Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 700

Hán Tự 700

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • tính - tính dục, giới tính, bản tính, tính chất - sei,shoo

 • quái - kì quái, quái vật - kai

 • luyến - lưu luyến, luyến ái - ren

 • khủng - khủng bố, khủng hoảng - kyoo

 • hằng - luôn luôn, hằng đẳng thức - koo

 • sỉ - sỉ nhục - chi

 • hận - căm hận - kon

 • ân - ân huệ - on

 • cung - cung kính - kyoo

 • tức - con trai, tử tức - soku

 • huệ - ân huệ - kei,e

 • hối - hối hận - kai

 • ngộ - tỉnh ngộ - go

 • du - xa xăm - yuu

 • hoạn - bệnh hoạn - kan

 • duyệt - vui vẻ - etsu

 • não - khổ não - noo

 • ác, ố - hung ác, độc ác; tăng ố - aku,o

 • bi - sầu bi, bi quan - hi

 • điệu - truy điệu - too

 • tình - tình cảm, tình thế - joo,sei

 • hoặc - nghi hoặc - waku

 • tích - tiếc - seki

 • thảm - thảm thương, thảm sát - san,zan

 • nọa - lười biếng - da

 • tưởng - tư tưởng, tưởng tượng - soo,so

 • sầu - buồn bã, sầu muộn - shuu

 • du - sảng khoái, du khoái - yu

 • ý - ý nghĩa, ý thức, ý kiến, chú ý - I

 • ngu - ngu ngốc - gu

 • ái - yêu, ái tình, ái mộ - ai

 • cảm - cảm giác, cảm xúc, cảm tình - kan

 • từ - từ bi, nhân từ - ji

 • thái - trạng thái, hình thái, thái độ - tai

 • hoảng - hốt hoảng, hoảng loạn - koo

 • thận - thận trọng - shin

 • mộ - hâm mộ, ái mộ - bo

 • mạn - ngạo mạn - man

 • quán - tập quán - kan

 • khái - khảng khái, phẫn khái - gai

 • lự - tư lự, khảo lự - ryo

 • úy - úy lạo, an úy - I

 • khánh - quốc khánh - kei

 • ưu - ưu phiền - yuu

 • tăng - ghét - zoo

 • phẫn - phẫn uất - fun

 • khế - nghỉ ngơi - kei

 • hiến - hiến pháp, hiến binh - ken

 • ức - kí ức - oku

 • hám - hối hận - kan