Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1000

Hán Tự 1000

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • mô - mô phỏng, mô hình - mo,bo

 • quyền - chính quyền, quyền uy, quyền lợi - ken,gon

 • hoành - tung hoành, hoành độ, hoành hành - oo

 • thụ - cây, cổ thụ - ju

 • kiều - cây cầu - kyoo

 • cơ - cơ khí, thời cơ, phi cơ - ki

 • lan - lan can - ran

 • khiếm - khiếm khuyết - ketsu

 • thứ - thứ nam, thứ nữ - ji,shi

 • âu - châu âu - oo

 • dục - dục vọng - yoku

 • khi - lừa dối - gi

 • khoản - điều khoản - kan

 • ca - ca dao, ca khúc - ka

 • hoan - hoan nghênh - kan

 • chỉ - đình chỉ - shi

 • chính - chính đáng, chính nghĩa, chân chính - sei,shoo

 • vũ - vũ trang, vũ lực - bu,mu

 • bộ - bộ hành, tiến bộ - ho,bu,fu

 • xỉ - răng - shi

 • tuế - tuổi, năm, tuế nguyệt - sai,sei

 • lịch - lí lịch, lịch sử, kinh lịch - reki

 • tử - tử thi, tự tử - shi

 • tuẫn - chết vì đạo, tuẫn tiết - jun

 • thù - đặc thù - shu

 • tàn - tàn dư, tàn tích, tàn đảng - zan

 • thực - sinh sản - shoku

 • ẩu - ẩu đả - oo

 • đoạn - giai đoạn - dan

 • sát - sát hại, sát nhân - satsu,sai,setsu

 • xác - vỏ - kaku

 • điện - cung điện - den,ten

  殿

 • mẫu - mẹ, phụ mẫu, mẫu thân - bo

 • mỗi - mỗi - mai

 • độc - đầu độc - doku

 • tỉ - so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ - hi

 • mao - lông - moo

 • thị - họ - shi

 • dân - quốc dân, dân tộc - min

 • khí - không khí, khí chất, khí khái, khí phách - ki,ke

 • thủy - thủy điện - sui

 • băng - băng tuyết - hyoo

 • vĩnh - vĩnh viễn, vỉnh cửu - ei

 • trấp - nước quả - juu

 • cầu - yêu cầu, mưu cầu - kyuu

 • hãn - mồ hôi - kan

 • ô - ô nhiễm - o

 • giang - trường giang, giang hồ - koo

 • trì - cái ao - chi

 • quyết - quyết định - ketsu