Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
new bun 20 exported

new bun 20 exported

Last update 

export từ new bun 20 của quizlet

Items (22)

 • được thêm vào N kuwae rareru

  Nに加えられる

 • có một sự lo lắng xuất hiện

  Vる恐れが出てきた

 • Từ bỏ tất cả

  すべてをあきらめる

 • quả là hợp với tên gọi là

  と呼ぶにふさわしい

 • đau khổ vì

  に悩まされる

 • đau đầu là không biết có nên

  べきかどうかで悩む

 • có thể hiểu đc kha khá

  ほぼ理解できる

 • đoạn văn khá khó

  やや複雑な文章

 • như bảng dưới đây

  下の表のように

 • làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ

  何時から何時までですか

 • có thể kỳ vọng vào hiệu quả

  効果を期待できます

 • thời gian làm việc, hoạt động của cửa hàng...

  営業時間

 • cho dù có xảy ra bão hay động đất lớn đi chăng nữa

  強い風や地震が起きても

 • bắt được thông tin cốt yếu

  情報の概要をつかむ

 • Dự định yêu cầu sự trợ giúp

  援助を求める予定です

 • tít báo

  新聞の見出し

 • sách báo có sự sâu sắc

  深みのある読み物

 • Sự tò mò trí tuệ Chiteki kōkishin

  知的好奇心

 • tiêu chuẩn bắt buộc ていばん

  絶対的な定番

 • bẫy ,cạm bẫy

  落とし穴

 • nắm được đại ý

  要旨を把握する

 • chủ đề gần gũi

  身近な話題