Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1300

Hán Tự 1300

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • tiều - đá ngầm - shoo

 • sở - cơ sở - so

 • thị - biểu thị - ji,shi

 • lễ - lễ nghi, lễ nghĩa - rei,rai

 • xã - xã hội, công xã, hợp tác xã - sha

 • kì - cầu nguyện - ki

 • chỉ - phúc chỉ - shi

 • tổ - tổ tiên - so

 • chúc - chúc phúc - shuku,shuu

 • thần - thần, thần thánh, thần dược - shin,jin

 • tường - cát tường - shoo

 • phiếu - lá phiếu, đầu phiếu - hyoo

 • tế - lễ hội - sai

 • cấm - cấm đoán, nghiêm cấm - kin

 • thiền - thiền tọa - zen

 • họa - tai họa - ka

 • phúc - phúc, hạnh phúc, phúc lợi - fuku

 • tú - ưu tú, tuấn tú - shuu

 • tư - tư nhân, công tư, tư lợi - shi

 • thu - mùa thu - shuu

 • khoa - khoa học, chuyên khoa - ka

 • miểu - giây (1/60 phút) - byoo

 • tất - tất nhiên, tất yếu - hi

 • tô - thuế, tô thuế - so

 • trật - trật tự - chitsu

 • xưng - xưng tên, danh xưng - shoo

 • di - di chuyển, di động - I

 • trình - trình độ, lộ trình, công trình - tei

 • thuế - thuế vụ - zei

 • trĩ - ấu trĩ - chi

 • chủng - chủng loại, chủng tộc - shu

 • đạo - cây lúa - too

 • giá - kiếm tiền - ka

 • cảo - nguyên cảo, bản viết - koo

  稿

 • cốc - ngũ cốc - koku

 • tuệ - tai - sui

 • tích - tích tụ, súc tích, tích phân - seki

 • ổn - yên ổn - on

 • hoạch - thu hoạch - kaku

 • huyệt - sào huyệt - ketsu

 • cứu - nghiên cứu, cứu cánh - kyuu

 • không - không khí, hư không, hàng không - kuu

 • đột - đột phá, đột nhiên - totsu

 • thiết - trộm cắp - setsu

 • trất - ngạt - chitsu

 • song - cửa sổ - soo

 • cùng - cùng cực - kyuu

 • diêu - lò nung - yoo

 • lập - thiết lập, tự lập - ritsu,ryuu

 • long - con rồng - ryuu