Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 750

Hán Tự 750

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • khẩn - khẩn khoản, khẩn đãi - kon

 • hoài - hoài cổ - kai

 • trừng - trừng phạt - choo

 • huyền - treo - ken,ke

 • thành - thành tựu, hoàn thành, trở thành - sei,joo

 • ngã - bản ngã - ga

 • giới - cảnh giới - kai

 • chiến - chiến tranh, chiến đấu - sen

 • hí - hí kịch - gi

 • hộ - hộ khẩu - ko

 • lệ - quay lại - rei

 • phòng - phòng ở - boo

 • sở - trụ sở - sho

 • phiến - quạt - sen

 • phi - cái cửa - hi

 • thủ - tay, thủ đoạn - shu

 • tài - tài năng - sai

 • đả - đả kích, ẩu đả - da

 • phất - trả tiền - futsu

 • tráp - đối xử - -

 • phù - phù hộ, phù trợ - fu

 • phê - phê bình, phê phán - hi

 • thừa - thừa nhận - shoo

 • kĩ - kĩ thuật, kĩ nghệ - gi

 • sao - viết rõ ràng, tổng kết - shoo

 • bả - cầm - ha

 • ức - ức chế - yoku

 • đầu - đầu tư, đầu cơ - too

 • kháng - chống lại, đề kháng, kháng chiến - koo

 • chiết - bẻ gãy, chiết suất - setsu

 • bạt - rút ra - batsu

 • trạch - tuyển trạch - taku

 • phi - mở ra - hi

 • bão - ôm, hoài bão - hoo

 • đề - đề kháng - tei

 • mạt - bột, mài thành bột - matsu

 • áp - ấn - oo

 • trừu - trừu tượng - chuu

 • đảm - đảm đương, đảm bảo - tan

 • phách - vỗ tay - haku,hyoo

 • quải - bắt cóc - kai

 • cự - cự tuyệt - kyo

 • thác - khai thác - taku

 • câu - câu thúc - koo

 • chuyết - vụng về, dở - setsu

 • chiêu - chiêu đãi - shoo

 • bái - sùng bái - hai

 • cứ - căn cứ, chiếm cứ - kyo,ko

 • khuếch - khuếch đại - kaku

 • quát - tổng quát - katsu