Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
new bun 18 ( quizlet 18)

new bun 18 ( quizlet 18)

Last update 

exported ngữ pháp tiếng nhật 17

Items (25)

 • con sông chính

  主要(しゅよう)な河川(かせん)

 • mưa lớn kéo dài

  豪雨が続く(ごうう)

 • thông tin có hại tràn lan trên mạng

  インターネット上に氾濫(はんらん)する有害情報

 • trung tâm sơ tán

  避難施設(ひなんしせつ)

 • thay phiên nhau, luân phiên thay

  交代(こうたい)

 • cũng có khi thành hiệu quả ngược

  逆効果(きゃこうか)になることもあるので

 • nhầm lẫn trong việc lựa từ để nói

  言葉選びを間違える

 • tưởng rằng khen nhưng trái lại là

  褒めるつもりだがかえって

 • quan hệ ganh đua chút xíu

  微妙(びみょう)な競争関係

 • ngành công nghiệp hàng đầu

  主要産業

 • huy chương vàng

  銀メダル

 • phá kỷ luật

  記録を更新する

 • khảo cổ học

  考古学

 • chưa thể coi là vận động được

  運動うちにはいられない

 • đi và về lúc đi làm

  通勤の行き帰り

 • miễn trả tiền

  支払いを免じる

 • điểm ấy thì tôi không thể nhượng bộ ません

  その点は譲れません

 • nhường ghế cho người già

  老人に席を譲る

 • hành vi của ai

  人の行い

 • vui lòng tránh ra, xê ra một bên, bước qua một bên

  そこを退(ど)いて

 • xin vui lòng lấy cái hành lý đi chỗ khác

  荷物をほかへ退(ど)けてください

 • tôi không biết rõ nên tiến hay là lùi

  進むべきか退くべきかはっきりとわからない

 • đề ra mục đích

  狙いを定(さだ)める

 • tối hơn nên đặt mục tiêu cho tương lai

  将来の目標は早く定めた方がいい

 • tặng 10 bông hoa hồng

  バラの花を十本贈る