Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
TOEIC reading 4

TOEIC reading 4

Last update 

Items (60)

 • life vest

  áo phao

 • backpack = knapsack

  balo

 • blueprint

  bản thảo

 • contented (adj)

  bằng lòng, mãn nguyện

 • bulletin board

  bảng thông báo

 • imperative (adj)

  bắt buộc, cấp bách

 • paddle

  chèo thuyền/ mái chèo

 • deliberate

  chín chắn, kỹ lưỡng

 • solid (adj)

  đặc

 • directory (n)

  danh bạ

 • singular (adj)

  độc đáo

 • adequate = sufficient

  đủ

 • parasol (n)

  dù lớn che nắng

 • gear (n)

  dụng cụ, thiết bị

 • give off

  emit pollution or sth unpleasant

 • hallway

  hành lang

 • make of

  hiểu

 • put off = delay

  hoãn

 • call off = cancel

  hủy

 • fold (v)

  khoanh tay

 • incentive

  khuyến khích

 • divert (v)

  làm xao lãng

 • mop (v)

  lau chùi

 • prop up against

  lean against

 • mascot (n)

  người, vật may mắn

 • hand (v)

  phát

 • emit (n)

  phát ra, bốc ra

 • secondary (adj)

  phụ

 • regarding

  quan tâm đến

 • alongside (adv)

  sát cạnh, kế bên, dọc theo

 • outbreak (n)

  sự bùng nổ

 • remittance (n)

  sự chuyển tiền

 • preference (n)

  sự lựa chọn

 • deficiency (n)

  sự thiếu, sự ko có khả năng

 • implement

  thi hành

 • be in the mood for sth

  thích làm gì

 • understaffed (adj)

  thiếu nhân viên

 • rhetoric (n)

  thuật hùng biện

 • pragmatic (adj)

  thực tế/ liên quan đến

 • come across

  tình cờ gặp

 • phone booth

  trạm điện thoại

 • line up (v)

  trưng bày, xếp hàng

 • mite (n)

  ve, rệp

 • applaud (v)

  vỗ tay

 • stack = heap = pile up

  xếp chồng, xếp đống lên

 • expenditure (n)

  sự tiêu dùng

 • come to a halt

  stop

 • token (n)

  dấu hiệu, biểu hiện, quà lưu niệm

 • track (n)

  đường, dấu vết

 • robe (n)

  áo choàng

 • cliff

  vách đá

 • coil (n)

  cuộn dây

 • bow to...

  cúi chào

 • cruise (n)

  cuộc đi chơi biển

 • fleet (n)

  đội tàu

 • plenary

  đầy đủ, toàn thể

 • jury

  ban giám khảo

 • heritage

  tài sản thừa kế, di sản

 • tentative (adj)

  thử, ước chừng

 • emerge (v)

  nổi lên