Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 900

Hán Tự 900

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • trú - buổi trưa - chuu

 • thời - thời gian - ji

 • vãn - buổi tối - ban

 • phổ - phổ thông - fu

 • cảnh - cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh - kei

 • tình - trong xanh - sei

 • tinh - kết tinh - shoo

 • hiểu - bình minh - gyoo

 • hạ - nhàn hạ - ka

 • thử - hè nóng - sho

 • noãn - ấm - dan

 • ám - ám sát - an

 • lịch - lịch - reki

 • tạm - tạm thời - zan

 • mộ - chiều tối - bo

 • bạo, bộc - bạo lực, bộc lộ - boo,baku

 • đàm - có mây - don

 • diệu - ngày trong tuần - yoo

 • khúc - ca khúc - kyoku

 • canh - canh tân - koo

 • thư - thư đạo, thư tịch, thư kí - sho

 • tào - phán xử - soo

 • thế - thay thế, đại thế - tai

 • tối - nhất (tối cao, tối đa) - sai

 • nguyệt - mặt trăng, tháng, nguyệt san, nguyệt thực - getsu,gatsu

 • hữu - sở hữu, hữu hạn - yuu,u

 • phục - y phục, cảm phục, phục vụ - fuku

 • trẫm - trẫm (nhân xưng của vua) - chin

 • lãng - rõ ràng - roo

 • vọng - ước vọng, nguyện vọng, kì vọng - boo,moo

 • triều - buổi sáng, triều đình - choo

 • kì - thời kì, kì hạn - ki,go

 • mộc - cây, gỗ - boku,moku

 • vị - vị thành niên, vị lai - mi

 • mạt - kết thúc, mạt vận, mạt kì - matsu,batsu

 • bản - sách, cơ bản, nguyên bản, bản chất - hon

 • trát - tiền giấy - satsu

 • chu - - shu

 • phác - chất phác - boku

 • cơ - cái bàn - ki

 • hủ - bất hủ - kyuu

 • sam - cây sam - -

 • tài - tài liệu - zai

 • thôn - thôn xã, thôn làng - son

 • thúc - bó (hoa) - soku

 • điều - điều khoản, điều kiện - joo

 • lai - đến, tương lai, vị lai - rai

 • bôi - chén - hai

 • đông - phía đông - too

 • tùng - cây tùng, tùng bách - shoo