Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214-P1

214-P1

Last update 

huynhcuc

Items (30)

 • MỘC  - cây, THỦY ) - nước, KIM - vàng

  木 - 水 - 金

 • HỎA- lửa, THỔ  - đất, NGUYỆT - trăng, NHẬT - trời

  火 - 土 - 月 - 日

 • XUYÊN- sông, SƠN - núi, PHỤ - đồi

  川 - 山 - 阜

 • TỬ- con, PHỤ - bố, NHÂN - người, SỸ - quan

  子 - 父 - 人 - 士

 • MIÊN- mái nhà, HÁN - sườn non

  宀 - 厂

 • NGHIỄM- hiên, HỘ - cửa, cổng - MÔN , LÝ - làng

  广 - 戶 - 門 - 里

 • CỐC - thung lũng, HUYỆT- cái hang

  谷 - 穴

 • TỊCH- khuya, THẦN - sớm (4), Dê – DƯƠNG , HỔ- hùm

  夕 - 辰 - 羊 - 虍

 • NGÕA - ngói đất, PHẪU- sành nung

  瓦 - 缶

 • RuộngĐIỀN , thôn - ẤP, què - UÔNG , LÃO già

  田 - 邑 - 尢 - 老

 • DẪN- đi gần, SƯỚC - đi xa

  廴 - 辶

 • BAO- ôm, TỶ- sánh, CỦNG- là chắp tay

  勹 - 比 - 廾

 • ĐIỂU- chim, TRẢO - vuốt, PHI - bay

  鳥 - 爪 - 飛

 • TÚC - chân, DIỆN - mặt, THỦ- tay, HIỆT - đầu

  足 - 面 - 手 - 頁

 • TIÊU là tóc, NHI là râu

  髟 - 而

 • NHA - nanh, KHUYỂN - chó, NGƯU - trâu, GIÁC - sừng

  牙 - 犬 - 牛 - 角

 • DỰC - cọc trâu, KỶ - dây thừng

  弋 - 己

 • QUA - dưa, CỬU- hẹ, MA - vừng, TRÚc - tre

  瓜 - 韭 - 麻 - 竹

 • HÀNH - đi, TẨU - chạy, XA - xe

  行 - 走 - 車

 • MAO - lông, NHỤC - thịt, Da- Bì, CỐT- xương

  毛 - 肉 - 皮 - 骨

 • KHẨU  là miệng, Xỉ là răng

  口 - 齒

 • Ngọt CAM , mặn LỖ , dài TRƯỜNG , kiêu CAO

  甘 - 鹵 - 長 - 高

 • CHÍ là đến, NHẬP là vào

  至 - 入

 • BỈ môi, CỮU  cối, ĐAO  dao, MÃNH  bồn

  匕 - 臼 - 刀 - 皿

 • VIẾT  rằng, LẬP  đứng, lời NGÔN

  曰 - 立 - 言

 • LONG  rồng, NGƯ  cá, QUY  con rùa rua`

  龍 - 魚 - 龜

 • LỖI cày ruộng, TRỈ  thêu thùa

  耒 - 黹

 • HUYỀN  đen, YÊU  nhỏ, MỊCH  tơ, HOÀNG  vàng

  玄 - 幺 - 糸 - 黃

 • CÂN  rìu, THẠCH  đá, THỐN  gang

  斤 - 石 - 寸

 • NHỊ hai, BÁT tám, PHƯƠNG vuông, THẬP  mười

  二 - 八 - 方 - 十