Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 550

Hán Tự 550

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • chuyên - chuyên môn, chuyên quyền - sen

 • xạ - xạ thủ - sha

 • tướng - tướng quân - shoo

 • úy - cấp úy, trung úy - I

 • tôn - tôn trọng - son

 • tầm - sưu tầm, tầm nã - jin

 • đạo - dẫn đường, chỉ đạo - doo

 • tiểu - nhỏ, ít - shoo

 • thiếu, thiểu - thiếu niên; thiểu số - shoo

 • thượng - cao thượng - shoo

 • tựu - thành tựu - shuu,ju

 • xích - thước - shaku

 • ni - ni cô - ni

 • tận - tận lực - jin

 • vĩ - cái đuôi - bi

 • niệu - niệu đạo - nyoo

  尿

 • cục - cục diện, cục kế hoạch - kyoku

 • cư - cư trú - kyo

 • khuất - khuất phục - kutsu

 • giới - đưa đến - -

 • ốc - phòng ốc - oku

 • triển - triển khai, phát triển, triển lãm - ten

 • thuộc - phụ thuộc - zoku

 • tầng - hạ tầng, thượng tầng - soo

 • lí - đi, mặc - ri

 • đồn - đồn trú - ton

 • sơn - núi, sơn hà - san

 • kì - đường núi - ki

 • nham - đá tảng, nham thạch - gan

 • giáp - mũi đất - -

 • nhạc - núi cao - gaku

 • ngạn - hải ngạn - gan

 • - đèo - -

 • hạp - đường núi hẹp - kyoo

 • phong - đỉnh núi - hoo

 • đảo - hải đảo - too

 • sùng - tôn sùng, sùng bái - suu

 • khi - mũi đất - -

 • băng - băng hoại - hoo

 • xuyên - sông - sen

 • châu - tỉnh, bang, châu lục - shuu

 • tuần - tuần tra - jun

 • sào - sào huyệt - soo

 • công - công tác, công nhân - koo,ku

 • tả - bên trái, tả hữu, cánh tả - sa

 • xảo - tinh xảo - koo

 • cự - to lớn, cự đại, cự phách - kyo

 • sai - sai khác, sai biệt - sa

 • kỉ - tự kỉ, vị kỉ - ko,ki

 • quyển - quyển sách - kan