Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1500

Hán Tự 1500

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • não - bộ não, đầu não - noo

 • trướng - nở ra, bành trướng - choo

 • hủ - hủ bại - fu

 • oản - cánh tay - wan

 • yêu - eo - yoo

 • tràng - ruột - choo

 • phục - bụng - fuku

 • phu - da - fu

 • mạc - niêm mạc - maku

 • bành - bành chướng - boo

 • tạng - nội tạng - zoo

 • thần - trung thần - shin,jin

 • lâm - lâm thời - rin

 • tự - tự do, tự kỉ, tự thân - ji,shi

 • xú - mùi thối, xú khí - shuu

 • chí - đến - shi

 • trí - trí mạng - chi

 • hưng, hứng - hưng thịnh, phục hưng; hứng thú - koo,kyoo

 • thiệt - cái lưỡi - zetsu

 • xá - cư xá - sha

 • phố - phố xá - ho

 • vũ - vũ điệu, khiêu vũ - bu

 • chu - thuyền - shuu

 • hàng - hàng không, hàng hải - koo

 • bàn, ban - nhất ban - han

 • bạc - tàu - haku

 • thuyền - thuyền - sen

 • đĩnh - thuyền nhỏ - tei

 • hạm - chiến hạm, hạm đội - kan

 • lương - tốt, lương tâm, lương tri - ryoo

 • sắc - màu sắc, sắc dục - shoku,shiki

 • dụ - khoai - -

 • chi - cỏ - -

 • hoa - hoa, bông hoa - ka

 • phương - thơm - hoo

 • nghệ - nghệ thuật, nghệ nhân - gei

 • nha - mầm, manh nha - ga

 • miêu - mầm - byoo

 • nhược - trẻ, nhược niên - jaku,nyaku

 • khổ - khổ cực, cùng khổ - ku

 • anh - anh hùng, anh tú, anh tuấn - ei

 • mậu - mọc sum suê - mo

 • hành - thân cây cỏ - kei

 • trà - trà - cha,sa

 • thảo - thảo mộc - soo

 • hoang - hoang dã, hoang dại - koo

 • trang - trang trại - soo

 • hà - hành lí - ka

 • cúc - hoa cúc - kiku

 • khuẩn - vi khuẩn - kin