổ địa, thổ công - do,to

 • áp - áp lực, trấn áp - atsu

 • tại - tồn tại, thực tại - zai

 • địa - thổ địa, địa đạo - chi,ji