Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
reibun 16 exported

reibun 16 exported

Last update 

export từ ngữ pháp tiếng nhật 16 quizlet

Items (25)

 • đã được bầu làm đội trưởng của đội bóng mùa tới

  チームの時期キャプテンに選ばれた

 • trợ lý trọng tài, trọng tài chính

  副審、主審

 • hai gói hàng này

  この二つの小包

 • trọng lượng bằng nhau

  目方が等しい

 • các món ăn đã được dọn ra hết món này tới món khác

  次ぐから次へ食べ物が出てきた

 • số ghế

  席次

 • tôi là người nhỏ tuổi kế tiếp anh ta

  私は彼の次に若い

 • chủ ngữ trong câu

  文の中の主語

 • cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn vì thiếu năng lực

  自分の力不足を恥じる

 • lỗi lầm thì bất cứ ai cũng đều có

  過ちは誰にでもある

 • phạm một sai lầm

  過ちを犯す

 • to kneel quì xuống ひざまずく

  跪く

 • không biết thẹn, không biết xấu hổ

  恥知らず

 • loài động vật này đã bị tuyệt chủng

  この種の動物は絶えた

 • xe cộ chạy qua con đường này liên tục

  この道路は車が絶えず通っている

 • xin kiên nhẫn chờ thêm 5 phút nữa

  あと辛抱しなさい

 • sự ngủ gật

  居眠り

 • số còn lại số dư account balance

  残高

 • được ban tặng huân chương văn hóa くんしょう さずかる

  文化勲章を授かる

 • trao tặng, ban tặng cho

  授ける

 • nội dung không có gì

  皆無である内容

 • hết việc này thì tình cha con với mày chấm dứt.

  これを限りにお前とは親子の縁を切る

 • về sau không có bố mẹ con cái gì hết

  以降親でもなく子でもなく

 • nghe nói là hết hôm nay quán sẽ đóng cửa

  今日を限りに閉店するそうだ

 • xử xử thô bạo với ai

  人を荒っぽく扱う