Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1400

Hán Tự 1400

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • phưởng - dệt - boo

 • sách - tìm kiếm - saku

 • tử - tử ngoại - shi

 • lũy - thành lũy, tích lũy - rui

 • tế - tinh tế, tường tế, tế bào - sai

 • thân - đàn ông - shin

 • thiệu - giới thiệu - shoo

 • cám - xanh đậm - kon

 • chung - chung kết, chung liễu - shuu

 • tổ - tổ hợp, tổ chức - so

 • kinh - kinh tế, sách kinh, kinh độ - kei,kyoo

 • kết - đoàn kết, kết thúc - ketsu

 • giảo - buộc, xử giảo - koo

 • lạc - liên lạc - raku

 • cấp - cung cấp, cấp phát - kyuu

 • thống - thống nhất, tổng thống, thống trị - too

 • hội - hội họa - kai,e

 • tuyệt - đoạn tuyệt, tuyệt diệu - zetsu

 • quyên - lụa - ken

 • kế - kế tục - kei

 • tục - tiếp tục - zoku

 • duy - sợi dây - I

 • cương - kỉ cương - koo

 • võng - mạng lưới - moo

 • miên - lụa - men

  綿

 • khẩn - khẩn cấp, khẩn trương - kin

 • tổng - tổng số, tổng cộng - soo

 • lục - xanh lục - ryoku,roku

 • tự - tình tự - sho,cho

 • tuyến - dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến - sen

 • đế - buộc - tei

 • biên - đan, biên tập - hen

 • hoãn - hòa hoãn - kan

 • vĩ - vĩ độ - I

 • luyện - rèn luyện, luyện tập - ren

 • duyên - duyên số - en

 • thằng - sợi dây - joo

 • phược - - baku

 • tung - tung hoành, tung độ - juu

 • phùng - may vá - hoo

 • súc - co lại - shuku

 • tích - thành tích - seki

 • phồn - phồn vinh - han

 • tiêm - thanh mảnh - sen

 • chức - dệt - shoku,shiki

 • thiện - cải thiện - zen

 • kiển - lông mày - ken

 • sào - - -

 • phữu - đồ hộp - kan

 • tội - tội phạm, tội ác - zai