Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
QA star episode 01 ss 01

QA star episode 01 ss 01

Last update 

Items (34)

 • hoàn toàn

  absolutely

 • xinh,tuyệt

  pretty

 • diễn viên hài kịch

  comedian

 • mặc dù

  though

 • làm cho thức tỉnh

  awake

 • lời khuyên

  word of advice

 • nếu ko thì

  ortherwise

 • nó chỉ là

  it's just that

 • 1 chút tức giận

  a little angry

 • vấn đề

  issues

 • ngiêm trọng kibishii

  serious

 • anh ta đập

  he's out banging

 • ngửi ra

  smell out

 • tấm thảm

  the carpet

 • con voi răng vẩu

  the motodon

 • ng sống trong hang

  cave people

 • băng hà

  glacier

 • nhân loại đã kết thúc

  getting kind of close

 • bắt kịp

  catch up

 • ai đó,bất cứ ng nào đó

  anyone

 • dđứng thẳng tatsu

  stands erect

 • đồng tình nữ

  a lessbian

 • hoàn toàn,toàn bộ,matomeru

  totally

 • hoang tưởng

  paranoid

 • coó thai

  be pregant

 • o cần dời đi vội thế

  didn't leave in such a hurry

 • sau tất cả

  apter all

 • có vài sự hiểu lầm

  some kind of misunderstdanding

 • đã rồi

  have already

 • cố nuốt thức ăn xuống

  the swallowing slowed me down

 • tờ giấy bị vò ,cuộn lại

  litte ball of paper

 • sẽ là của tôi

  that would be mine

 • cuộn lại

  balled it up

 • làm cho mịn ga gối pillow

  fluff