Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Even though és társai [Angol]

Even though és társai [Angol]

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • annak ellenére, még ha, ... is

  even though

 • bár, noha, jóllehet, habár

  although

 • mindenesetre, nos, szóval, különben, akárhogy(an) is, bárhogy(an) is, egyébként, mégis, úgyis

  anyway / anyhow

 • végül, végül is, végső fokon

  eventually

 • nyílvánvaló, magáról értetődő, egyértelmű, kétségtelen, kézenfekvő, szemmel látható

  obvious

 • nyilván(valóan), magától értetődően, kétségtelenül, kétségkívül, szemlátomást

  obviously

 • meglehetősen, jelentékeny mértékben

  considerably

 • hátrány, (pénz)veszteség, kár

  disadvantage

 • azonban, mégis, mindamellett, ennnek ellenére, viszont, ám(de), mindenesetre, bármennyire (is), bárhogy, akárhogyan, akárhogy (is)

  however

 • mindazonáltal, ennek/annak ellenére, mindamellett, azonban, (de azért) mégis

  nevertheless

 • mindazonáltal, azonban

  nonetheless

 • hirtelen, váratlanul, egyszerre csak

  suddenly

 • (egy) bizonyos, adott, konkrét, külön(ös), sajátos, különleges

  particular

 • különösen, főleg

  in particular / particuarly

 • finnyás/válogatós (vmiben), kényes (vmire)

  be particular (about/over something)

 • Nem különösebben érdekel.

  I'm not particular.

 • senki/semmi különös

  nobody/nothing in particular

 • minden részlet(é)ben

  in every particular / in all particulars

 • (részletes/írásos) adatok, információk

  particulars

 • részletes felvilágosítást ad

  give particulars

 • apropó, mellékesen

  by the way

 • mellékesen, véletlenül, történetesen

  incidentally

 • űgynevezett

  so called

 • Kímélj meg... (valamitől)

  Spare me!

 • valószínűtlen, alig/nehez hihető, kétséges, (nem úgy, mint)

  unlikely

 • valójában

  in fact

 • állítólag

  allegedly

 • szétszór, szór, kiszór, elterjeszt, hint

  scatter

 • mindig

  every time

 • kérelem, beadvány, kérés, kér

  petition

 • izgalmas

  suspenseful

 • ebből adódóan, ezért, azért, evégett, következésképpen

  therefore

 • számos, különböző, külnféle

  several

 • hatalmas, óriási

  enormous

 • körülmény

  circumstance

 • alávetni, keresztlmegy, elvisel

  to undergo

 • kivéve, kivételt tesz, kiemel, kivéve, .. ha

  except

 • szerint, összhang

  accordance

 • mozaikszó

  acronym

 • rövidítés

  abbreviation

 • zaklatás, bosszantás

  harrasment

 • molesztál, zaklat, nyugtalanít, veszélyeztet, zavar

  harras

 • gúnyolódik, kigúnyol, semmibe vesz valakit

  to jibe

 • csekély, jelentéktelen

  trifling

 • környezetvédő

  environmentalist

 • vitézség, bátorság

  gallantry

 • megnyilvánuló, kimutat

  maifesting

 • örökség, hagyaték

  legacy

 • szürkület

  twilight

 • akkor, majd, azután, akkori

  then

 • bátorít, buzdít, ösztönöz, biztat

  encourage

 • többesz számú, többszörös, többes szám

  plural

 • elítélet, hajlam, ferde, előítélettel viseltet, eltérít, határállam

  bias

 • vonatkozik, érint, aggodalom, törődés, vonatkozás

  concern

 • érzés

  sentiment

 • éleslátó

  insightful

 • sors, végzet

  fate

 • infláció, tágulás, felfújódás

  inflation

 • feltár, felfed, kinyilatkoztat, ajtótok

  reveal(s)

 • bár, noha, habár, ugyan, mégis

  though

 • elég, elegendő, eléggé, meglehetősen

  enough

 • kisebbbségek

  minorities

 • határozószó

  adverb

 • szólások, idiómák, fordula, nyelvjárás

  idioms

 • kifejezés, mondás, szókapcsolat, kifejez

  phrase

 • indulatszó, közbevetés

  interjection

 • cél, szándék, terv, szándékozik

  purpose

 • hóvihar

  blizzard

 • rész, szelet, metszet, lemetsz

  segment

 • idős, öregedő

  elderly

 • alkotmány, alaptörvény, alapszabály

  constitution

 • újító

  innovator

 • valójában volt, volt valójában

  were in fact

 • fontos, fő-, főbb, őrnagy, lényegi, nagyobb

  major

 • többség (embereké vagy dolgoké)

  majority

 • túlnyomó többség

  the vast majority

 • belváros

  downtown

 • kertváros, külváros

  suburb

 • temetés, elhantolás

  funeral

 • engedelmeskedik, parancot betart

  obey

 • felügyelet, őrizet, felderítés, figyelés-ellenőrzés

  surveillance

 • alkalomszerűen

  casually

 • biztosan, bizonyára

  certainly

 • szökevény

  fugitive

 • szándék, törekvés, elgondolás

  intention

 • jóslás, előrejelzés

  prediction

 • jelenség

  phenomenon

 • határok / határ

  boundaries / boundary

 • határ / határok

  border / borders

 • felfogás, megértés, értelem

  comprehension

 • nincstelen

  penniless

 • tégla, besúgó

  stooge

 • erőfezsítést tesz

  make an effort

 • ellenméreg

  antidote

 • következményei

  implications

 • továbbá

  in addition

 • legalább

  at least

 • végül, végre

  at last

 • tengerszint feletti magasság

  altitude

 • vaminek/vkinek a nevében

  behalf of