Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N4

Kanji N4

Last update 

hieudo, vietnamese, japanese

Items (30)

 • TRÚ,TRỤ cư trú, trụ sở juu

 • SỞ nơi chốn,trường sở sho,jo

 • KINH kinh đô,kinh thành kyou

 • ĐÔ thủ đô to,tsu

 • PHỦ chính phủ, fu

 • HUYỆN huyện,tỉnh ken

 • THỊ chợ,phố,đô thị shi

 • KHU quận,khu vực ku

 • ĐINH thị trấn,thị xã chou

 • THÔN làng son

 • MINH sáng,thuyết minh mei

 • ÁM tối, mật mã an

 • VIỄN xa, tham quan en

 • CẬN gần,gần đây kin

 • CƯỜNG mạnh kyou

 • NHƯỢC yếu jaku

 • TRỌNG nặng,trọng đại juu

 • KHINH nhẹ kei

 • THÁI mập tai

 • TẾ thon dài,mảnh mai sai

 • ĐẶC đặc biệt toku,to-

 • BIỆT đặc biệt,ly biệt betsu

 • HỮU sỡ hữu, hữu hạn yuu

 • TIỆN thư ben,bin

  便

 • LỢI lợi ích,lãi ri

 • BẤT bất an, bất hạnh fu,bu

 • THIẾT cắt, thiết thực setsu

 • NGUYÊN gốc ken,gan

 • HIẾU, HẢO thích, lòng tốt kou

 • CẤP khẩn cấp,cấp cứu kyuu