Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1100

Hán Tự 1100

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • thanh - thanh bạch, trong sạch - sei,shoo

 • khát - khát, khát vọng - katsu

 • tế - kinh tế, cứu tế - sai

 • thiệp - can thiệp, giao thiệp - shoo

 • sáp - chát - juu

 • khê - thung lũng, khê cốc - kei

 • giảm - gia giảm, giảm - gen

 • độ - đi qua, truyền tay - to

 • qua - dòng xoáy - ka

 • ôn - ôn hòa, ôn tồn - on

 • trắc - đo đạc - soku

 • cảng - hải cảng, không cảng - koo

 • hồ - ao hồ - ko

 • thang - nước nóng - too

 • loan - vịnh - wan

 • thấp - ẩm thấp - shitsu

  湿

 • mãn - thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện - man

 • nguyên - nguồn, nguyên tuyền - gen

 • chuẩn - tiêu chuẩn, chuẩn bị - jun

 • câu - mương nhỏ - koo

 • dung - dung dịch - yoo

 • diệt - diệt vong - metsu

 • tư - phồn thịnh - ji

 • hoạt - trượt, giảo hoạt - katsu

 • lang - thác nước - -

 • trệ - đình trệ - tai

 • đích - giọt nước - teki

 • ngư - đánh cá - gyo,ryoo

 • phiêu - phiêu lưu - hyoo

 • tất - sơn - shitsu

 • lậu - lộ - roo

 • diễn - diễn viên, biểu diễn, diễn giả - en

 • mạc - sa mạc - baku

 • hán - hảo hán - kan

 • mạn - chịu đựng - man

 • tí - ngâm tẩm - -

 • tiệm - dần dần, tiệm cận - zen

 • khiết - thanh khiết - ketsu

 • tiềm - tiềm ẩn, tiềm thức - sen

 • tích - vũng nước - -

 • nhuận - lợi nhuận, nhuận tràng - jun

 • triều - thủy triều - choo

 • trừng - trong, rõ - choo

 • kích - kích động, kích thích, kích hoạt - geki

 • trọc - đục - daku

 • nồng - nồng độ - noo

 • lạm - làm quá, lạm dụng - ran

 • trạc - rửa - taku

 • lại - thác nước - -

 • hỏa - lửa - ka