Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Hán Tự 1750

Hán Tự 1750

Last update 

bichngocvtc

Items (50)

 • tân - cay - shin

 • từ - từ vựng, từ chức - ji

 • nhục - sỉ nhục - joku

 • nông - nông nghiệp, nông thôn, nông dân - noo

 • biên - biên, biên giới - hen

 • <vào> - - -

 • tấn - nhanh chóng, thông tấn - jin

 • nghênh - hoan nghênh, nghênh tiếp - gei

 • cận - thân cận, cận thị, cận cảnh - kin

 • phản - trả lại - hen

 • bách - áp bách, bức bách - haku

 • điệt - luân phiên - tetsu

 • thuật - tường thuật. tự thuật - jutsu

 • mê - mê hoặc, mê đắm - mei

 • truy - truy lùng, truy nã, truy cầu - tsui

 • thoái - triệt thoái, thoái lui - tai

  退

 • tống - tiễn, tống tiễn, tống đạt - soo

 • đào - đào tẩu - too

 • nghịch - phản nghịch - gyaku

 • thấu - thẩm thấu - too

 • trục - đuổi theo, khu trục - chiku

 • đệ - đệ trình, gửi đi - tei

 • đồ - tiền đồ - to

 • thông - thông qua, thông hành, phổ thông - tsuu,tsu

 • thệ - chết - sei

 • tốc - tốc độ, tăng tốc - soku

 • tạo - chế tạo, sáng tạo - zoo

 • liên - liên tục, liên lạc - ren

 • đãi - đuổi bắt - tai

 • chu - tuần - shuu

 • tiến - thăng tiến, tiền tiến, tiến lên - shin

 • dật - ẩn dật - itsu

 • toại - toại nguyện - sui

 • trì - muộn - chi

 • ngộ - tao ngộ, đãi ngộ - guu

 • du - du hí, du lịch - yuu,yu

 • vận - vận chuyển, vận mệnh - un

 • biến - lần - hen

 • qua, quá - thông qua; quá khứ, quá độ - ka

 • đạo - đạo lộ, đạo đức, đạo lí - doo,too

 • đạt - đạt tới, điều đạt, thành đạt - tatsu

 • vi - vi phạm, tương vi - I

 • viễn - viễn phương, vĩnh viễn - en,on

 • khiển - phân phát - ken

 • thích - thích hợp - teki

 • tao - tao ngộ - soo

 • già - cản trở - sha

 • tuân - tuân theo, tuân phục - jun

 • thiên - thiên đô, thiên di - sen

 • tuyển - tuyển chọn - sen