Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1350

Hán Tự 1350

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • chương - chương sách - shoo

 • đồng - nhi đồng - doo

 • đoan - đầu đoạn - tan

 • cạnh - cạnh tranh - kyoo,kei

 • trúc - trúc - chiku

 • tiếu - cười - shoo

 • địch - ống sáo - teki

 • phù - phù hiệu - fu

 • đệ - đệ nhất, đệ nhị - dai

 • bút - bút - hitsu

 • đẳng - bình đẳng, đẳng cấp - too

 • cân - gân cơ - kin

 • đồng - cái ống - too

 • đáp - trả lời, vấn đáp, đáp ứng - too

 • sách - đối sách - saku

 • cá - cá thể, cá nhân - ka

 • toán - tính toán, kế toán, toán học - san

 • quản - ống, mao quản, quản lí - kan

 • tương - cái hộp - -

 • tiết - tiết mục - setsu,sechi

 • phạm - phạm vi, mô phạm - han

 • trúc - kiến trúc - chiku

 • đốc - - toku

 • giản - đơn giản - kan

 • bộ - danh bộ - bo

  簿

 • tịch - quốc tịch, hộ tịch - seki

 • mễ - gạo - bei,mai

 • phấn - bột - fun

 • túy - tinh túy - sui

 • lạp - hạt - ryuu

 • thô - thô ráp - so

 • niêm - niêm mạc - nen

 • túc - nghiêm túc - shuku

 • trang - hóa trang - shoo

 • tinh - tinh lực, tinh túy - sei,shoo

 • đường - đường - too

 • lương - lương thực - ryoo,roo

 • mịch - sợ chỉ - shi

 • hệ - hệ thống, hệ số - kei

 • củ - buộc dây - kyuu

 • kỉ - thế kỉ, kỉ nguyên - ki

 • ước - lời hứa (ước nguyện), ước tính - yaku

 • hồng - hồng quân - koo,ku

 • văn - hoa văn - mon

 • nạp - nộp - noo,naQ,na,nan,too

 • thuần - đơn thuần, thuần khiết - jun

 • chỉ - giấy - shi

 • cấp - sơ cấp, trung cấp, cao cấp - kyuu

 • phân - phân vân - fun

 • tố - yếu tố, nguyên tố - so,su